Anne Tveit Knutsen

Hvit substans

24. november 2016 – 1.  januar 2017

Foto: Øystein Thorvaldsen

Norsk

Fra 23. desember vil utstillingen fungere som en vindusutstilling og kan ses fra vindu i dør og på vindu i Rådhusgaten.


Hvit Substans er en utstilling om demens. Utgangspunktet for utstillingen er kunstnerens egne opplevelser og erfaringer med senil demens, både i tidligere arbeid som sykepleier, men også i hennes møte med alzheimer i nær relasjon.

Utstillingen undersøker tematikk knyttet til både pasient- og pårørende. Og med titler som til mor og til far inviterer hun publikum inn til refleksjoner rundt hva som skjer når en av foreldrene utvikler demens.

Demens er en av de store utfordringene innenfor moderne medisin. Dette vil ramme de fleste av oss på et eller annet tidspunkt, hvis utviklingen fortsetter uhindret. Sykdommen er foreløpig en uløst gåte, men forskere mener at det har sammenheng med hvit substans i hjernen/nervesystemet.  Derav utstillingens tittel.

Anne Tveit Knutsen viser helt nye arbeid i utstillingen på SOFT galleri. Hun bruker video, lyd og det skrevne ord som sine virkemiddel.  Arbeidene i utstillingen inngår i serien Am I too loud? Første video i denne serien resulterte i Juryens spesialpris ved den nordisk- russiske portrettkonkurransen PORTRÆT NU ved Fredriksborg Museet.

Utstillingen strekker seg til andre siden av Rådhusgaten. I et vindu på gateplan i Sjøfartsbygningen viser Anne Tveit Knutsen videoverket “Far”


Artist Statement:
«Jeg er opptatt av individets egenverd, og med video som virkemiddel, fokuserer jeg på mennesker i ulike livssituasjoner. Videoene har et stillestående handlingsforløp, og er oftest tydelig iscenesatte. Tematisk undersøker jeg begreper som behag, ubehag, kontroll og mangel på kontroll, det være seg mellommenneskelige relasjoner, eller på et indre, individuelt plan. Tematikken varierer fra det intime og personlige, til mer universelle problemstillinger, på tvers av kulturer. Jeg interesserer meg for individets møte med seg selv og omverdenen, og hvordan dette er farget av tidligere erfaringer. Hvor stort rom kan man tillate seg å ta? Hvor stort rom tillater andre at man tar? Hvordan spiller makt og maktmisbruk inn på vår evne til å reise vår personlige stemme? Hvor stille kan man være og likevel bli hørt?» (Anne Tveit Knutsen)

Anne Tveit Knutsen (f.1961) Bor og arbeider i Bergen. Knutsen tok hovedfag ved seksjon for tekstil ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2004. Hun har hatt flere separatutstillinger de senere årene, blant annet ved Galleri Format, House of Foundation og Visningsrommet USF. Hun har deltatt på flere gruppeutstillinger i inn- og utland. Hun er også en del av kunstnergruppen «Knutsen, Paulsen & Hoem» som sammen har hatt flere utstillinger rundt om i landet, fra Karasjok i nord til Fredrikstad i sør.

www.anneknutsen.com

Utstillingen ble åpnet av Per Kvist.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Verderlagsfond.

Les anmeldelse av Kjetil Røed her.

English

The exhibition will be officially opened by Per Kvist.

White Matter addresses the theme of dementia. It is nourished by the artist’s experiences with senile dementia in her previous occupation as a nurse, also through her encounters with relatives who suffer from Alzheimer’s disease. The exhibition explores the theme from the perspectives of patients and close family members. With titles such as To Mother and To Father, she invites us to reflect on what happens when a parent develops dementia.

This disease poses great challenges to modern medicine. It will affect most of us at one time or another, if current developments continue unabated. While the disease is puzzling, researchers think it relates to a white substance in the brain/nervous system. Hence the exhibition title.

Anne Knutsen shows new works in this exhibition at SOFT Galleri. She uses video, sound and the written word as artistic media. The works belong to the series Am I too loud? T he first video in this series earned the ‘special prize’ in the Nordic-Russian competition PORTRÆT NU (Portrait Now, Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot, Denmark, 2013).

Artist’s Statement:
I am interested in the topic of individual self-worth. Using video as my main artistic medium, I focus on people in different situations in life. The videos show quiet sequences of events that are often obviously staged. I explore themes such as comfort, discomfort, control and the lack thereof, whether in interpersonal relations or on an internal, individual level. The themes vary from the intimate and personal to more universal issues that cut across cultures. I am interested in an individual’s encounter with himself/herself and the surrounding world, and how this is filtered through earlier experiences. How much space is a person allowed to take up? And how much space do others allow that person to take up? How do power and its abuse affect our ability to raise our personal voice? How quiet can a person be and yet still be heard? (Anne Knutsen)

Anne Tveit Knutsen (b. 1961) lives and works in Bergen. She received an MA from Bergen Academy of the Arts / Textile Department in 2004. Selected solo exhibitions include Galleri Format (Oslo), House of Foundation (Moss) and Visningsrommet USF (Oslo). She has participated in group shows in Norway and abroad. Knutsen is a member of the artist group ‘Knutsen, Paulsen & Hoem’, which has mounted several exhibitions in Norway, from Karasjok in the north to Fredrikstad in the south.

www.anneknutsen.com


Translation: Arlyne Moi.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.