Eli Eines

Jeg ville så gjerne strøket deg over kinnet og sagt at alt kommer til å gå bra

12. februar – 15. mars 2015

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Vi har gleden av å presentere en utstilling av Eli Eines spesielt laget for SOFT galleri.

Utstillingen åpnes av billedkunstner Anne Rolfsen.

Utstillingen har form som en installasjon og inneholder skulptur, tekst og performance. Installasjon er bygget opp rundt en fingerheklet tråd som dekker store deler av gulvet. Arbeidet med denne tråden startet Eli Eines med da hun var student på kunstakademiet på slutten av 90-tallet og det er et pågående arbeid som hun jobber med i perioder parallelt med andre kunstprosjekter. Arbeidet har mange likhetstrekk med tradisjonelt håndarbeid. I løpet av flere år har meter på meter med tekstilt materiale passert gjennom kunstnerens hender og blitt bearbeidet. Men i motsetning til vanlig håndarbeid som resulterer i et plagg eller et ferdig produkt, bli dette arbeidet en synliggjøring av prosess, tid og kunstnerens arbeidsinnsats og konsentrasjon.

Eli Eines vil være tilstede i galleriet flere ganger i løpet av utstillingsperioden og arbeide videre med tråden, som en form for performance der publikum kan samtale med henne. Hun vil være i galleriet søndag 14. februar , søndag 22. februar og søndag 1. mars fra kl. 14. Følg med på facebook og webside for datoer etter dette.

Eli Eines er opptatt av tekstile teknikkers iboende betydning, og bruker tekstile språk til å si noe om verden rundt seg. Med bruk av applikasjonsteknikk og filt har Eli Eines laget en jordklode. Den er montert på en lampefot men den lyser ikke. Skulpturen gjør kloden vår nærværende og reflekterer en bekymring og omsorg for hva som skjer med og på den.

Det følger en samling tekster til utstillingen med tittel Tekstile monologer. Her kommer 5 forskjellige kvinner til orde om hvorfor de driver med håndarbeid. Svarene de gir er tett knyttet til den enkeltes liv. Disse kvinnene gjør alt fra å ta vare på ressurser, kle inn og beskytte sine medmennesker og skape frirom for egen kreativitet.

Eli Eines bor og arbeider i Ås kommune. Hun har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim i 2000 i tillegg til studier ved både Universitetet og Høyskolen i Oslo. Eli Eines har hatt separatutstillinger på bla. Galleri F15s prosjektrom, Trøndelag Senter for Samtidskunst og sist på galleri BOA i 2014. Hun har deltatt på “Trøndelagsutstillingen”, flere kollektivutstillinger på Trondheim Kunstmuseum, “Video Works” på Kunstnernes hus og “Drabantbyen kommer!” på Oslo Bymuseum for å nevne noen. Eli Eines har mottatt en rekke stipender og er innkjøpt til Norsk Kulturråd.

www.elieines.no

English

SOFT galleri is pleased to present a site-specific exhibition of works by Eli Eines: I would have liked to stroke your cheek and tell you everything will turn out OK.

The exhibition will be officially opened by the artist Anne Rolfsen.

The exhibition, which takes the form of an installation that includes sculpture, text and performance, is built around a double-finger-crochet chain that covers much of the floor. Eines started making this chain when she was an art student in the late 1990s; she has continued working on it periodically, alongside other art projects. This work has many similarities with traditional handicraft. Over the years meter upon meter of textiles have passed through the artist’s hands and been treated by her. But in contrast to the normal handicraft that results in a garment or finished product, this particular work is a visualization of a process – of time and of the artist’s effort and concentration.

Eines will be in the gallery several times during the exhibition period, working on the chain as a performance. At the same time she invites the public to join her in discussion.

Eines is interested in the intrinsic meaning of textile techniques. She uses their visual languages to say something about the world in which she lives. With appliqué techniques and felt, she has made a globe and mounted it on a lampstand. This sculpture gives no light but makes our world more present, reflecting a concern for what happens in and to the world.

Accompanying the exhibition is a series of texts called ‘Textile Monologues’, in which five women talk about why they do handiwork. Each person’s reasons are closely related to her lifeworld. The women preserve resources, clothe and protect their fellow human beings and create a space for personal creativity.

Eli Eines lives and works in the municipality of Ås. Having graduated from Trondheim Art Academy in 2000, she has since done additional studies at university. Some of her solo exhibitions have been held at Galleri F15’s project space, Trøndelag Centre for Contemporary Art, and at Galleri BOA (in 2014). She has participated in (among others) the regional Trøndelag Exhibition, in several group shows at Trondheim Art Museum, in Video Works at Kunstnernes hus in Oslo, and in Drabantbyen kommer! (The Suburb City is Coming!) at Oslo Bymuseum. Eines has received numerous stipends and her works have been purchased by Crafts Council Norway.

www.elieines.no

Translation: Arlyne Moi.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.