Ask Bjørlo

Spent spekter

21. april – 29. mai 2022

Foto: Øystein Thorvaldsen

Norsk:

Velkommen til åpningen av Ask Bjørlos utstilling Spent spekter i SOFT galleri, torsdag 21. april klokken 18.00 – 20.00. Utstillingen åpnes av tekstilkunstner John K. Raustein.

Ask Bjørlos utstilling består av håndvevde arbeider på vegg. Som i vevstolen holdes vevene spent, og vises med liggende renning. På en bakgrunn av hvit lin er håndfarget ullgarn vevd inn med graderende, vertikale striper som motiv. Fargestyrken varierer mellom ulike synsvinkler, og øker når de ses fra siden. Overlappende innslagstråder sikrer overgangene, og viser til vevtekniske grunner. Utstillingen viser i sin enkelhet til farger i en vevd tekstil, men som alt annet er fargerekken åpen for tolkning. For kunstneren bærer arbeidene et underliggende budskap om menneskelige referansepunkt, følelser og tålmodighet. 

 
Linrenningen er spent i vevstolen. Som et blankt ark inviterer den til nye innslag. De veves inn og plasseres i rekken. Tonene er fremkalt i min egen gryte, og hypnotiserer med sin tilkomst. Garnet absorberer fargen i badet og etterlater den i utgangspunktet mørke væsken klar. Så er det først når det er tørt, og taes til dagslys at man ser hvilken tone det er. Hver nyanse tar sin egen plass i tid og rom, og vi benytter dem som referansepunkt i livet. Som en tidslinje samles gamle og nye farger. For de har alltid funnet sted omkring oss. Minner bærer farger, og som et spøkelse (fransk; spectre) kan de ikke berøres med hånden. Det kan heller ikke regnbuen eller spekteret kastet ut av en prisme (Latin; spectrum). Men som en mystisk venn, kan fenomenet følge deg med lyset. Solen kaster fargespekter som kan oppdages i alt fra spindelvev til perlemorskyer. De dukker opp på veien, i pytter og refleks. I et glass med vann. Se og følg med. Fargene du ser er dine.

Ask Bjørlo (f. 1992, Hønefoss, Norge) har en MA i materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo (2017-19). Han har tidligere studert ved anerkjente tekstile skoler som Nyckelviksskolan og Handarbetets Vänners Skola i Stockholm, Kawashima Textile School i Kyoto og Textilvetenskap ved Uppsala Universitet. I sin kunstneriske praksis retter han sitt fokus mot tekstile håndverkstradisjoner innen veving, broderi, strikking, blonder og tekstil skulptur. Ask Bjørlos arbeider er blant annet vist i Kunsthall Oslo, Stavanger Kunstmuseum, CHART ART FAIR i København, Kunstnerforbundet i Oslo, Kunsthall Stavanger og Sandefjords kunstforening. Våren 2021 holdt han sin første separatutstilling Tråd varsomt hos OSL Contemporary. I 2022 deltar Bjørlo i utstillingen Det skeive blikket ved KODE Bergen og Market Art Fair, Stockholm. Hans arbeider er innkjøpt til offentlige samlinger som Stavanger Kunstmuseum, Oslo Kommune, KODE Bergen, Kistefos Museum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Nordeas Kunstsamling.

English:

Welcome to the opening of Ask Bjørlo’s exhibition Spent spekter (Taut Spectre)at SOFT galleri, Thursday, 21 April, from 6 to 8 pm. Textile artist John K. Raustein will hold an opening speech.


Ask Bjørlo’s exhibition consists of hand-woven works mounted on the gallery’s walls. Just as in the loom, the weavings are taut and shown with horizontal warp. Against a background of white linen, hand-coloured wool yarn is woven in with gradated and vertical stripes as the motif. The colour intensity varies depending on the viewing angle and is most intense when seen from the side. Overlapping threads secure the transitions and allude to the technical aspects of weaving. The exhibition points, in all its simplicity, to colours in a woven textile, but just as with everything else, the order of the colours is open to interpretation. For the artist, the works have an underlying message about human reference points, feelings and patience.

 
The linen warp is taut in the loom. Like a blank sheet of paper, it invites new elements. These are woven in and placed in an order. The tones are conjured in my own cauldron. They mesmerise as they emerge. The yarn absorbs the colour in the bath, so what was initially a dark liquid is now clear. It’s not until the yarn is dry and I take it out into the daylight that I see which tone it is. Every nuance has its own place in time and space, and we use these nuances as reference points in life. Like a timeline, old and new colours are collected. For they have always existed around us. Memories carry colours, and like ghosts – spectres – they cannot be touched with hands. Neither can you touch a rainbow or the spectrum of light refracted through a prism. But like a mysterious friend, the phenomenon can follow you with light. The sun casts colour spectres that can be discovered in everything from cobwebs to mother-of-pearl clouds. They surface along the road, in puddles and reflections. In a glass of water. See and follow along. The colours you see are yours.

Ask Bjørlo (b. 1992, Hønefoss, Norway) has an MA in material-based art from Oslo National Academy of the Arts (KHiO, 2017–19). Before studying at KHiO he attended well-reputed textile schools such as Nyckelviksskolan and Handarbetets Vänners Skola in Stockholm and Kawashima Textile School in Kyoto. He also studied textile science at Uppsala University. In his artistic practice he focuses on textile crafting traditions in weaving, embroidery, knitting, lacemaking and textile sculpture. Bjørlo’s works have been exhibited in (a selection) Kunsthall Oslo, Stavanger Kunstmuseum, Chart Art Fairin Copenhagen, Kunstnerforbundet in Oslo, Kunsthall Stavanger and Sandefjords kunstforening. In the spring of 2021 Bjørlo held his first solo exhibition Tråd varsomt (Thread Carefully)at OSL Contemporary. In 2022 he will participate in the exhibition Det skeive blikket (The Queer Gaze)at KODE in Bergen, and the Market Art Fair in Stockholm. His works have been purchased for public collections such as Stavanger Art Museum, Oslo Municipality, KODE in Bergen, Kistefos Museum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum and Nordea Art Collection.

Utstillingen Spent spekter av Ask Bjørlo fikk en nydelig anmeldelse av Arve Rød i Kunstavisen.no 28. april 2022. Les omtalen her: https://kunstavisen.no/artikkel/2022/disiplin-og-tilfeldighet

Foto: Øystein Thorvaldsen
Foto: Øystein Thorvaldsen
Foto: Øystein Thorvaldsen
Foto: Øystein Thorvaldsen

Se Norwegian Crafts studiobesøk i Ask Bjørlos atelier her:

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.