Elin Igland

Lodd og frie fugleflokker

14. september – 15. oktober 2017

Elin Igland // Lodd og frie fugleflokker, Foto Øystein Thorvaldsen

Norsk
Vi har gleden av å ønske velkommen til Elin Iglands utstilling på SOFT galleri torsdag 14. september kl. 18.00 – 20.00. Utstillingen åpnes av Billedkunstner Unn Sønju.

Utstillingen Lodd og Frie Fugleflokker diskuterer vevens evne til å holde tråder under kontroll, og kaoset som oppstår i fraværet av denne kontrollen. Elin Igland går her vekk fra den tradisjonelle vevstolen for å undersøke hvor vidt frihetsbegrepet i vev kan strekkes før det oppløses og ikke lenger er vev. Arbeidene ferdigstilles i utstillingsrommet og forankres i galleriets vegger og tak for å holdes oppe. Igland undersøker også hva monteringen av disse arbeidene har å si for den identiteten de får. Vevarbeidene hennes beveger seg vekk fra veggen og den todimensjonale flaten og inntar utstillingsrommet som selvstendige tredimensjonale skulpturer. I stedet for å betrakte veven som et bilde blir betrakteren hos Igland omsluttet av hennes totale verk og man dras inn en fysisk verden av tråder og vevnader.

Elin Iglands sier selv om arbeidsprosessen: Roen og meditasjonen jeg tør påstå mange forbinder med vev, kjenner jeg meg ikke igjen i. For meg er veven en fysisk kamp med materialene og store bevegelser med hele kroppen. Jeg trenger å arbeide raskt, ha et høyt energinivå, og kunne ta intuitive valg i arbeidsprosessen.

Arbeidene til Igland består hovedsakelig av ull og en type nylon som er elastisk og ekspanderende. Materialundersøkelsen er en viktig del av arbeidsprosessen og utformingen av det visuelle uttrykket, hvor elastisiteten og volumet i garnet spiller en viktig rolle.

Elin Igland (f.1982) bor og arbeider i Grimstad. Igland er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo, med en MA fra 2013. Igland har hatt flere separatutstillingen blant annet ved, Agder Kunstsenter i Kristiansand, Arendal Kunstforening i Arendal, Prosjektrommet på Trafo Kunsthall i Asker, Grimstad Kunstforening i Grimstad og Kampen Visningsrom i Oslo. Hun har også deltatt i flere gruppe- og kollektivutstillinger som 20 års jubileumsutstilling på Sørlandets Kunstmuseum, Høstutstillingen på Lillesand Kunstforening, Sørlandsutstillingen og Hatch på ARTendal i Arendal for å nevne noen. Elin Igland er innkjøpt til Sørlandets Kunstmuseums samling. Elin Igland var i 2016 initiativtaker til et Soft moments med samtale m/Ana Paula Garzia på Sørlandets Kunstmuseum. Hun har også mottatt flere stipender, blant annet mottok hun 3-årig arbeidsstipend fra 2017

https://elinigland.wordpress.com/

English
We are pleased to welcome you to an exhibition by Elin Igland at SOFT Gallery, Thursday, 14 September, 6-8 pm. The exhibition will be officially opened by the artist Unn Sønju.

The exhibition comments on the ability of a weaving to keep strands of yarn under control. Chaos emerges in the absence of this control. Igland, in her works, relinquishes the loom in order to explore the extent to which the concept of freedom in a weaving can be stretched before it dissolves and no longer is a weaving. The works are completed in the gallery space and are anchored in the walls and ceiling to hold them upright. She explores what the mounting of a work can say about the identity it receives. Her works therefore move away from the wall and the two-dimensional surface and take place in the exhibition space as three-dimensional sculptures. Instead of viewing the weaving as pictures, we find ourselves surrounded by them. As the boundaries of individual works are erased, we are drawn into a physical world of thread.

‘The calm and mediation I dare claim many associate with weaving are unknown to me. For me, weaving is like a physical battle with materials. It requires large movements with my whole body. I need to work quickly, to have a high level of energy, and be able to make intuitive decisions throughout the work process’, says Igland.

Igland’s works consist primarily of wool and a type of elastic, expanding nylon fibre. Material experiments are an important part of her process of creating a visual expression. The yarn’s elasticity and volume also play important roles.

Elin Igland (b. 1982) lives and works in Grimstad. She studied at Oslo National Academy of the Arts, earning an MA in 2013. She has held several solo exhibitions, among others, at Agder Kunstsenter, Kristiansand; Arendal Kunstforening, Arendal; Prosjektrommet, Trafo Kunsthall, Asker; Grimstad Kunstforening, Grimsatad; and at Kampen Visningsrom, Oslo. She has participated in numerous group and collective exhibitions. We make due to mention the 20th anniversary exhibition for Sørlandets Kunstmuseum, the Høstutstilling at Lillesand Kunstforening, the regional exhibition Sørlandsutstillingen and ‘Hatch’ at ARTendal in Arendal. Igland is represented in the collection of Sørlandets Kunstmuseum. In 2016 she initiated the project ‘Soft Moments’, in collaboration with Ana Paula Garzia at Sørlandets Kunstmuseum. She has also received several grants, among others, a three-year work stipend (2017).

https://elinigland.wordpress.com/

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.