Brit Fuglevaag

Ull, lin, sisal, plast, papir

12. august – 12. september 2021

Foto: Øystein Thorvaldsen

Norsk

Brit Fuglevaag
Ull, lin, sisal, plastikk, papir

SOFT galleri og Kunstnerforbundet har gleden av å presentere en stor mønstring av den levende tekstilkunst-legenden Brit Fuglevaag sitt hittil 60 år lange kunstnerskap.

Velkommen til utstillingsåpninger i begge visningsstedene torsdag 12. august fra klokken 17.00 – 20.00.

Brit Fuglevaag regnes som en av de store fornyerne av norsk tekstilkunst. Først og fremst gjennom egne arbeider, men også sitt fagpolitiske engasjement, og som professor i tekstil. Hun kom inn som et friskt pust på den norske kunstscenen i 1960-årene med impulser fra et internasjonalt kunstnerliv i Polen og Frankrike. Allerede fra debuten på Høstutstillingen i 1965 har arbeidene hennes ført til begeistring og debatt, fordi de brøt med forestillinger om hva billedvev skal være. Både i konstruksjon og form, men også i radikale materialvalg.

Alt kan veves ifølge Fuglevaag. Farget avispapir, tau funnet i fjæra, fraktemballasje, sjokoladepapir, rosa fjær eller hundre år gammel never. Trangen til eksperimentering, sammen med en enorm intensitet og arbeidsglede, har gjennomsyret det over seksti år lange kunstnerskapet og resultert i billedvever med et bredt spenn i form og uttrykk; fra tidkrevende tradisjonell billedvev, hvor blomstrende og geometriske mønstre bretter seg ut i flaten, til eksperimentelle skulpturelle arbeider som kan minne om skapninger fra bunnen av fjorden. Materialer, teknikk og formspråk bærer også preg av et politisk standpunkt som knytter gjenbruk til miljøkampen, et perspektiv Fuglevaag har formidlet som en underliggende rød tråd gjennom hele sin kunstpraksis.

I utstillingen på SOFT galleri stilles det ut vevarbeider helt fra Fuglevaag var ung student i 1961 og frem til i dag.

Brit Fuglevaag (f. 1939, Kirkenes, oppvokst i Trondheim) bor og arbeider i Oslo, Aure og i Civezza i Italia. Hun er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo og ved Kunstakademiet i Warsawa. Hun har hatt separatutstillinger ved visningssteder som blant andre SOFT galleri, Nysund ART Gallery, Vadsø Kunstforening, Galleri Albin Up, Kunstmuseet Murmansk, Bærum Kunstforening, Savio-museet, Artistes a Bastille, Oslo Kunstforening, Kunstnernes Hus, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Henie Onstad Kunstsenter, i tillegg til en lang rekke gruppeutstillinger i inn- og utland. Arbeidene hennes er innkjøpt av Nasjonalmuseet, Kunstindustrimuseet i Oslo, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim, KODE, Nordnorsk Kunstmuseum, American Wind Symphony Orchestra, Liljevalchs Konsthall, Oslo Kommune, Norsk Kulturråd, Stortinget, Kunst på arbeidsplassen, De Sandvigske Samlinger og AKO Kunststiftelse.

Hennes praksis inkluderer en omfattende landsdekkende utsmykningspraksis og en rekke engasjementer og verv. Fuglevaag fikk Oslo bys kunstnerpris i 1986, og «Medalj D’or Merité et Devouement Francais» for sin kunstneriske innsats i Frankrike i 2000. Fuglevaag har også undervist i en årrekke. I 1972 begynte hun som lærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) og var avdelingsleder for tekstillinjen 1973–80, og 1989–96 ledet hun denne som den første professor i tekstil i Oslo.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

Brit Fuglevaag på UKS og Kunstnernes Hus
Tips! Fra 23. juni – 10. oktober 2021 viser UKS (Unge Kunstneres Samfund) en tidlig akvarellskisse av Fuglevaag, laget samme år som hun debuterte på Høstutstillingen i 1965. Fra 12. november 2021 – 2. januar 2022 deltar Fuglevaag med et helt nytt arbeid i UKS sin 100-årsjubileumsutstilling på Kunstnernes Hus. 

English

Brit Fuglevaag
Wool, Linen, Sisal, Plastic, Paper

SOFT galleri and Kunstnerforbundet have the pleasure of presenting a large joint exhibition in celebration of the art of the living textile-art legend Brit Fuglevaag and her thus-far 60-year career.

We welcome you to the exhibition openings at both galleries on Thursday, 12 August, from 5 to 8 pm.

Brit Fuglevaag is considered one of the great renewers of Norwegian textile art – first and foremost through her own artistic practice, but also through her work as a professor of textile art and her involvement in organisations promoting the interests of textile artists. She entered the Norwegian art scene in the 1960s like a breath of fresh air, bringing impulses from the international art scene in Poland and France. Ever since her debut at the national Autumn Exhibition in 1965, her works have triggered excitement and debate because they have broken with preconceived ideas about what tapestry should be. This is not only due to the construction and form of her works, but also her radical material choices.

According to Fuglevaag, anything can be woven: coloured newspaper, ropes found on the shoreline, packaging materials, candy wrappers, pink feathers or century-old birch bark. An urge to experiment, an enormous intensity and a love of working have pervaded her 60-year career and resulted in tapestries that range widely in form and expression; from time-consuming traditional pictorial tapestries filled with flowering and geometrical patterns, to experimental sculptural works that can bring to mind creatures living at the bottom of a fjord. Her materials, techniques and visual languages are also imbued with a political stand point relating to recycling and efforts to clean up the environment. This has been an underlying theme throughout her entire artistic practice.

In the exhibition at SOFT galleri, we present woven works dating from 1961, when Fuglevaag was a young student, up to today.

Brit Fuglevaag (b. 1939, Kirkenes, raised in Trondheim) lives and works in Oslo, Aure in west Norway and Civezza in Italy. She studied at the National College of Art and Design in Oslo and at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She has held solo exhibitions at (a selection) SOFT galleri, Nysund ART Gallery, Vadsø Kunstforening, Galleri Albin Up, Murmansk Art Museum, Bærum Kunstforening, Savio-museet, Artistes a Bastille, Oslo Kunstforening, Kunstnernes Hus, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum and Henie Onstad Kunstsenter, and has participated in many group exhibitions in Norway and abroad. Her works have been purchased by (a selection) the National Museum (including the former Museum of Decorative Art and Design) in Oslo, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (a museum of decorative art and design) in Trondheim, KODE Art Museums and Composer Homes in Bergen, North Norway Art Museum in Tromsø, the American Wind Symphony Orchestra, Liljevalchs Konsthall in Stockholm, Oslo Municipality, Arts Council Norway, the Norwegian Parliament, Kunst på arbeidsplassen (a consultant service for art in the workplace), the Sandvig Collections/Maihaugen in Lillehammer, and AKO Foundation based in London.

Fuglevaag has been commissioned to create decorative works for places throughout Norway. She has also been on the board of several artist organisations. In 1986 she received the City of Oslo’s Artist Prize, and in 2000 received ‘Medalj D’or Merité et Devouement Francais’ for her work in France. She has also taught for many years. In 1972 she started as a teacher at the National College of Art and Design and was head of department for the textile line 1973–80, and in 1989–96 she led this as the first professor of textiles in Oslo.

The exhibition is supported by Arts Council Norway.

Translation: Arlyne Moi.

Brit Fuglevaag at UKS and Kunstnernes Hus
Tip! From June 23rd – October 10th 2021, UKS (Young Artists’ Society) shows an early watercolor sketch by Fuglevaag, made the same year as she debuted at the Autumn Exhibition in 1965. From November 12th – January 2nd, Fuglevaag participates with a completely new work in UKS’s 100th anniversary exhibition at Kunstnernes Hus.

Bilder av utstillingen

Alle foto: Øystein Thorvaldsen

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.