SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Norske tekstilkunstnere / SOFT galleri


Norske tekstilkunstnere (NTK) ble opprettet i 1977, og er en landsomfattende organisasjon for tekstilkunstnere, og er en av Norske billedkunstneres 20 grunnorganisasjoner.

Norske tekstilkunstnere er en kunstnerstyrt medlemsorganisasjon med om lag 200 medlemmer. Organisasjonen har et bredt kontaktnett og bistår medlemmene med veiledning og kontaktformidling i utstillings- og utsmykkingssaker.

Høsten 2006 åpnet SOFT galleri, Norske tekstilkunstneres galleri. SOFT galleri vil vise utstillinger med både medlemmer og andre norske og utenlandske kunstnere som arbeider med tekstile uttrykk.

Norske tekstilkunstnere arbeider med å:

  • formidle norsk tekstilkunst, nasjonalt og internasjonalt
  • øke bruken av tekstilkunstnernes arbeider og kompetanse
  • formidle utstillinger og bistå i utsmykkingssaker
  • ivareta tekstilkunstnernes faglig og sosiale interesser
  • presentere utstillinger i SOFT galleri, galleriet i Rådhusgaten i Oslo

Norske tekstilkunstnere har et mappearkiv med medlemmeres arbeider som er tilgjengelig for kuratorer, publikum, institusjoner og andre interesserte.

Mappearkiv


Norske tekstilkunstnere skal vise mangfoldet blant tekstilkunstnere og operere som et nettverk innen kunstfeltet. Vi tilbyr et mappearkiv for research som en del av vår formidlingsvirksomhet. Norske tekstilkunstneres medlemmer og utstillere har nå mulighet til å oppbevare dokumentasjon av sin virksomhet i vårt mappearkiv. Dette arkivet er tilgjengelig på vårt kontor og kan benyttes av alle interesserte innenfor galleriets åpningstider.

Hver kunstner har en A4 tidskriftsholder til rådighet, og velger selv hva slags dokumentasjon denne skal inneholde. Blant dokumentasjonen som finnes er video, bøker, kataloger, dias o.l. Pr. i dag er ca. 120 kunstnere representert i mappearkivet, og vi vil ha flere.

Vi ønsker at arkivet skal være et sted å finne informasjon, enten du er kunstner og vil vite hva dine kolleger driver med, eller om du er kurator, kritiker, kunsthistoriker eller rett og slett kunstinteressert og vil vite noe om den norske tekstilkunsten.

Organisasjon


Administrasjon

Daglig leder Karianne Sand
Formidlingskonsulent Ingrid Lien

Styre

Styreleder Lise Bjørne Linnert
Nestleder Kristin Sæterdal
Styremedlem Elin Igland
Styremedlem Jeanett Goodwin

Nominasjonsutvalget
Liilian Saksi
Ida Helleland Hansen
Vara: Anne Tveit Knutsen 2017 - 2019