Hanna Roloff

The Future belongs to the Sea

25. november 2022 – 8. januar 2023

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Hanna Roloffs arbeider og praksis har de siste årene fått en mer tydelig visuell forbindelse til vann og hav. I utstillingen The Future belongs to the Sea presenterer Roloff tekstilmalerier og fotografier som bærer ulike, men tydelige spor av tidligere fysisk kontakt med vann. Ved siden av de formale undersøkelsene er arbeidene også motivert av menneskers bruk av naturressurser. Verkene presenteres ofte innenfor en livlig fargeskala, som et slags håp eller kamuflasje for naturens og menneskenes usikre framtid. 

Tekstilmaleriene i utstillingen er komponert ved å male på lerretsduk med utvannet tekstilfarge som lar fargen sive gjennom veven, og som etterpå blir klippet og sydd sammen. Arbeidene er en fortsettelse av det tidligere prosjektet To Stretch an Ocean (KÖSK 2021), hvor Roloff fremhever vannets tilstedeværelse gjennom diverse maleteknikker som etterlater visuelle spor av vann fra prosessen på den tørkede lerretsduken. 

Fotografiene inngår i Roloffs prosjekt Soaked Memories, som er en materialbasert undersøkelse av fotografiet som medium, og menneskets forhold til den fotografiske dokumentasjonen av naturen. I arbeidsprosessen legger Roloff fotografier i vann, som avhengig av diverse kontrollerte og ukontrollerte faktorer fører til at bildeflatene går i oppløsning. I Soaked Memories (beach clothes) gjenstår motiver av tekstiler og klær i et sandlandskap, hvor naturens erosjon i varierende grad har satt sitt preg på dem, med slitasje og nytilførte planteorganismer.

Hanna Roloff (f. 1985 i Växjö, Sverige) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Medium- og materialbasert kunst (2017). I tillegg til utstillingen på SOFT deltar hun for tiden i gruppeutstillingen Fortune Tellers på Kunsthall Grenland i Porsgrunn. Tidligere utstillinger inkluderer soloutstillingen Fri Tid, LNM – Landsforeningen Norske Malere, Oslo (2020), og gruppeutstillingene Melketenner, Nitja senter for samtidskunst, Lillestrøm (2022), Smelte bort, smelte sammen, KÖSK, Oslo (2021), og Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo (2017). I 2023 er hun aktuell med utstillinger på Telemark Kunstsenter, Skien, Galleri 21, Malmö og Palass (krs), Kristiansand. 

hannaroloff.com

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Kulturrådet.

English

Hanna Roloff’s artistic practice has, in recent years, gained a more obvious visual connection to water and the ocean. In The Future Belongs to the Sea, she presents textile paintings and photos with diverse traces of having had physical contact with water. The works are formal investigations, but they also deal with the theme of how people use natural resources. They often involve a lively range of colours – like an expression of hope or a camouflage for the realization that both nature and human beings face an uncertain future. 

The textile paintings are made with canvas and textile paint, the latter diluted so as to bleed through the weave. After the painting process, the canvas was cut into pieces that were sewn together. The textile paintings are a continuation of the project To Stretch an Ocean (galleri KÖSK, Oslo 2021). In this project, Roloff emphasises the presence of water through diverse painting techniques that leave visual traces of the water from the process on the dried canvas. 

The photos are part of Roloff’s project Soaked Memories, a material-based examination of photography as an artistic medium and people’s relation to photographic documentations of nature. To make these, Roloff submerged the photos in water, and various controlled and uncontrolled factors caused the pictorial surfaces to start disintegrating. In Soaked Memories (Beach Clothes), what remains are images of textiles and clothing in a sandy landscape. Nature’s erosion has marked them to varying degrees through abrasion and the addition of plant organisms. 

Hanna Roloff (born 1985 in Växjö, Sweden) lives and works in Oslo. She studied at Oslo National Academy of the Arts, Department of Art and Craft (MFA 2017). In addition to the exhibition at SOFT galleri, she is currently participating in the group show Fortune Tellers at Kunsthall Grenland in Porsgrunn. Previous exhibitions (a selection): the solo show Fri Tid/Free Time at Landsforeningen Norske Malere (Norway’s National Association of Painters), Oslo (2020); and the group exhibitions Melketenner/Milk Teeth at Nitja senter for samtidskunst, Lillestrøm (2022); Smelte bort, smelte sammen/Melt Away, Melt Together at KÖSK galleri, Oslo (2021); and Høstutstillingen/the national Autumn Exhibition at Kunstnernes Hus, Oslo (2017). In 2023 Roloff will show her works at Telemark Kunstsenter in Skien, Galleri 21 in Malmö, and Palass (krs) in Kristiansand.

hannaroloff.com

The exhibition is supported by Billedkunstnernes Vederlagsfond (the Visual Artists’ Remuneration Fund) and Kulturrådet (Arts Council Norway).

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.