Søk utstillingsplass på SOFT galleri

Norsk

Styret i Norske tekstilkunstnere (NTK) juryerer galleriets utstillingsprogram. Juryeringsmøte er én gang i året, medio januar. 

Vi aksepterer kun søknader som er sendt via søknadsskjema.

Kontakt oss her for spørsmål vedrørende søknad om utstillingsplass.

Viktig informasjon

På grunn av koronasituasjonen har styret i Norske tekstilkunstnere besluttet å avlyse open call for utstillingsplasser på SOFT galleri i 2022. Som følge av pandemien er flere planlagte utstillinger utsatt og programmet vårt har blitt forskjøvet. 

Vi beklager til kunstnere som hadde tenkt til å søke plass hos oss dette utstillingsåret.

Open call for utstillingsplasser i 2023 utlyses neste høst, i 2021.

English

The board of Norwegian Textile Artists (NTK) are responsible for the gallery’s exhibition program. Jury meeting is once a year, mid-January.

We only accept applications submitted via the application form.

Contact us here for questions regarding exhibition applications.

Important information

Due to the corona situation, the board of Norwegian Textile Artists has decided to cancel the open call for exhibitions at SOFT gallery in 2022. As a result of the pandemic, several of our planned exhibitions has been postponed.

We apologize to artists who intended to apply for an exhibition at SOFT in 2022.

Open call for exhibitions in 2023 will be announced next autumn, in 2021.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.