Aud Bækkelund

Myke forbindelser, lokale posisjoner

7. mai – 7. juni 2015

«Rekonstruert sommer.» Detalj. Foto: Olav Bjørkum.

Norsk

Utstillingen åpnes av tekstilkunstner og kunsthistoriker Runa Boger.

Vi har gleden av å vise en separatutstilling med nye arbeider av Aud Bækkelund. 
Utstillingen spenner fra installasjon, skulpturelle objekt og arbeider for vegg. Fellesnevner for arbeidene er kunstnerens bruk av gjenbruksmaterialer og readymades, som i kraft av tidligere bruk er ladet med innhold og historie.

Aud Bækkelund tar oss med inn i en poetisk og stemningsfull utstilling der vi blir invitert til åpent å assosiere oss frem til egne tolkninger av verkene, og lage egne fortellinger av det vi ser. Kunstverkene i utstillingen har alle noe gjenkjennbart ved seg samtidig som de overrasker ved at de er satt sammen av hverdagslige ting på ofte uventede måter.

Aud Bækkelund er inspirert av poesien i de dagligdagse materialene og gjenstandene vi alle omgir oss med. Hun bruker ofte materialer med lav status slik som kleshengere, gamle hverdagsplagg og trådsneller. Hun undersøker muligheten disse materialene har som kunstnerisk språk til å si noe om det som ligger mellom linjene i språket vårt. Det kommer også et underliggende miljøengasjement til syne gjennom bruk av materialer som vanligvis ville blitt betraktet som avfall i vårt (over-)forbrukssamfunn.

Aud Bækkelund er født og oppvokst i Furnes i Hedmark, og har siden hovedfagseksamen ved Kunsthøgskolen i Bergen i 1989, vært bosatt og arbeidet i Norheimsund i Hordaland.
Hun har tidligere hatt separatutstillinger både i Kunstnerforbundet og Ram galleri i Oslo, og i gallerier og kunstsentere i Stavanger, Trondheim og Bergen. Aud Bækkelund har deltatt på Høstutstillingen, Vestlandsutstillingen, Årsutstillingen for norsk kunsthåndverk, og en rekke gruppeutstillinger i inn- og utland. Hun deltar nå i samme periode på den femte internasjonale tekstiltriennalen ved Riga National Art Museum.
Aud Bækkelund har mottatt flere stipender og er innkjøpt av blant andre Norsk kulturråd og Nasjonalmuseet i Oslo.

http://www.audbaekkelund.no/

English

The exhibition will be officially opened by textile artist and art historian Runa Boger.

We are pleased to present new works by Aud Bækkelund, in an exhibition that includes installations, a sculptural object and works relating both to the wall and the room. Common to all these works is that the artist has appropriated used materials and readymades, things that by virtue of previous use, are loaded with content and history.

This is a poetic, atmospheric exhibition. Bækkelund invites us to make our own associations, to create our own interpretations and stories about what we see. All the works have something recognizable about them, yet they also trigger surprise because they consist of mundane items combined in unexpected ways.

Bækkelund is inspired by the poetic qualities of everyday materials and the objects with which we surround ourselves. She often uses low-status materials, for instance clothes hangers, old clothing and thread spools, exploring their possibilities as artistic visual languages – their ability to communicate about what is written between the lines of ordinary language. We also sense an involvement with environmental issues, through the use of materials that would normally be considered garbage in our (over-) consumer society.

Born and raised in Furnes in Hedmark, Aud Bækkelund graduated from SHKD – National College of Art and Design, Bergen (hovedfag, 1989), and has since lived and worked in Norheimsund in Hordaland. She has held solo exhibitions at Kunstnerforbundet and Ram Galleri, both of which are in Oslo, and at selected galleries and art centres in Stavanger, Trondheim and Bergen. Bækkelund has participated in juried, annual shows such as Høstutstillingen, Vestlandsutstillingen, Kunsthåndverk (organized by the Norwegian Association for Arts and Crafts), and other group exhibitions at home and abroad. She is currently participating in the 5th International Textile and Fibre Art Triennial in Riga. Bækkelund has received numerous stipends, and her works have been purchased by Arts Council Norway and the National Museum in Oslo.

Translation: Arlyne Moi.

http://www.audbaekkelund.no/

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.