Camilla Steinum

Grumset inni der

6. august – 6. september 2015

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Utstillingen ble åpnet av høgskolelektor og kurator Line Halvorsen.

Vi har gleden av å presentere utstillingen Grumset inni der av Camilla Steinum. Utstillingen består av skulpturer hvor tovede stykker settes i sammenheng med metallstrukturer. I sine arbeider kombinerer hun funne materiale som greiner, ugress, hår og oppkuttede klær med ull som blir filtet sammen til nye flater. Flatene blir deretter delt opp og sydd sammen igjen i nye kombinasjoner.

Toving eller filting regnes som å være den eldste måten å fremstille tekstiler på. Kun ved hjelp av fuktighet og friksjon, festes ullens fibre seg til hverandre.«I motsetning til veven har ikke filten noe topp eller bunn, men kan gå utover for alltid. Filten er ikke knyttet til noe maskineri eller “system”. Prosessen er åpen og resultatet vanskelig å forutse» For Steinum ligger interessen i den direkte og uforutsigbare fremstillingsmetoden. Det organiske i filten som står i kontrast til det statiske og kontrollerte i metallstrukturene.

Camilla Steinum undersøker og vektlegger tingenes egenskaper og karakter opp mot hverandre. Skittent mot rent, lite mot stort, innside i forhold til utside. Møtet mellom en klar tanke, kontra en diffus fabulering. Historiene og symbolikken i objektene og relikviene som omgir oss daglig er noe som opptar henne. Avlagte klær er et vitne om en hendelse, og kroppslig avfall er som et tegn på menneskets forgjengelighet. Behovet for adskillelse og orden blir tydelig ved avfallets nærvær fordi det er knyttet til ubehag og med renhet som ideal.

Camilla Steinum (født 1986 i Oslo) bor og arbeider i Berlin og Oslo. Hun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo, avd. for tekstil, Weißensee kunsthochshule i Berlin og ved Malmö Art Academy. Hun har MA fra Kunsthøgskolen i Oslo avd. for kunstakademiet i 2012. Hun har allerede deltatt på flere utstillinger, separat, duo og i gruppe, både nasjonalt og internasjonalt. Hun har blant annet stilt ut på Akershus Kunstsenter, One Night Only både på Kunstnernes hus og UKS, Pleasant Project space i København og Rod Barton i London. Camilla Steinums er også for tiden aktuell med separatutstillingen «Ambiguous Container for Rational Stuff » på M.I. et nyoppstartet prosjektrom i Berlin. Utstillingen der vises frem til 12. august.  

Utstillingsperiode: 6. august – 6. september 2015.


Utstillingen er støttet av Kulturrådet og Billedkunstnernes Vederlagsfond

http://www.camillasteinum.com/

English

We are pleased to present the exhibition Grumset inni der (Murky Inside) by Camilla Steinum. The exhibition consists of sculptures made with felt in combination with metal structures. In her practice, Steinum combines found materials such as branches, weeds, hair and fragments of clothing with raw wool. These are felted together to create new surfaces, then divided and sewn into new combinations. 
Felting is the world’s oldest textile-creation method. It only requires moisture and friction to interlock the wool fibres. “In contrast to weaving, a piece of felt has no top of bottom and can extend in all directions. It doesn’t require any machinery or ‘system’. The process is open and the results unpredictable” Steinum is fascinated by this direct and unpredictable method. The felt’s organic qualities stand in contrast to the static, controlled metal structures.

Steinum explores juxtaposed qualities and characteristics: dirty-clean, small-large, inside-outside – also a clear thought encountering a more diffuse, poetic thought. She is interested in the stories and symbolic value of everyday objects and the ‘relics’ with which we surround ourselves. Recycled clothing testifies to past events, bodily waste symbolizes human transience. The need to establish an order or system of categories comes to a head when encountering refuse, in part because we associate it with disgust and hold purity as an ideal.

Camilla Steinum (b. 1986, Oslo) lives and works in Berlin and Oslo. She studied at Oslo National Academy of the Arts (KHiO, textile section), Weißensee kunsthochshule in Berlin and Malmö Art Academy (MA from KHiO, Academy of Fine Art, 2012). She has already participated in several solo, duo and group exhibitions at home and abroad. We make due to mention Akershus Kunstsenter, ‘One Night Only’ at Kunstnernes Hus and Unge Kunstneres Samfund (both in Oslo), Pleasant Project Space in Copenhagen, and Rod Barton Gallery in London. During the summer of 2015, Steinum is currently also showing a solo show at the newly established project space M.I. in Berlin.

Exhibition period: 6 August – 6 September 2015.

The exhibition has received support from Kulturrådet and Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Translation: Arlyne Moi.

http://www.camillasteinum.com/

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.