Åsil Bøthun

Forliste affærer

21. oktober – 21. november 2021

Norsk

Velkommen til åpningen av Åsil Bøthuns utstilling Forliste affærer på SOFT galleri, torsdag 21. oktober kl. 18.00 – 20.00. Kunstner og forsker Geir Harald Samuelsen holder åpningstale.

Gjennom fragmenterte bruddstykker som har sin opprinnelse i personlige eiendeler, er Åsil Bøthuns nye arbeider gjentatte forsøk på å forankre minner fra svunnet liv.

Installasjonen består av to hovedkomponenter. En serie i betong, og en serie med avstøpninger i resirkulert aluminium.

Betongdelene har sitt utgangspunkt i en mengde arvede gjenstander som bøker, klær og andre eiendeler. Gjenstandene er pakket i kofferter og andre transportbeholdere, og har deretter blitt avstøpt. Avstøpningene materialiserer en distanse til de opprinnelige gjenstandene. Her kan man også skimte gjenværende fragmenter fra de opprinnelige elementene.

Sammenstilt med betongdelene, er en serie med plankebiter støpt i resirkulert aluminium. Plankebitene har sitt utgangspunkt understellet til en terrella, en konstruksjon som kan simulere jordens magnetfelt. Bitene (sammen med sporene av eiendeler), kan også fornemmes som tause vitner til historien om vitenskapsmannen Kristian Birkeland, en av grunnleggerne av Norsk Hydroelektrisk Kvælstofaktieselskap som mistet alle sine eiendeler ved et skipsforlis i Stillehavet. Dette selskapet ble stiftet her, på adressen til SOFT galleri i 1905.

Arbeidene fremstår som fysiske ekkoer og sanset historie, manifestert i objekter som kan minne om et åsted med rester og spor fra fortid.

Bøthun har i en årrekke arbeidet med materielle transformasjonsprosesser, hvor kopiering og sporing har vært en gjennomgående tematikk. Hun stiller ofte spørsmål rundt verdihierarkier, og hvordan man forankrer dette til hverdagslige gjenstander.

Åsil Bøthun (f. 1971) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo (2002). Hun er professor i skulptur og installasjon, og bor og arbeider i Bergen som prodekan ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen. Hun har blant annet stilt ut ved Naturhistorisk Museum, Bergen 2021, Kunstnerforbundet 2020, KODE 2018, Vigelandmuseet 2018, Forum Box, Helsinki 2015, Tegnerforbundet 2013, The National Museum of Art, Bangkok 2009, Haugar Vestfold Kunstmuseum 2008, Bomuldsfabriken kunsthall 2006, PLAY galleri Berlin 2003 og UKS 2003. Hun er mottaker av flere priser, blant annet Høstutstillingsprisen (2013), og innkjøpt av KODE, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og Nasjonalmuseet.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

asilbothun.com
@asilbothun

English

Welcome to the opening of Åsil Bøthun’s exhibition Lost affairs at SOFT galleri, Thursday, 21 October, from 6 to 8 pm. The artist and researcher Geir Harald Samuelsen will give the opening speech. 

Through fragments originating from personal belongings, Åsil Bøthun’s new works reflect repeated attempts to anchor memories from earlier times.

The installation has two main parts: a series of casts in concrete and a series in recycled aluminium. 

The starting points for the concrete elements are a number of inherited objects such as books, clothes and other personal items. The objects are packed in suitcases and other containers used for transportation and thereafter cast in cement. The casts materialise a distance to the original objects. Here one can also glimpse remaining fragments from the original elements.

Juxtaposed with the concrete elements is a series of plank pieces cast in recycled aluminium. The stimulus for these is the stand underneath a terrella, a construction that can simulate the earth’s magnetic field. One can sense the plank pieces (together with the traces of personal objects) as silent witnesses to the story of the scientist Kristian Birkeland, one of the founders of Norsk Hydroelektrisk Kvælstofaktieselskap (the ‘Norwegian Hydro-Electric Nitrogen Limited Company’), who lost all his possessions in a shipwreck in the Pacific Ocean. This company was founded here, at the address of SOFT galleri, in 1905.

The works appear as physical echoes and sensed history manifested in objects that can remind one of a place with remains and traces from the past.

Bøthun has for many years worked with material transformation processes involving copying and tracing as recurring themes. She often asks questions about hierarchies of values and how people link these to everyday objects.

Åsil Bøthun (b. 1971) studied at Oslo National Academy of the Arts (2002). She is a professor of sculpture and installation and lives and works in Bergen. She is currently also the vice dean at the Art Academy – Department of Contemporary Art, University of Bergen. Some of her exhibitions have been at the Natural History Museum, Bergen (2021), Kunstnerforbundet, Oslo (2020), KODE Art Museums, Bergen (2018), Vigeland Museum, Oslo (2018), Forum Box, Helsinki (2015), Tegnerforbundet, Oslo (2013), the National Museum of Art, Bangkok (2009), Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg (2008), Bomuldsfabriken kunsthall, Arendal (2006), PLAY Gallery, Berlin (2003), and the Young Artists’ Society, Oslo (2003). She has received several prizes, among others, the prize awarded by Norway’s national Autumn Exhibition (2013), and her works have been purchased for the collections of KODE Art Museums in Bergen, Nordenfjeldske Museum of Decorative Art and Design in Trondheim, and the National Museum in Oslo.

The exhibition has received support from Arts Council Norway and the Norwegian Visual Artists Fund.

asilbothun.com
@asilbothun

Foto: Øystein Thorvaldsen
Foto: Øystein Thorvaldsen

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.