Søk utstillingsplass på SOFT galleri

Norsk

Frist for å søke om utstillingsplass på SOFT galleri i 2022 er 1. desember 2020. Søknadsskjemaet åpner et par måneder før fristen. Dette blir annonsert.

Styret i Norske tekstilkunstnere (NTK) juryerer galleriets utstillingsprogram. Juryeringsmøte er én gang i året, medio januar. 

Vi aksepterer kun søknader som er sendt via søknadsskjema.

Kontakt oss her for spørsmål vedrørende søknad om utstillingsplass.

English

The deadline for applying for an exhibition at SOFT galleri in 2022 is December 1st, 2020. The application form will be available two months prior to the deadline. This will be announced.

The board of Norwegian Textile Artists (NTK) are responsible for the gallery’s exhibition program. Jury meeting is once a year, mid-January.

We only accept applications submitted via the application form.

Contact us here for questions regarding exhibition applications.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.