Søk utstillingsplass på SOFT galleri

Norsk

Styret i Norske tekstilkunstnere (NTK) juryerer galleriets utstillingsprogram. Juryeringsmøte er én gang i året, medio januar. 

Søknader sendes via søknadsskjema. 

Utstillingsplass i 2023
Søknadsskjema for utstillingsplass i 2023 vil bli tilgjengelig fra torsdag 6. oktober 2021. 
Søknadsfrist er 1. desember 2021.

Kontakt oss her for spørsmål vedrørende søknad om utstillingsplass.

English

The board of Norwegian Textile Artists (NTK) are responsible for the gallery’s exhibition program. Jury meeting is once a year, mid-January.

Applications are submitted via an application form.

Exhibitions in 2023
The application form for exhibitions in 2023 will be available from October 6th 2021.
The deadline for applications are December 1st 2021.

Contact us here for questions regarding exhibition applications.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.