Ingrunn O. Myrland

En form for hukommelse

28. april – 29. mai 2016

Foto: Øystein Thorvaldsen

Norsk

Utstillingen åpnes av Marte Østmoe, skribent og redaktør for Lyst Forlag.

Vi har gleden av å ønske velkommen til utstilling med Ingrunn O. Myrland. På SOFT galleri vil hun vise et nytt modulbasert veggarbeid, en rominstallasjon og flere mindre arbeid som på ulike måter teamtiserer en form for fysisk erfaring, en form for hukommelse.

Ingrunn O. Myrland sier selv: 
«Minnene og erfaringene våre er koblet sammen som et nettverk i hukommelsen vår. Et møte med en lukt, en lyd, et mønster eller en form, kan være en døråpner inn til minnenes arkiv. Vår erfaring og kunnskap om oss selv og våre omgivelser, er kroppslig forankret. Tekstilene, som vi er så avhengige av, fungerer som vår andre hud og er vår kanskje viktigste kilde til sanselig erfaring. Når jeg planlegger et visuelt formspråk, jobber jeg ofte med utgangspunkt i min egen «taktilhukommmelse».»

Myrlands installasjoner og tablåer inviterer deg inn i den private intimsfæren. Hun modellerer med symaskin og håndsøm der farger og materialer peker mot hud og kropp med tydelige referanser til undertøy og figurnære plagg. Arbeidenes oppbygging og struktur peker også mot natur og geometri.

Ingrunn O. Myrland (1976) bor og arbeider i Hov, i Søndre Land kommune. Hun tok BA i tekstil ved Kunsthøgskolen i Bergen (2002), hun tok master på tekstil ved Kunsthøgskolen i Oslo (2005). Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger i inn- og utland. Hun er også en del av gruppen IOMAKA som består av henne selv og Ann Kristin Aas som jobber med rominstallasjoner og objekter. Duoen har hatt flere utstillinger rundt om i landet. Ingrunn O. Myrland er innkjøpt av KODE kunstmuseene i Bergen.

www.nurgni.no

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd

English

The exhibition will be officially opened by Marte Østmoe, author and editor for the publisher Lyst Forlag.

We are delighted to welcome you to an exhibition featuring the art of Ingrunn O. Myrland. At SOFT Gallery, Myrland will present a new modularly-based wall work, an installation and several smaller works, each relating in some way to a kind of physical experience – a kind of memory.

Myrland talks about the stimulus for her works:

Recollections and experiences link up like a network in our memory. Encountering a smell, a sound, a pattern or a form can open the memory archive. Our experiences and knowledge about ourselves and our environment are grounded in our bodies. The textiles we are dependent on function like a second skin and are perhaps our most important sources for sensory experience. When planning a visual expression, my starting point is often my own ‘tactile memory’.

Myrland’s installations and tableaux invite us to enter a private, intimate sphere. She creates forms using a sewing machine and hand-stitching, combining colours and materials in ways that allude to skin and the body. We find obvious references to underwear and other types of clothing. The structure of these works, however, also recalls organic nature and geometry.

Ingrunn O. Myrland (b. 1976) lives and works in Hov, in the municipality of Søndre Land (Oppland County, Norway). She has a Bachelor’s degree in textiles from Bergen Academy of Art and Design (2002), and a Master’s degree in textiles from Oslo National Academy of the Arts (2005). Myrland has participated in numerous group exhibitions in Norway and abroad. With Ann Kristin Aas, she started the artist-duo IOMAKA, to create spatial installations and objects. The two have collaborated on several exhibitions in Norway. Ingrunn O. Myrland’s art has been purchased by KODE, Art Museums of Bergen.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.