Carin Wessel: Melkeveien (2007). Foto: Øystein Thorvaldsen.

Velkommen til lansering av katalog

Vi inviterer til lansering av en helt ny katalog over Carin Wessels arbeider på SOFT galleri fredag 10. februar fra kl. 17.00 – 18.00. Katalogen utgis i forbindelse med Wessels pågående utstilling Brev til en ukjent som står til 26. februar. I tillegg til bilder av alle verkene i utstillingen, inneholder katalogen også unike fotoer fra Wessels atelier på Frysja kunstnersenter, samt en lengre tekst av kunsthistoriker og redaktør Nina Schjønsby.

Prisen på katalogen er 150 kr.
Under lanseringen på fredag tilbyr vi en spesialpris på 100 kr.

Vel møtt til en hyggelig markering av denne utgivelsen.
Arrangementet er gratis og åpent for alle. Vi byr på forfriskninger.

Les mer om utstillingen.

Welcome to a catalog launch

We invite you to the launch of a brand new catalog of Carin Wessel’s works at SOFT gallery on Friday, February 10 from 5 – 6 pm. The catalog is published in connection with Wessel’s ongoing exhibition Letter to Someone Unknown, which runs until February 26. In addition to images of all the works in the exhibition, the catalog also features unique photos from Wessel’s studio at Frysja kunstnersenter, as well as a longer text by art historian and editor Nina Schjønsby.

The price of the catalog is NOK 150.
During the launch on Friday, we are offering a special price of NOK 100.

Welcome to an enjoyable celebration of this release.
The event is free and open to everyone. We offer refreshments.

Read more about the exhibition.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.