Gjennom hånden ut mot verden – En samtale mellom Petter Hellsing og Kjetil Røed

Lørdag 7. april kl. 14.00

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Lørdag 7. april kl. 14.00 har vi gleden av å invitere til en samtale på SOFT galleri mellom kunstneren Petter Hellsing og Kjetil Røed, kunstkritiker og redaktør i Billedkunst. Temaet for samtalen er forbindelsen mellom hånden og hodet – hvordan håndverk og det å lage noe knytter erfaring og erkjennelse sammen.

Petter Hellsing er aktuell med utstillingen Tillvarons Ornamentik på SOFT galleri. Her har han laget en stedsspesifikk installasjon av enkle vevarbeider, tekstile collager, trekonstruksjoner, keramikk og animasjoner, og hvor selve håndverksprosessen er en sentral del av verket. Han skriver selv: «Menneskets mål, kropp og hender speiles i håndverksprosessen. Det er en handling der fortellingen formidles gjennom sanselig erfaring, der tanken fortsetter gjennom hånden, og hånden forlenger kroppen ut mot verden gjennom håndverkets verktøy.»

Kjetil Røed holdt nylig et foredrag på Kunsthøgskolen i Oslo med tittelen «Erfaring, håndverk og lukkede kretsløp». Her drøftet han om håndverksbaserte måter å lage noe på kan knyttes tettere sammen med hvordan vi lever. Røeds tilnærming til håndverk berører også hvordan erfaringen av helheter og bevisst innsnevrede synsvinkler kan lede oss mot fortellerkunsten som ramme for både liv og kunst. Kan vi snakke om en forbindelse mellom estetikk og etikk?

Samtalen mellom Hellsing og Røed finner sted nest siste dag for utstillingen Tillvarons Ornamentik.

Utstillingsperiode: 1. mars – 8. april 2018

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.