Ingrid Torvund

Protection against an evil friend

11. januar – 18. februar 2018

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

SOFT galleri ønsker velkommen til separatutstilling med Ingrid Torvund.

Torvund har fordypet seg i kunstfilm siden hun gikk ut fra Kunstakademiet i 2012. Hittil har hun produsert Magic Blood Machine (2012) og When I go out I bleed magic (2015). Nå jobber hun med den siste filmen i triologien: I found you under earth, under blood (2019).

På SOFT galleri viser Torvund scene to i den kommende filmen. Scenen er nylig ferdigstilt og deler tittel med utstillingen: «Protection against an evil friend». Torvund bygger filmene sine på denne måten, scene for scene. Det vises også kostymer og tekstile arbeider fra filmtriologien.

Ingrid Torvund inspireres av menneskets trang til å skape en mytologi, et system av det kaoset som eksisterer mellom natur og kultur. Filmene hennes svever mellom planlagt fiksjon og dokumentasjon av performance. I hennes siste film blander hun gammel folketro sammen med estetikk hentet fra science fiction-filmer. 
Filmene er innspilt i Kviteseid i Vest-Telemark der hun vokste opp og gir derfor en helt egen form for kjennskap til naturen.

Vest-Telemark er et område i Norge som er kjent for sin rike kulturarv der folkemusikk, treskjæring og muntlig historiefortelling fremdeles holdes høyt i hevd, I de mange kirkene og stabburene er det flere eksempler på at hedenske og kristne symboler eksisterer side om side. Drager, engler, kors og demoner, tusser, troll og snakkende dyr er alle tilstede i denne tradisjonen. Denne naturlige sammenblandingen har fascinert Torvund sterkt i oppveksten. I filmene hennes kan en spore et ønske om nettopp å forsterke eller karikere disse elementene.

Filmene er laget i samarbeid med Jonas Mailand. Lydsporet er komponert av Jan Erik Mikalsen.

Journalist og forfatter Marie Laland Ekeli har skrevet en tekst om Ingrid Torvund som er lansert i anledning utstillingen. Teksten kan leses her.

Ingrid Torvund (f. 1985)
Torvund har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo med en BA fra avdeling Kunstakademiet 2012. Torvund har hatt flere separatutstillinger blant annet ved Kurant i Tromsø, Kunsthall Grenland, Sprinten Kunsthall i Telemark og Rom for kunst på Oslo S i Oslo. Hun har også deltatt i gruppeutstillinger som: The Oslo Museum of Contemporary Art, på Kunsthall Oslo, Nordic Matters, Southbank Center i London, Bokkunst på Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal, Pluss Pluss på Blackbox i Oslo og Sound VS. System på Kunsthall Oslo. Hun er også to ganger antatt på Høstutstillingen på Kunstnernes hus i Oslo. Våren 2018 er hun aktuell med utstilling på BLOKK i Bergen og Vårutstillingen på Forbundet Frie Fotografer i Oslo.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Statens utstillingstipend.

www.ingridtorvund.com

English

SOFT Gallery is delighted to welcome you to the opening of a solo exhibition featuring works by Ingrid Torvund: Protection Against an Evil Friend. This is also the world premiere of a new staging of a film stage-set with the same title as the exhibition.

Since Ingrid Torvund graduated from Oslo National Academy of the Arts in 2012, she has immersed herself in working with art films. Thus far she has produced the films Magic Blood Machine (2012) and When I go out I bleed magic (2015). She is now working on the last film in the trilogy: I found you under earth, under blood, of which this new staging is a part. For the exhibition at SOFT, Torvund will also present costumes and textile works from the trilogy.

Torvund is inspired by the human need to create mythology – a system out of the chaos that exists between nature and culture. The films walk a thin line between planned fiction and the documentation of a performance. In her latest film she mixes ancient folk religion with the aesthetics of science fiction films. Her productions are filmed in Kviteseid in West-Telemark, where she was raised. As such, her films reflect a unique familiarity with the natural surroundings.

West-Telemark is an area of Norway that is famed for its rich cultural heritage; it’s a place where folk music, woodcarving and oral story telling [ballad recitation] are still practiced. In the many ancient churches and wooden storehouses, there are many examples of pre-Christian and Christian symbols existing side by side. Dragons, angels, crosses and demons, nymphs, trolls and talking animals are all part of this tradition. This syntetism fascinated me greatly in my formative years. In my films, you can trace a desire to emphasize or characterize these elements.

The films are made through collaboration with Jonas Mailand.

The journalist and author Marie Laland Ekeli has written a text about Ingrid Torvund, which will be launched in connection with of the exhibition.

Ingrid Torvund, (b.1985)
Torvund studied at Oslo National Academy of the Arts, earning a bachelor’s degree from the art academy department in 2012. She has held several solo exhibitions, some of which have been at Kurant in Tromsø, Kunsthall Grenland, Sprinten Kunsthall in Telemark and Rom for kunst at Oslo Central Station. She has also participated in group shows, including Oslo Museum of Contemporary Art, at Kunsthall Oslo, Nordic Matters, Southbank Center in London, Bokkunst at Bomuldsfabriken Kunsthall in Arendal, Pluss Pluss at the Blackbox in Oslo, and Sound VS. System at Kunsthall Oslo. She has twice participated in the annual national jurried exhibition Høstutstillingen at Kunstnernes hus in Oslo. In the spring of 2018, Torvund will present an exhibition at BLOKK in Bergen as well as participate in the exhibition Vårutstillingen at Forbundet Frie Fotografer in Oslo (the national organization for photographers and camera-based artists).

Alle foto: Øystein Thorvaldsen.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.