Anne Karin Jortveit

locus communis

8. august – 8. september 2013

Foto: Øystein Thorvaldsen

Norsk

Locus communis er en tekstilbasert installasjon bygget opp hovedsakelig av ull i ulike faser av prosessen fram til tråd og tekstil – fra ukardet, plantefarget, til kardet, spunnet og heklet. Vinduet mot gaten er fylt av lag av ukardet ull. Publikum kan ta med seg håndfuller av ulla og samtidig bidra til at ”tekstilbildet” gradvis endrer seg gjennom utstillingsperioden. Et spunnet stoffelement bidrar som en motsats og en forsterkning av rommets øvrige objekter.

Anne Karin Jortveit utforsker tekstilmediet via koblinger mellom tekstil som kunst og som bruk og funksjon – i spennet mellom blant annet estetikk, tradisjon, forbruk og arbeid. Grenseganger mellom konkret kunnskap og symbolsk relevans er også viktig for henne. Hun er opptatt av manuelle prosesser, og har i det siste beskjeftiget seg med håndspinning.

locus communis undersøkes betydningen av fiber og tråd som utgangspunkt for personlig arbeid og med samfunnsrelaterte forgreininger. I dag har ull og håndspinning fått et oppsving, blant annet som et resultat av en fornyet interesse for håndverkserfaringer og som et ledd i en bevissthet rundt bærekraftige handlinger. Å bruke animalske fibrer igangsetter dessuten spørsmål om vårt forhold til dyr.

Spinning av tråd favner over et enormt felt, fra det rent metaforiske til det helt nødvendige. Om rokken først og fremst har vært et redskap for hjemmeproduksjon, har tråden spilt en sentral rolle i samfunnet helt siden den industrielle revolusjon i og med at det var innen tekstil de første maskinene ble utviklet. Når man som kunstner arbeider med tekstil og fiber, kan det i dag være vanskelig å stenge ute aspekter ved den globale tekstilindustrien. I locus communis er rødt, hvitt og gult brukt. Denne kombinasjonen ble motivert av et fotografi av demonstrerende tekstilarbeidere. Et stort banner i disse fargene nærmest folder seg rundt kvinnene i frontrekken. Påvirket av gløden og engasjementet som de ukjente kvinnene utstråler, og med viten om at tekstil krysser steder, mennesker og skjebner på 
uttallige måter, ble fargene viktige i arbeidsprosessen. Etter hvert ble de vevd inn som en underliggende ”klang” i installasjonen.

Locus communis betyr ”felles sted”. I denne sammenhengen er dette latinske uttrykket ment å fungere som en åpen og flertydig innfallsvinkel til meningskoblingene i prosjektet, både konkret og billedlig sett. (Det engelske ordet ”commonplace”, som gjerne blir brukt om det hverdagslige og allmenne, er en oversettelse av locus communis.)

Anne Karin Jortveit (1964) bor og arbeider i Oslo og er utdannet ved Statens kunstakademi, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus. I tillegg til eget kunstnerisk virke, arbeider hun som frilansskribent og gjestelærer. Hun har også vært konservator ved Museet for samtidskunst.

Som en del av utstillingsprosjektet vil et knippe arrangementer med temaer knyttet til fiber og spinning gå av stabelen i SOFT galleri, og publikum kan også melde seg på til en gratis introduksjonstime i spinning. Her kan man lære grunnleggende spinneprinsipper i en til en undervisning med Anne Karin Jortveit.  Spinnetimer blir satt opp på tirsdager, torsdager , samt en helg etter 20. august. Ta kontakt med galleriet for påmelding.
Følg med på vår webside og facebookside for tidspunkt og informasjon om arrangementer, dette legges ut fortløpende etter 5. august.

Kunstneren ønsker å takke Kampen Økologiske Barnebondegård for kjempeflott ull og Dyveke Sanne for nydelig kid mohair. En spesiell takk til Pia Maria Wikant for hennes interesse i prosjektet, og for sjenerøse og mangfoldige ullgaver.

Aller mest takk til mohairgeitene Holly, Misty og Vesla fra Asker, sauene Ull, Spøk, Emil og Betzy fra Kampen og Lita, Eselet, Tåta, Ulla og Ullrike fra Hemnes og alle de andre sauene fra Eiketoppen gård ved Drøbak, Bogstad Gård og småbruket Porten ved Hemnes. Å få mulighet til å utforske og forvalte disse dyras fantastiske materiale har vært en øyeåpnende tid.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond.

The spinning wheel rules out exclusiveness. It stands for all, including the poorest. It, therefore, requires us to be humble and to cast away pride completely. (Mahatma Gandhi)

English

Locus communis is a textile-based installation made up of wool in different phases from raw material till spun and knitted. The window facing the street is filled with layers of raw wool. The public are invited to take a handfull of this wool making the window gradually change throughout the exhibition period. A woven fabric element contributes as a counterweight and a reinforcement of the rooms other objects. 

Anne Karin Jortveit explores the textile medium through links between textile art and the use and function of textile – including aesthetics, tradition, consumption and labour. She is concerned with the manual processes and offers in this exhibtion free spinning lessons. 
Anne Karin Jortveit (1964) lives and works in Oslo and has studied at the Academy of Art, University in Oslo and at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. In addition to her artistic career, she works as a freelance writer and gust lecturer. She has also been a curator at the Museum of Contemporary Art.

TEKSTIL – stand up.
Torsdag 5. september kl. 19.00 i SOFT galleri.
En uformell kveld med video/internettsnutter, samtaler og diskusjoner. Anne Karin Jortveit presenterer kunstnere, som amerikanske Rebecca Burgess og nederlandske Claudy Jongstra, som jobber med tekstil, ull og plantefarging ut fra en økologisk fundert plattform. 
Det er fritt fram om andre har lyst til å vise og dele sine inspirasjoner. 
Enkel servering.

Gratis introduksjonstime i spinning.
Som en del av utstillingsprosjektet locus communis som åpner 8. august, vil kunstneren Anne Karin Jortveit tilby gratis introduksjonstime i spinning. Her kan man lære grunnleggende spinneprinsipper i en til en undervisning med Anne Karin Jortveit. Ta kontakt med SOFT galleri for påmelding og informasjon. Timene blir satt opp etter 20. august.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.