Anna J. van Stuijvenberg

back and forth

12. juni – 31. juli 2014

Norsk

Utstillingen åpnes av Arild Hartmann Eriksen, direktør for Nordisk kunstnarsenter Dale.

Vi har gleden av å vise en stedsspesifikk installasjon laget for SOFT galleri av den nederlandske kunstneren Anna J. van Stuijvenberg.

Anna J. van Stuijvenberg lager sine skulpturelle installasjoner ved å skjære ut former i industrifremstilt filt og montere dem lag på lag i rommet. Motivene er minner av steder hun har vært, gjerne landskap der menneske,  natur og historie møtes. Dette møtet undersøkes videre når minnet om en naturopplevelse gjenskapes, i filt fremstilt av mennesker, som igjen inntar gallerirommet i urbane omgivelser.

Utgangspunktet for utstillingen på SOFT er kunstnerens møte med det norske bjørketreet som hun ble oppmerksom på da hun var på Artist-in-Residence- opphold ved Nordisk kunstnarsenter i Dale i 2012. Hun har utforsket minnet av dettet møtet, og har siden reist flere ganger til Norge for å fotografere bjørketrær som forprosjekt for installasjonen. Som tittelen på utstillingen tilsier har hun jobbet med forside og bakside, men også årstidene høst og vår. Det hele som en helhetlig installasjon utskåret i nålefilt i fargenyanser av grått, gult og hvitt, som overtar og forandrer utstillingsrommet.

Anna J. van Stuijvenberg (1961) bor og arbeider i Den Haag i Nederland. Hun har sin utdannelse innen skulptur og installasjon fra Willem de Kooning Academy, Rotterdam. Hun har hatt separatutstillinger i Nederland, Tyskland og USA og stilt ut på en rekke gruppe- og kollektivutstillinger i Nederland og ellers i Europa. Hun har også levert flere offentlige og private utsmykkinger.

Vi stenger galleridøren i hele juli. Utstillingen er utformet slik at den kan fullt ut kan oppleves fra gaten via vårt store vindu i hele perioden.

http://www.annajvanstuijvenberg.nl

English

The exhibition will be opened officially by Arild Hartmann Eriksen, director of Nordic Artists` Centre Dale.

We are pleased to present a site-specific installation made for SOFT galleri by the Dutch artist Anna J. van Stuijvenberg.

van Stuijvenberg creates her sculptural installations by cutting out shapes in industrially-produced felt and mounting the pieces, layer-by-layer, in the gallery room. Her motifs are reminiscent of places she has been, oftentimes a landscape where people, nature and history interconnect. This encounter becomes an exploratory site when the memory of the experience of nature is recreated in felt, an industrially produced material that takes possession of the gallery’s space in the urban environment.

The impetus for the exhibition at SOFT is the artist’s encounter with Norwegian birch trees. She became aware of them during an artist-in-residence sojourn at Nordic Artists` Centre Dale in 2012. van Stuijvenberg now explores her memory of this encounter. As a preliminary project for the installation, she returned to Norway several times to photograph the trees. While entitling the exhibition back and forth, she explores ideas related to recurrence and seasonal cycles. Her efforts coalesce into a coherent installation: cut from felt in nuances of grey, yellow and white, the work dramatically changes and possesses the exhibition space.

Anna J. van Stuijvenberg (b. 1961) lives and works in Den Haag in the Netherlands. She studied sculpture and installation art at Willem de Kooning Academy, Rotterdam. She has held solo exhibitions in the Netherlands, Germany and the USA, also participating in numerous group shows in the Netherlands and elsewhere in Europe. van Stuijvenberg has also produced public art for governmental and private patrons.

During the month of July, when the gallery is closed, back and forth will remain in the gallery. You will still be able to experience it from the sidewalk, looking in through our large window.

http://www.annajvanstuijvenberg.nl

Translation: Arlyne Moi

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.