Søknadsfristen for utstillingsplass i SOFT galleri 2023 utløp 1. desember 2021

Norsk

Styret i Norske tekstilkunstnere (NTK) juryerer galleriets utstillingsprogram. Juryeringsmøte er én gang i året, medio januar. 

Søknader sendes via søknadsskjema. 

Utstillingsplass i 2023
Søknadsfristen var 1. desember 2021.

Kontakt oss her for spørsmål vedrørende søknad om utstillingsplass.

English

The board of Norwegian Textile Artists (NTK) are responsible for the gallery’s exhibition program. Jury meeting is once a year, mid-January.

Applications are submitted via an application form.

Exhibitions in 2023
The deadline for applications was December 1st 2021.

Contact us here for questions regarding exhibition applications.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.