Janne Nes

Gjennom gul

19. mars – 26. april 2015

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Utstillingen åpnes av tekstilkunstner Solveig Aalberg.

Vi har gleden av å presentere en separatutstilling av Janne Nes med et nytt kunstverket laget spesielt for utstillingsrommet på SOFT galleri. Verket er et tredimensjonalt objekt hengende fritt i rommet, som publikum kan bevege seg rundt.

Undersøkelse av farge, og virkningen farge har på oss, er et gjennomgående tema i Janne Nes sitt kunstnerskap, og til denne utstillingen har hun fordypet seg i fargen gul. Mer enn de symbolrelaterte sidene ved fargen undersøker hun den umiddelbare og instinktive sanseopplevelsen fargen gir i møtet med betrakteren.

Med bruk av akvarellteknikk på tynne silkeflak, montert som en tredimensjonal form, arbeider Janne Nes med å materialisere fargen og gjøre den konkret. Nes arbeider med silkeflakene hver for seg før de monteres sammen. Hun maler former som gjennom akvarellteknikken får et organisk preg når pigmentene oppløst i vann møter silken. 

Den bemalte silken og elementene lys og luft er alle virkemidler som Janne Nes komponerer sammen til en kubeform. Når betrakteren beveger seg langs sidene, vil en oppleve de malte formenes forflytning gjennom de transparente lagene. Samtidig vil den stringente kubeformen bevege seg lett svevende som følge av luftstrømmene i rommet.

Som en komplementerende dimensjon har den Berlinbaserte lydkunstneren og musikeren Silje Nes bidratt med et element av lyd i utstillingen – som for å “stemme rommet”. De elektroniske signalene overføres ved hjelp av en piezo kontakt-høyttaler festet på installasjonens stålstrenger. Det skaper vibrasjoner slik at det er verket selv som skaper lyden. Knapt hørbart, men likevel tilstede.

Janne Nes (født 1954 i Hamar) bor og arbeider Leikanger. Hun har hovedfag i tekstil fra Kunsthøgskolen i Bergen i 2002. Hun har hatt separatutstillinger på Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Kunstnersenteret i Buskerud, Cooperhuset i Balestrand og Sogn og Fjordene Kunstmuseum. Janne Nes har deltatt på flere kollektivutstillinger, blant annet Høstutstillingen, årsutstillingen for Norsk kunsthåndverk, Tendenser på Galleri F15 og The 3rd International Art Festival i Krakow for å nevne noen. Hun er innkjøpt til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Janne Nes har hatt flere utsmykkingsoppdrag til blant andre NAV, Politihuset i Sarpsborg og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

http://www.jannenes.no/

English

The exhibition will be officially opened by textile artist Solveig Aalberg.

We are pleased to present a solo exhibition by Janne Nes, who has created a new artwork especially for the exhibition space at SOFT galleri. The work is a three-dimensional object hanging in a way that enables the public to move around it.

The study of colour and the way it affects us is a recuring theme in Janne Nes’ artistic practice. For this exhibition, she has studied the colour yellow. Instead of focusing on symbolic aspects, Nes explores the immediate and instinctive sensations of colour, as experienced by viewers.

By using watercolour techniques on silk organza, then group-mounting the sheets to create a three-dimensional form, Nes cause the colour to materialize as a concrete object. She works with each sheet individually, painting forms which, through the watercolour method, gain an organic quality as the water-disolved pigments encounter the silk.

Nes’ tools for composing the cube shape are painted silk and the elements of light and air. When we move near the work, we experience the painted form’s movement in the transparent layers. At the same time, the strict cube shape floats lightly on the room’s air currents.

As a complimentary dimension to the exhibition, the Berlin-based sound artist and musician Silje Nes has contributed an element of sound – as if to ‘tune the room’. The electronic signals are transferred via a piezo contact-loudspeaker that is fastened to the installation’s steel strings. The vibrations of the work itself are what create the sound. It is barely audible, yet nevertheless present.

Janne Nes (b. 1954, Hamar) studied at Bergen Academy of Art and Design (MA, 2002) and lives and works in Leikanger. She has held solo exhibitions at Nord-Trøndelag Art Museum, the Art Centre in Buskerud, Cooper House in Balestrand and Sogn og Fjordene Art Museum. She has also participated in numerous jurried group exhibitions, among others, the Høstutstillingen (national annual fall exhibition); Craft (produced anually by the Norwegian Association for Art and Craft); Tendencies at Galleri F15 in Moss; and the 3rd International Art Festival in Krakow. Her works have been purchased by Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (museum for decorative art and design in Trondheim). Nes has also produced public art, not least for the Norwegian Labour and Welfare Administration, the Sarpsborg police headquarters and the Sogn og Fjordane County Governor’s office.

Translation: Arlyne Moi.

http://www.jannenes.no/

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.