Jorunn Steffensen

Farger i flaten

15. juni – 30. juli 2017

Jorunn Steffensen // Farger i flaten Foto: Øystein Thorvaldsen

Norsk
Vi har gleden av å ønske velkommen til Jorunn Steffensens utstilling Farger i Flaten. Utstillingen åpnes av Billedkunstner Wenche Gulbransen.

Jorunn Steffensen jobber innenfor et konstruktivistisk formspråk, hvor form og innhold reduseres til enkle geometriske felt. Hun er opptatt av fargens energi og dens langsomme oppbygging, lag på lag og strøk for strøk, gjennom flere stadier med forskjellige farger og valører. Det handler om å finne formatet, flaten, formen og deretter fargen, overskridelsen og spillet. Hun limer tekstil på finerplater som bearbeides før selve malerprosessen. Komposisjon av plater og farger er en utfordrende og tidkrevende prosess. Fargene og formene skaper sammen en illusjon av tredimensjonalitet i flaten.

Jeg arbeider med ulike tema, som i utgangspunktet kan være arkitektur, kunst eller et visuelt inntrykk som berører meg. Dette året har Fargen, Flaten og Illusjon av rom dannet utgangspunkt for mitt billeduttrykk.  

Jorunn Steffensen vil vise en stedspesifikk installasjon på SOFT galleri. Bildene vil i hovedsak være satt sammen av flater av finer, i tillegg viser hun skisser hentet fra sitt eget daglige liv. Tegningene er små raske skisser som beskriver hennes hverdag frem mot utstillingen. De gir et innblikk i noen små øyeblikk,  observasjoner, noe som er uferdig. De små raske skissene står i skarp kontrast til de store fargeflatene som det tar lang tid å bygge opp, men de handler om det samme. De handler om formene, flatene og rommet som er rundt oss til enhver tid.

Jorunn Steffensen er født i 1950, bor og arbeider i Skien. I 1973 gikk hun ut med diplom i tekstil/stofftrykk fra Statens håndverk og kunstindustriskole (SHKS). Steffensen har mottatt mange stipend inkludert statens garantiinntekt for kunstnere. Hun har hatt flere separatutstillinger, blant annet på Kunstnerforbundet, Skiens Kunstforening og Telemark Kunstsenter. Hun har deltatt på mange gruppe og kollektivutstillinger i inn- og utland som Sørlandsutstillingen og den 14. Internasjonale Tekstil Triennalen i Lódz i Polen. Steffensen har også en omfattende kunstnerisk konsulentvirksomhet bak seg samt flere kunstfaglige tilltsverv. Hennes verk er innkjøpt til flere offentlige samlinger.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Bildende Kunstneres Hjelpefond.

English
We are pleased to welcome you to the exhibition Farger i Flaten (Colour in the Pictorial Plane) by Jorunn Steffensen. The exhibition will be officially opened by the artist Wenche Gulbransen.

Jorunn Steffensen works within a constructivist visual language, reducing form and content to simple geometrical fields of colour. She focuses on how the colour’s energy develops through slow construction, layer upon layer and stroke upon stroke, through several stages with different colours and shades. It is a matter of finding the format, the pictorial plane, the form and then the colour, also of transcending boundaries and the interplay between the formal elements. She glues textile material onto veneer, treating it before the painting process begins. The colours and forms work together to create an illusion of three-dimensionality in the pictorial plane. As she herself puts it:

I work with different themes springing from architecture, art or a visual impression that affects me. This year, colour, pictorial planes and the illusion of space are the starting point for my pictorial expression.

Jorunn Steffensen will present a site-specific installation at SOFT galleri. The pictures will mainly be composed using pieces of veneer. In addition, she shows sketches based on her everyday life. The drawings are small, rapid sketches describing the normal everyday situation leading up to the exhibition. They give us glimpses of small moments, observations, of things incomplete. The sketches stand in sharp contrast to the large and colourful pictorial planes that take so long to construct. Ultimately, however, they deal with the same themes: the forms, fields of colour and spaces that are around us at any given time.

Jorun Steffensen (b. 1950) lives and works in Skien. In 1973 she graduated with a diploma in textiles/textile printing from the National College of Art and Design, Oslo (Statens håndverks- og kunstindustriskole, SHKS). She has received many work grants, also now the government’s guaranteed income for artists. Of her numerous solo exhibitions, we make do to mention those at the artist-run gallery Kunstnerforbundet, at Skien Art Society and Telemark Art Centre. She has participated in many group shows and collective exhibitions at home and abroad, not least the regional exhibition Sørlandsutstillingen, and the 14th International Textile Triennial in Lódz, Poland. Steffensen is a sought-after artistic consultant and has held positions of trust in organizations that seek to improve conditions for artists. Her works of art can be found in several important public collections.

The exhibition has received funding from Billedkunstnernes Vederlagsfond and Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Alle Foto: Øystein Thorvaldsen

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.