Eline Medbøe

The act of mending

22. oktober – 22. november 2020

Eline Medbøes utstilling The act of mending på SOFT galleri. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Midlertidige åpningstider på SOFT galleri i uke 47
Stengt mandag og tirsdag.
Åpent onsdag – søndag fra kl. 12.00 – 16.00.

I tråd med smittevernhensyn tillater vi kun fire personer i galleriet samtidig. Vi oppfordrer alle besøkende til å oppgi kontaktinformasjon og bruke munnbind. 


I utstillingen The act of mending på SOFT galleri viser Eline Medbøe en samling klær og tynne tepper som hun har jobbet med over flere år. Det engelske begrepet ‘mending’ betyr ‘bøting’ på norsk, altså reparasjoner som lapping og stopping. For Medbøe er dette en handling som går ut på å anerkjenne skaden og ha respekt for det som har ført til slitasje. Men målet er ikke å skjule. Det er å forsterke og styrke det slitte området, som et arr man bærer med stolthet.

På den måten er ‘mending’ mer enn en praktisk handling. Det er en holdning. At vi har respekt for materialer, mennesker og ressurser som er brukt på å skape det vi har rundt oss. Samtidig inspireres Medbøe sterkt av tekstiler med historie og som viser tegn på å ha vært i bruk.

Plaggene våre viser spor av hvem som har brukt dem og hva slags liv de har vært en del av. Jeg vil vise at det slitte og brukte har en egen estetikk som stikker mye dypere enn det nye og polerte.

Alle klærne i utstillingen er til salgs, men det følger med en avtale om fremtidig reparasjon. I Medbøes videre arbeid er hun opptatt av hvor lenge materialer kan brukes, repareres og omformes. I en tid med «fast fashion» og behov for hyppig endring, vil hun se om reparasjonene kan gjøres på måter som nettopp omformer og fornyer plaggene, samtidig som plaggene bli stadig mer unike og eksklusive.

I flere av arbeidene i utstillingen har Medbøe benyttet skjorter etter verket ‘We are still the same’ av Kaarina Kaikkonen, som var en utendørs kunstinstallasjon på SALT i Oslo i 2018. Skjortene er preget av å henge ute i vær og vind, og er solbleket og slitte. Alle skjortene var tidligere brukt og ble samlet inn før de inngikk i Kaikkonens verk.

Eline Medbøe (f. 1974) bor og arbeider i Oslo. Hun jobber hovedsakelig med tekstile objekter, klær og installasjoner, og relasjonelle prosjekter. Medbøe er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, institutt for tekstil fra 1998 – 2003 og har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland. Separatutstillinger inkluderer blant andre Rygge Kunstforening (2019), Sarpsborg Kunstforening (2018), Galleri BOA (2017), Galleri Briskeby (2017, 2015) og Sandefjord Kunstforening (2014). Medbøe har også lang erfaring som kurs- og foredragsholder. I 2015 stiftet hun RELOVE, en frivillig organisasjon som sprer kunnskap om kreativt gjenbruk, redesign og omsøm av klær og tekstiler til alle aldersgrupper.

www.elinem.no

Verksliste

Verkene i utstillingene er til salgs. Kontakt oss her.

English

Temporary opening hours at SOFT gallery in week 47
Closed Monday and Tuesday.
Open Wednesday – Sunday from kl. 12 – 4 pm

In line with infection control guidelines, we only allow four visitors in the gallery at the same time.
We encourage all visitors to provide contact information and wear a face mask.


In the exhibition The act of mending, at SOFT galleri, Eline Medbøe presents a collection of clothing and larger patchworks she has worked with for several years. The concept of ‘mending’ covers practices such as patching, darning and other means of textile repair. For Medbøe, to mend is an act based on recognizing damage and having respect for what it was that wore a hole in the textile. But her goal is not to hide the damage; it is to emphasize and strengthen the worn-out area, like a scar one is proud to have.

In this way, ‘mending’ is more than a practical activity. It is also an attitude. It expresses respect for the materials, people and resources that are used to create what we have around us. At the same time, Medbøe is deeply inspired by textiles with history, which show that they have been in use.

Clothes shows traces of the people who have worn them and the kind of life the clothes have been part of. I want to show that worn-out and used textiles have a distinctive aesthetic that goes much deeper than that of new and smooth textiles.

All the clothing in the exhibition is for sale, but buyers must sign an agreement about future repair. Medbøe, in her artistic practice, is interested in how long materials can be used, repaired and re-designed. In an era of ‘fast fashion’ and the desire for frequent change, she wants to see if mending can be done in ways that re-shape, rejuvenate and create increasingly unique and exclusive garments.

For several of the works in the exhibition, Medbøe has used shirts from Kaarina Kaikkonen’s installation We are still the same, which was presented at the cultural arena SALT in Oslo in 2018. The shirts hung outdoors in all sorts of weather and wind and became sun-bleached and weathered. All the shirts had been used before Kaikkonen used them in her installation.

Eline Medbøe (b. 1974) lives and works in Oslo. Her artistic practice mainly involves textile objects, clothing, installations and relational projects. Medbøe studied at Oslo National Academy of the Arts, Institute for Textiles (1998–2003), and has participated in numerous exhibitions in Norway and abroad. She has held solo exhibitions at (a selection) Rygge Kunstforening (2019), Sarpsborg Kunstforening (2018), Galleri BOA (2017), Galleri Briskeby (2017, 2015) and Sandefjord Kunstforening (2014). She also has much experience in holding workshops and lectures. In 2015 Medbøe started RELOVE, a non-profit organization that spreads knowledge to all age groups about the creative re-use, re-design and re-sewing of clothing and textiles.

www.elinem.no

Price list

The artworks are for sale. Contact us here.Bilder fra utstillingen

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.