Ingrid Aarset

Millefleur

16. oktober – 16. november 2014

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Utstillingen åpnes av kunsthistoriker og skribent Monica Holmen.

Vi har gleden av å presentere en helt nyprodusert utstilling av Ingrid Aarset. Aarset har i de siste årene høstet stor oppmerksomhet og anerkjennelse for sine arbeider som er tolkninger av tekstiler slik de er fremstilt i renessansemalerier. Hun har skapt monumentale tekstiler, ofte satt sammen av flere lag, utført med laserkutter som er en relativt ny tekstil teknikk.

Til denne utstillingen har Ingrid Aarset fordypet seg i en mønstertradisjon fra franske og flamske billedtepper fra middelalderen som kalles “millefleur.” Ornamenteringene i denne tradisjonen gjengir stiliserte blomster og plantedeler i overflod, som ofte dannet bakgrunnen i disse vevde teppene. “Damen med enhjørningen”, en serie på seks tepper laget omkring år 1500, er kanskje det mest kjente verket innen denne tradisjonen.  Vinteren 2013/14 hadde Aarset studieopphold i Paris ved Cité des Artistes, og her brukte hun tiden bla. på å studere disse fantastiske teppene, og gjøre forarbeidet til utstillingen Millefleur som nå skal vises her på SOFT galleri.

Ingrid Aarset er opptatt av at tekstiler kan leses som sterke kulturelle uttrykk for menneskers liv. Man finner mønstre og motiver som går igjen i tekstiler gjennom århundrer. De gjenoppstår som nye etter hvert som man har fått kunnskap om nye kvaliteter og ny teknologi. Mønstrene blir bærere av historier om sin samtid og om levd liv.

Ingrid Aarset (1958) bor og arbeider i Hanevik i Hordaland. Hun er ansatt som 1.amanuensis ved fordypningsområde tekstil på Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun har hatt separatutstillinger ved bla. Oseana, Nordnorsk kunstmuseum, Sogn og Fjordane kunstmuseum, Kunstnerforbundet og Galleri Format. Aarset har deltatt på en rekke gruppe – og kollektivutstillinger som for eksempel Årsutstillingen Norsk kunsthåndverk, Wireless, Vevringutstillingen og Essens. Hun har laget kirketekstiler til flere kirker og utsmykninger til Ladegården sykehjem og Arna helseheim. Hennes kunst er kjøpt inn av UD, alle de tre kunstindustrimuseene og Kulturrådet.

http://www.ingridaarset.no/

English

The exhibition will be officially opened by art historian and art journalist Monica Holmen.

We are delighted to present an exhibition of entirely new works by Ingrid Aarset. In recent years she has won marked attention and recognition for her interpretations of textiles depicted in Renaissance paintings. She has created monumental works that often consist of several layers of textiles cut by laser – a relatively new technique within the field of textile art.

For this exhibition, Aarset has immersed herself in a medieval French and Flemish tradition – the millefleur pattern. This ornamentation involves a multitude of stylized flowers and other vegetal motifs that function as a background in tapestries. La Dame à la licorne (The Lady and the Unicorn), a series of six tapestries from ca 1500, is perhaps the most famous example from this tradition. During the winter of 2013/14, Aarset sojourned at Cité des Artistes in Paris. Whilst there, she studied these fantastic tapestries and made preliminary works for the exhibition Millefleur, which will now be shown at SOFT galleri.

Aarset argues that textiles can be read as strong cultural expressions of human life. Patterns and motifs recur throughout textile history, re-emerging as ‘new’ whenever a culture gains awareness of new qualities and develops new technology. The patterns thus become carriers of stories about the era in which they were made, and the lives of people living at the time.

Ingrid Aarset (b. 1958) lives and works in Hanevik, on Askøy (island) near Bergen. She is an associate professor of textiles at Bergen Academy of Art and Design. Some of her solo exhibitions have been held at Oseana Art Museum in Os, Northern Norway Art Museum in Tromsø, Sogn og Fjordane Art Museum in Førde, and at Kunstnerforbundet and Galleri Format in Oslo. Aarset has also participated in numerous group shows, not least, the annual juried exhibitions of the Norwegian Association for Arts and Crafts, Wireless, Vevringutstillingen and Essens. She has been commissioned to produce public artworks for churches and nursing homes, and her art has been purchased by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Arts Council Norway, the National Museum for Art, Architecture and Design in Oslo, KODE Art Museums of Bergen, and the National Museum of Decorative Arts and Design in Trondheim.

translation: Arlyne Moi

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.