Bente Sommerfeldt-Colberg

I beredskap

7. august – 7. september 2014

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Utstillingen åpnes av Lise Bjørne Linnert, billedkunstner og nestleder i NTK.

Vi har gleden av å presentere helt nye verk av Bente Sommerfeldt-Colberg. 

De utstilte arbeidene speiler to bruksgjenstander som vi kjenner fra dagliglivet, men som her får endrede størrelser og funksjoner. Det åpner opp for et skråblikk på virkeligheten.

Bente Sommerfeldt-Colbergs arbeider kjennetegnes ved å være assosiative. De referer til ritualer og dveler ved handlingene de utfører.  Arbeidene appellerer til gjenkjennelse men åpner samtidig for nye sammenhenger og mangfoldige fortellinger. Det er motsetningsfylte verk som og kan gi en følelse av uro og ambivalens. De er poetiske, vakre og også humoristiske.

I utstillingen møter vi en mekanisk installasjon med tittel I beredskap. Publikums bevegelse og nærvær gir liv til arbeidet der to store paraplyer åpner og lukker seg med pustende bevegelser. Der den ene paraplyen åpner seg som en skjerm eller som kronbladene på en blomst, blir den motsatte spiss som et spyd.

Utstillingens andre arbeid har tittelen Nål og er nettopp det.  Men når nålen er så kraftig forstørret som den er her –  større enn et menneske, refererer den ikke bare til et nytteredskap. Den blir et spisst og truende våpen.

Bente Sommerfeldt-Colberg (født 1966) bor og arbeider i Lier. Hun har sin utdannelse fra Vestlandske kunstakademi 1991-95. Hun har en svært høy utstillingsaktivitet, og har nå parallelt utstilling i Sogn og Fjordane Kunstmuseum. De siste årene har hun vist separatutstillinger i Kunstnerforbundet, Kongsberg Kunstforening og Østfold Kunstnersenter for å nevne noen. Hun har deltatt på mange kollektivutstillinger i inn- og utland, blant annet 7 ganger på Høstutstillingen. Hennes kunst er innkjøpt av Hå Kommune, Sørlandets Kunstmuseum, Norsk kulturråd og Braathens SAFE, og hun har laget utsmykkinger til Universitetet i Tromsø og flere skoler.

Se: www.bentesommerfeldt-colberg.no

English

Welcome to the exhibition In preparedness featuring new works by Bente Sommerfeldt-Colberg. 

The show begins on Thursday, 7 August, from 6-8pm, and will be officially opened by Lise Bjørne Linnert, artist and board member of Norwegian Textile Artists.

The exhibited works take recourse in functional objects from everyday life. Because their sizes and functions are changed, they allow us to see aspects of reality from an oblique angle.

Sommerfeldt-Colberg’s works are characteristically associative, referring to rituals and focusing our attention on the actions performed. The exhibited works are based on two familiar functional objects, yet we see them in new, unfamiliar contexts and can create multiple narratives about what is happening. While they hold inherent conflicts that can trigger feelings of unease and ambivalence, they are also poetic, beautiful and humorous.

In the exhibition we see a mechanical installation entitled In Preparedness. The public’s movement and proximity activate two large umbrellas; they open and close as if inhaling and exhaling. While one umbrella opens like a screen or flower petals, the other closes to become as sharp as a spear.

The exhibition’s second work is called Needle, and that is exactly what it is. But when a needle is as strong and large as this one – larger than a person – it no longer simply references a useful sewing tool. It becomes a sharp, threatening weapon.

Bente Sommerfeldt-Colberg (born 1966) lives and works in Lier, Norway and studied at Vestlandets Art Academy in Bergen from 1991-1995. She has held a large number of exhibitions and currently is presenting a parallel exhibition at Sogn and Fjordane Museum of Fine Art. In recent years she has held solo shows at Kunstnerforbundet in Oslo, Kongsberg Art Society and Østfold Artists’ Centre, to name a few. She has participated in numerous group shows at home and abroad and her works are included in the permanent collections of Hå Municipality, Sørlandets Art Museum, Arts Council Norway and the airline Braathens SAFE. She has created public artworks for the University of Tromsø and several other schools.

www.bentesommerfeldt-colberg.no

Translation: Arlyne Moi.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.