Jubileumsutstilling NTK 40 år: Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger

24. mars – 30. april 2017 på Kunstnerforbundet

Norsk

Det er 40 år siden fagorganisasjonen Norske tekstilkunstnere (NTK) ble stiftet, og dette markeres med en jubileumsutstilling produsert i samarbeid med Kunstnerforbundet. Utstillingen fyller hele Kunstnerforbundet i perioden 24. mars – 30. april 2017.

Se bilder fra utstillingen hos Kunstnerforbundet.

Gunvor Nervold Antonsen fremfører performancen: Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger, på åpningskvelden i Kunstnerforbundet.

Jubileumsutstillingen har fått tittelen Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger etter en performance av Gunvor Nervold Antonsen som fremføres på åpningskvelden. Gruppeutstillingen fyller hele huset og vil vise verk fra etablerte kunstnere som Løvaas & Wagle, Tove Pedersen, Britt Fuglevaag, Hannah Ryggen og Else Marie Jakobsen. I tillegg til yngre kunstnere i startgropen av sin karrière som Line Solberg Dolmen, Ask Bjørlo og Tobias Alexander Danielsson.

Verkene som vises i utstillingen er vitnesbyrd om hvordan det tekstile materialet og tekstil som medium tar inn over seg verden både gjennom å belyse store samfunnsstrukturer, maktforhold og miljø, eller ved å være tett på hverdagslivet her og nå. I tillegg til innlånte verk vises nye arbeider fra utvalgte kunstnere, produsert for anledningen. Utstillingen strekker seg også ut til Kunstnerforbundets fasade, og opp over glasstaket i overlyssalen med nyproduserte verk av Margrethe Kolstad Brekke.

Utstillingen er satt sammen av Bente Sætrang og Wenche Volle fra Kunstnerforbundet, og Kirsti Willemse (prosjektleder) og John K. Raustein fra NTK.

De deltakende kunstnerne på utstillingen er:
Nora Adwan, Gunvor Nervold Antonsen, Ask Bjørlo, Sissel Blystad, Ingrid Bodøgaard, Margrethe Kolstad Brekke, Tobias Alexander Danielsson, Line Solberg Dolmen, Kari Dyrdal, Brit Fuglevaag, Birgit Hagen, Ann Cathrin November Høibo, Else Marie Jakobsen, Gro Jessen, Nora Joung, Ellen Lenvik, Gitte Magnus, Eline McGeorge, Pernille Meidell, Aurora Passero, Tove Pedersen, Hans Hamid Rasmussen, Hannah Ryggen, Ingunn Skogholt, Camilla Steinum, Unn Sønju, Løvaas & Wagle, Carin Wessel/ Birgit Wessel.

Grafikkavdelingen i Kunstnerforbundets andre etasje forvandles til et rikholdig arkiv som forteller Norske tekstilkunstneres historie gjennom pamfletter, tidsskrift, brev og annen dokumentasjon. Utstillingen tar utgangspunkt i året 1972 da unge tekstilkunstnere organiserte seg i «Tekstilgruppa i UKS». Den følger utviklinger og endringer i synet på tekstilkunst, via etableringen av NTK i 1977 og framover mot dagens situasjon hvor SOFT galleri står sentralt i organisasjonens utadrettede virksomhet. Publikum vil ha rikelig med tilgang til informasjon om flesteparten av NTKs 200 medlemmer, og til et utvalg litteratur om tekstilkunst. Arkivutstillingen er kuratert av Anne Karin Jortveit.

Det utgis en egen publikasjon i forbindelse med jubileet. Publikasjonen Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger. Norske tekstilkunstnere 1977-2017 setter fokus på tekstilens nære historie i Norge, gjør nedslag i NTKs fagpolitiske kamp og tekstilkunstens utvikling og undersøker hvilken plass tekstil som metode, materiale og tradisjon har på kunstscenen i dag. Av bidragsyterne kan nevnes Marte Danielsen Jølbo, Anne Karin Jortveit, Runa Boger, Toril Moi, Sissel Ree Schjønsby og Lotte Konow Lund. Den utgis på Grapefrukt forlag med Ingvill Henmo, Lise Bjørne Linnert og Sidsel Palmstrøm som redaksjonsgruppe.

I samme periode viser Kari Steihaug utstillingen Syersken i Trastevere i Norske Tekstilkunstneres eget visningssted SOFT galleri.

Utstillingstittel av Gunvor Nervold Antonsen.

English

Ode to a dishrag, hymn to a tiger

40 years ago the organisation Norske tekstilkunstnere (NTK, Norwegian Textile Artists) was established. We mark this milestone with an anniversary exhibition produced in collaboration with the gallery Kunstnerforbundet in Oslo. The exhibition will fill all Kunstnerforbundet’s rooms during the period 24 March – 30 April 2017.

See photos of the exhibition at Kunstnerforbundet.

The 2017 anniversary exhibition Ode til en Vaskeklut, hymne til en tiger (Ode to a dishrag, hymn to a tiger) borrows its title from a work by Gunvor Nervold Antonsen, which will be on show. The exhibition will fill the entire gallery and present works by the late Hannah Ryggen and Else Marie Jakobsen, as well as by artists ranging from the well-established Løvaas & Wagle, Tove Pedersen and Britt Fuglevaag to younger artists at the start of their career, for instance Line Solberg Dolmen, Ask Bjørlo and Tobias Alexander Danielsson.

The exhibited works testify to how textiles – as materials and media – take the world into account, shedding light on large social structures, power relations and environments, or by being integral to everyday life here and now. In addition to borrowed works, we present new works produced expressly for the occasion. The exhibition is also outdoors, with a new work by Margrete Kolstad Brekke that extends along Kunstnerforbundet’s façade and above the glass ceiling of the largest gallery room. The exhibition is organised by Kirsti Willemse (project leader), John K. Raustein from NTK, and Bente Sætrang and Wenche Volle from Kunstnerforbundet.

Participating artists:
Nora Adwan, Gunvor Nervold Antonsen, Ask Bjørlo, Sissel Blystad, Ingrid Bodøgaard, Margrethe Kolstad Brekke, Tobias Alexander Danielsson, Line Solberg Dolmen, Kari Dyrdal, Brit Fuglevaag, Birgit Hagen, Ann Cathrin November Høibo, Else Marie Jakobsen, Gro Jessen, Nora Joung, Ellen Lenvik, Gitte Magnus, Eline McGeorge, Pernille Meidell, Aurora Passero, Tove Pedersen, Hans Hamid Rasmussen, Hannah Ryggen, Ingunn Skogholt, Camilla Steinum, Unn Sønju, Løvaas & Wagle, Carin Wessel/ Birgit Wessel.

On Kunstnerforbundet’s upper level, in the section usually displaying fine art prints, there will be a rich presentation of the history of NTK as told through pamphlets, journals, letters and other archival material. The story’s starting point is 1972, when young textile artists formed “Tekstilgruppa i UKS” (“The Textile Group in the Young Artists’ Association”). This story follows the development of textile art in Norway and the way it had been viewed – from the early 1970s, via the establishment of NTK in 1977 and up to today’s situation, with SOFT Gallery playing a key role in NTK’s outreach programme. The public will have rich access to information about most of NTK’s 200 members and to a selection of literature on textile art. The archival exhibition is curated by Anne Karin Jortveit.

A book will be published in connection with the anniversary: Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger. Norske tekstilkunstnere 1977-2017 (Ode to a Dishrag, Hymn to a Tiger: Norwegian Textile Artists 1977-2017) focuses on the recent history of textile art in Norway, NTK’s political engagement and battles on behalf of textile art, also its efforts to develop the field. It examines the place of textile methods, materials and traditions in the contemporary art scene. Contributors include Marte Danielsen Jølbo, Anne Karin Jortveit, Runa Borger, Toril Moi, Sissel Ree Schjønsby and Lotte Konow Lund. The book’s editors are Ingvill Henmo, Lise Bjørne Linnert and Sidsel Palmstrøm, and it is published by Grapefrukt forlag.

Also during 24 March – 30 April 2017, the exhibition Syersken i Trastevere (Seamstress in Trastevere) by Kari Steihaug will be on show in NTK’s own venue SOFT galleri.

Exhibition title by Gunvor Nervold Antonsen.

EVENTS – OPENING WEEKEND

Thursday, 23 March 2017, 6 – 8 pm 
Exhibition opening: Kari Steihaug, Syersken i Trastevere, SOFT galleri

Friday, 24 March, 6 8 pm 
Exhibition opening: Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger, Kunstnerforbundet

Sunday, 26 March, 12 – 12:45 pm 
Artist talk at Kunstnerforbundet. Conversation between Margrethe Kolstad Brekke and Kirsti Willemse.

Sunday, 26 March, 2 – 3 pm 
Kari Steihaug presents her exhibition Syersken i Trastevere at SOFT galleri.

Sunday, 26 March, 4:30 – 6:30 pm
STOPPE (REPAIR) workshop, SOFT galleri, with Kari Steihaug
Note: Only room for 15 participants.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.