Hildur Bjarnadóttir

Symbiosis

17. oktober – 17. november 2019

Symbiosis Foto: Øystein Thorvaldsen

Norsk

Velkommen til åpning av utstillingen Symbiosis av den islandske kunstneren Hildur Bjarnadóttir 17. oktober kl. 18. Utstillingen åpnes av kunstnerne Andreas Siqueland og Ulf Carlsson.

Utstillingen Symbiosis består av vevde malerier og silkearbeider, hvor fargens kontekst spiller en betydelig rolle. Arbeidene er farget med akryl og planterne som vokser på området Þúfugarðar, på Island der kunstneren bor og arbeider. Hun har brukt vanlige planter som: enghumleblom, fjellkvann, smaltimian, musøre, krekling, hvitmaure og grå reinlav. Disse planterne er bærere av både sosial og biologisk informasjon fra området der de har vokst og viser naturens egne fargesystem, mens akrylfargen står for det menneskeskapte fargesystemet. Arbeidene i utstillingen skaper et møte og en samtale mellom naturen og mennesket.  

Bjarnadóttir ønsker å undersøke kommunikasjonen og sameksistensen hos levende organismer i et begrenset landområde. Siden 2014 har hun vært bosatt på Þúfugarðar som ligger på sørsiden av Island. Gjennom å skape et hjem her og lære å kjenne dette området løfter hun frem spørsmål ved sameksistensen hos mennesker, dyr og planter. Begrepet symbiose blir derfor fremtredende i denne utstillingen. Det blir brukt for å beskrive samarbeidet mellom ulike livsformer på en og samme plass, noe som kan ha både positive og negative betydninger. Dette samlivet kan deles i tre måter å leve sammen på: parasittisme hvor samlivet er skadelig for den ene arten, mutualisme der samlivet er bra for begge arter eller kommensalisme der samlivet er gunstig for den ene arten mens den andre arten ikke merker det eller bryr seg.

Arbeiderne i utstillingen fungerer som mulige teorier for sameksistens. Gjennom de to fargesystemene undersøker kunstneren variasjoner, kompromisser, tilpasning og friksjon hos mennesker, dyr og planter – en refleksjon over orden og kaos.

Hildur Bjarnadóttir (f. 1969) bor og arbeider på Island. Hun tok sin eksamen fra tekstilavdelingen ved The Icelandic College of Arts and Crafts i 1992 og fullførte sin MFA fra The Fine Arts department in Pratt Institute, Brooklyn, New York i 1997. Høsten 2013 begynte hun arbeidet med sin PhD i Visuell kunst på Kunst og Designhøgskolen i Bergen, som hun fullførte i februar 2017. Bjarnadóttir har en omfattende utstillingsaktivitet både i Europa og USA, som blant annet inkluderer separatutstillinger på The Reykjavík Art Museum, Bergen Kjøtt, Kunstnerforbundet, Hverfisgallery og Hallgrímskirkja i Reykjavik, og på The Boise Art Museum, ID, USA. Bjarnadóttirs arbeider er innkjøpt av museer og private samlere som The Reykjavík Art Museum, The National Gallery of Iceland, Kulturrådet, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim, KODE Bergen, The Mint Museum, NC. USA, og The Boise Art Museum, Boise, ID, USA. Bjarnadóttir er førsteamanuensis ved Master programmet ved Iceland Academy of Arts i Reykjavík.

English

Welcome to the opening of Hildur Bjarnadóttir’s solo show Symbiosis, 17 October, 6–8 pm, at SOFT. The opening speech will be given by the artists Andreas Siqueland and Ulf Carlsson.

The exhibition, Symbiosis, consists of woven paintings and large-scale silk works. All material is dyed with acrylic paint and plants from the land Þúfugarðar in the south of Iceland where the artist lives. In this exhibition the plant color is the material that carries the specific social and ecological context of the two acres plot of land where they grow. These are common plants such as: water avens, garden angelica, wild timian, dwarf willow, crowberry, northern bedstraw and reindeer moss. The plants form a natural color system as opposed to the acrylic paint which is a man-made system of color. The works in the exhibition create a platform for these different substances to meet and engage in a dialogue.

Bjarnadottir is interested in creating works that explore the communication and cohabitation between living organisms in one time and place, by means of dwelling in nature and creating a home there.

Since 2014, Þúfugarðar has provided her with this opportunity and has brought forward questions about the cohabitation of humans, animals and plants. The term, symbiosis, is in the foreground of the work in this exhibition. The term can take on different meanings, both positive and negative. It is used to describe the cohabitation of different lifeforms living in close proximity in the same place. By definition such a relationship can be a parasitic relationship or a collaborative relationship. Symbiosis also means a relationship of living organisms which have the same vested interests, working together towards the same goal.

The works are theories of possibilities as they explore variations, compromises, adaption and friction in the cohabitation of humans, animals and plants, through a natural and man-made system of color, sophisticated order and chaos.

Hildur Bjarnadóttir (b. 1969) lives and works at Þúfugarðar in the South of Iceland. She graduated from the textile department of The Icelandic College of Arts and Crafts in 1992 and finished her MFA degree from the fine arts department in Pratt Institute, Brooklyn, New York in 1997. Autumn 2013 she started working on her PhD in fine arts at the Bergen Academy of Art and Design which she completed in February 2017. Hildur has held many exhibitions in Europe and the USA, including solo shows at The Reykjavík Art Museum, Kjarvalsstaðir,  Bergen Kjøtt, Norway, Kunstnerforbundet in Oslo Hverfisgallery and Hallgrímskirkja in Reykjavík, and The Boise Art Museum, Boise, ID, USA. Her works have been purchased by museums and private collectors such as The Reykjavík Art Museum, The National Gallery of Iceland, The Art Council Norway, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum in Trondheim, KODE 1 in Bergen, The Mint Museum, NC. USA, and the Boise Art Museum, Boise, ID, USA. Hildur is associate professor in the MA program at The Iceland University of the Arts.

Alle bilder: Øystein Thorvaldsen

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.