Søk utstillingsplass på SOFT galleri

Norsk

Frist for å søke om utstillingsplass på SOFT galleri i 2021 er 1. desember 2019.

Styret i Norske tekstilkunstnere (NTK) juryerer galleriets utstillingsprogram. Juryeringsmøte er én gang i året, medio januar. 

Vi aksepterer kun søknader som er sendt via søknadsskjema. Merk: Søknadsskjemaet for utstillinger i 2021 åpner 1. oktober 2019.

Kontakt oss her for spørsmål vedrørende søknad om utstillingsplass.

English

The deadline for applying for an exhibition at SOFT galleri in 2021 is December 1st, 2019.  

The board of Norwegian Textile Artists (NTK) are responsible for the gallery’s exhibition program. Jury meeting is once a year, mid-January.

We only accept applications submitted via the application form. Note: The application form for exhibitions in 2021 will open for submissions on October 1st, 2019.

Contact us here for questions regarding exhibition applications.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.