Åsne Kummeneje Mellem

Menossa

13. januar – 20. februar 2022

Foto: Øystein Thorvaldsen

Norsk

Velkommen til åpningen av Åsne Kummeneje Mellems utstilling Menossa på SOFT galleri, torsdag 13. januar kl. 14.00 – 18.00. Utstillingen åpnes av forfatter Kjersti Feldt Anfinnsen.

Åsne Kummeneje Mellem bruker kunsten som arena for å utforske sin kvenske identitet og tilhørighet. Gjennom kvensk håndverk, kjent som käsityö, ønsker hun å skape et rom for dialog, og synliggjøre generasjonsgapet i overføringen av kunnskap. 

Med utgangspunkt i samtaler med tidsvitner ønsker hun å sette sammen fragmenter av en kultur som har vært tett på utryddelse, og samtidig eksperimentere og bringe inn sitt eget uttrykk – og bidra til at kulturen ikke bare puster, men er viktig, relevant, og fortsetter å vokse. I krysningspunktet mellom de tradisjonelle håndverksteknikkene og kreativiteten utforsker Åsne Kummeneje Mellem nyansene av käsityö – hva det har vært, og hva det kan være i en samtidskunstkontekst.

I utstillingen Menossa viser Kummeneje Mellem tekstile arbeider som tar utgangspunkt i käsityö. Gjennom å ta i bruk tradisjonelle teknikker og materialer på sin egen måte ønsker hun å skape et rom for samtale om den kvenske kulturen. Naturmaterialer og gjenbruk er viktige deler av käsityö, og i de tekstile arbeidene har hun blant annet utforsket ullstoff farget med steinlav og vevd never.

Åsne Kummeneje Mellem (f. 1995) er utdannet ved Kunstakademiet i Tromsø, Kunsthøgskolen i Oslo og Oslo Fotokunstskole. Kummeneje Mellem har deltatt på utstillinger ved blant annet Gallery Napa – Rovaniemi, Tromsø Kunstforening og Vadsø Museum. Hun er en av initiativtakerne bak det nyoppstartede Kvääni Taiteilijat – Kvensk Kunstnerforbund, og er svært aktiv på flere arenaer i det kvenske miljøet. Kummeneje Mellem er den første kvenske kunstneren til å bli kjøpt inn av Nordnorsk Kunstmuseum.

@mellemz

www.asnemellem.no

www.kvenskkunst.no

English

Welcome to the opening of Åsne Kummeneje Mellem’s exhibition Menossa at SOFT galleri on Thursday, 13 January, from 2 to 6 pm. Writer Kjersti Feldt Anfinnsen will hold an opening speech.

Åsne Kummeneje Mellem uses art as an arena for exploring her Kven identity and belonging. Through Kven craft, called käsityö, she seeks to create a space for dialogue and to reveal a generational gap in the transfer of knowledge.

Using conversations with witnesses of history as her starting point, she pieces together fragments of a culture that has been on the verge of extinction. At the same time, she experiments and adds her own expression – thus helping the culture not only to breathe but also to be important, relevant and to continue to grow. At the juncture between traditional crafting techniques and creativity, Åsne Kummeneje Mellem explores the nuances of Käsityö – what it has been and what it can be in the context of contemporary art.

In the exhibition Menossa, Kummeneje Mellem presents textile works whose point of origin is käsityö. By using traditional techniques and materials in her own way, she seeks to create a space for discussing Kven culture. Natural and recycled materials are important aspects of käsityö, and in the textile works, she has also, among other things, experimented with lichen-dyed wool and woven bark. 

Åsne Kummeneje Mellem (b. 1995) has studied at Tromsø Art Academy/the Arctic University of Norway (MFA 2021), Oslo National Academy of the Arts, and Oslo Fotokunstskole (school for photographic art). She has participated in several group exhibitions, among others, at Gallery Napa – Rovaniemi and at Tromsø Art Society, and recently held solo shows at Vadsø Museum and Kvitnesgården in Tromsø. She is one of the initiators of the recently-established Kvääni Taiteilijat (Kven artist society) and is active in several arenas in the Kven milieu. Kummeneje Mellem is the first Kven artist to have works purchased by Northern Norway Art Museum.

@mellemz

www.asnemellem.no

www.kvenskkunst.no

Foto: Øystein Thorvaldsen
Foto: Øystein Thorvaldsen
Foto: Øystein Thorvaldsen
Foto: Åsne Kummeneje Mellem
Foto: Åsne Kummeneje Mellem
Foto: Åsne Kummeneje Mellem
Foto: Åsne Kummeneje Mellem
Foto: Åsne Kummeneje Mellem

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.