Julie Skarland

Østenfor vannet – Angeline Fall 2019 Couture

13. juni – 4. august 2019

Østenfor vannet – Angeline Fall 2019 Couture Foto: Øystein Thorvaldsen

Norsk


Velkommen til åpningen av sommerens utstilling på SOFT galleri, Julie Skarlands Østenfor vannet – Angeline Fall 2019 Couture, torsdag 13. juni kl. 18.00 – 20.00.

Angeline er Julie Skarlands muse. Hun er fotomodell og skuespillerinne, og en klonet mutert hybrid av kvinne og rød fløyelsmaur. Hun kjennetegnes av et loddent, ofte rødt hode, men det kan også forekomme i blått, grønt og svart, og alltid med lange svarte antenner. Utstillingen på SOFT er den største presentasjonen av Angeline hittil.

I galleriets store vindu mot Rådhusgata viser Angeline tre off-couture-antrekk (one of a kind, én av sitt slag). Bak henne henger et stort vevd teppe i seks deler, og lenger inn i rommet spilles videoen Angeline, som er en animasjon laget med broderier. Det stilles også ut 20 miniatyrbyster, hvor Angeline viser kolleksjonen Couture Fall 2018.

Det store teppet er vevd av opprevede stoffremser med applikasjoner og broderier. Teppet kan sees fra begge sider, og motivene er hentet fra plante-, dyre- og mineralriket. Angeline beveger seg østenfor vannet og videre over den russiske Taigaen via Oslo, New-Delhi og Paris. På reisen møter hun både Alice in Hindustan fra Skarlands utstilling på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i 2010 og Alice in Wonderland fra Trøndelag kunstnersenter i 1991.

De tre off-couture fall 2019-kreasjonene som Angeline bærer er laget av opprevede stoffremser med applikasjoner, broderier og heklede motiver. Skarland har også brukt resirkulerte stoff og kjoler. De heklede motivene er laget av ukrainske Katerina Bukhantsova som er bosatt i Oslo.

Julie Skarland (f. 1960) er født i Trondheim. Etter fullført svennebrev i kjole- og draktsyerfaget fra Trondheim, dro hun for å studere motedesign ved Studio Berçot i Paris, hvor hun ble værende i 20 år. I Paris hadde hun sitt eget firma (Princess Factory) og klesmerke (Julie Skarland), og sin egen butikk i 9e arrondissement. Fra 2005 – 2015 bodde Skarland i India, for det meste i New Delhi, hvor hun jobbet med off-couture, broderier, vev, foto og video. Indias tusenvis av år lange tradisjoner innen håndverk, filosofi, Ajurveda og spiritualitet ble og er fremdeles til stor inspirasjon for Skarland. Siden 2016 er Skarland bosatt i Oslo.

Skarland har hatt flere større separatutstillinger: Alice in Wonderland på Trøndelag Kunstnersenter i 1991 (nå Trøndelag senter for samtidskunst), 2002 – 1991, 11 år i Paris på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i 2002, Pièces Uniques på Galleri Riis i 2004, Bomuldsfabriken Kunsthall i 2005 og 2007, Alice in Hindustan på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i 2010. Paris – New-Delhi – Oslo, en retrospektiv utstilling på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i 2014 og In My Garden på Kunstbanken Hedmark Kunstsenter i 2017. Arbeidene hennes er innkjøpt av Musée de la mode et du textile, Palais du Louvre i Paris, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Sørlandets Kunstmuseum (SKMU), Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Permanenten Vestlandske Kunstindutrimuseum. Skarland mottok Trondheim kommunes kulturpris i 2006.

www.julieskarland.com / Instagram @julieskarland
Katerina Bukhantsova: www.katerina.co.ua / Instagram @katerinabukhantsova

Utstillingen er støttet av Oslo kommune Kulturetaten.

English


Welcome to the opening of SOFT Gallery’s summer exhibition: Julie Skarland: East of the Lake – Angeline Fall 2019 Couture, on Thursday, 13 June, 6 – 8 pm.

Angeline is Julie Skarland’s muse. She’s a fashion model and actress, and a cloned, mutated hybrid of a woman and a red velvet ant. Angeline is known for her dense pile of red hair, but the head hair can also be blue, green or black, and always with long black antennae. The exhibition at SOFT is the largest presentation of Angeline to date.

In the gallery’s large window facing the street, Angeline presents three one-off couture outfits. Behind her hangs a large tapestry with six panels, and farther into the room is the video Angeline – an animation made with embroidered images. Also on show are 20 miniature replicas of Angeline modelling the collection Couture Fall 2018.

The tapestry is woven with torn strips of fabric embellished with appliqué and embroidery. It can be seen from both sides, and the motifs stem from the plant, animal and mineral kingdoms. Angeline travels east of the lake and across the Russian taiga, via Oslo, New-Delhi and Paris. On the journey, she meets Alice in Hindustan, from Skarland’s exhibition at Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum in 2010, and Alice in Wonderland from Trøndelag kunstnersenter in 1991.

The one-off creations for the 2019 fall collection that Angeline models are made with torn strips of fabric with appliquéd, embroidered and crocheted motifs. Skarland has also used recycled material and dresses. The crocheting is by the Ukrainian Katerina Bukhantsova, who lives in Oslo.

Julie Skarland (b. 1960) was born in Trondheim. After completing an apprenticeship in tailoring and dressmaking (diploma) in Trondheim, she studied fashion design at Studio Berçot in Paris, then continued living in the city for 20 years. In Paris she had her own company (Princess Factory), fashion label (Julie Skarland), and boutique in the 9th arrondissement. During 2005–15 she lived in India, mostly in New Delhi, where she worked with one-off couture, embroidery, weaving, photography and video. India’s age-old traditions in craft, philosophy, Ayurveda (alternative medicine) and spirituality remain great sources of inspiration for Skarland. Since 2016 she has lived in Oslo.

Skarland has held several large solo exhibitions: Alice in Wonderland at Trøndelag Kunstnersenter (1991); 2002 – 1991, 11 Years in Paris at Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (2002); Pièces Uniques at Galleri Riis (2004); Bomuldsfabriken Kunsthall (2005, 2007); Alice in Hindustan at Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (2010); Paris – New-Delhi – Oslo, a retrospective at the National Museum (2014); and In My Garden at Kunstbanken Hedmark Kunstsenter (2017). Her works have been purchased by Musée de la mode et du textile, Palais du Louvre, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Sørlandets Kunstmuseum, Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk, the National Museum, and Permanenten Vestlandske Kunstindutrimuseum. Skarland received Trondheim Municipality’s culture prize in 2006.

www.julieskarland.com / Instagram @julieskarland

Katerina Bukhantsova: www.katerina.co.ua / Instagram @katerinabukhantsova

The exhibition is supported by Oslo kommune Kulturetaten.

Alle bilder: Øystein Thorvaldsen

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.