Kari Hjertholm

Gult fanger lyset

7. januar – 7. februar 2016

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Vi har gleden av å ønske velkommen til utstillingen Gult fanger lyset av Kari Hjertholm. Utstillingen ble åpnet av tekstilkunstner og kunsthistoriker Runa Boger.

Utstillingen består av to nye arbeider, med et monumentalt hovedverk som er fire meter bredt. Det som tidligere har karakterisert Kari Hjertholms arbeider er taktilitet og fravær av farger. I utstillingen på SOFT galleri viser hun to gule arbeider. Hvert verk har ulik fargeklang, – fra det helt syrlige til det varme.

Teknikken Kari Hjertholm benytter er en svært gammel og tidkrevende flossteknikk, også kalt tufting. Hjertholm benytter seg av teknikken til å lage en delvis transparent overflate. Tusenvis av små løkker av gul sytråd er sydd ned i et blått bunnmateriale, sting for sting, med et håndholdt lite verktøy. Løkkene får et uregelmessig preg som danner et spill og nærvær i overflaten. Men, ulikt alle lysene som lyser opp byen på denne tiden av året danner lysets spill mellom gult og blått et subtilt og poetisk skifte.

Kari Hjertholm sier selv: Jeg ønsker å få til en visuell poetisk musikalitet, et skifte mellom en taktil opplevelse på nært hold og monumentalitet på avstand. Tolkningen overlater jeg til betrakteren.

Kari Hjertholm (f. 1954) bor og arbeider i Bergen. Hun har studert ved Kunst og Håndverkskolen i Bergen (tekstil), Vestlandets Kunstakademi og Valands Konsthögskola i Göteborg. Hun har hatt flere separatutstillinger og ellers deltatt på en rekke utstillinger, og hun vært representert flere ganger på Høstutstillingen. Hjertholm’s arbeider er innkjøpt blant annet til Kunstindustrimuseet i Oslo, Vestlandske Kunstindustrimuseum og Bergen Billedgalleri. Hun har mottatt flere stipend gjennom årene, deriblant Statens Garantiinntekt, og hun har stått for flere utsmykninger. Verket Gult Fall i utstillingen på SOFT galleri er innkjøpt til Nordenfjeldske kunstindustrimuseums i Trondheim


Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Bergen Kommune.

www.karihjertholm.no

English

We are pleased to welcome you to the exhibition Gult fanger lyset (Yellow Captures the Light) featuring works by Kari Hjertholm. The exhibition will be officially opened by the textile artist and art historian Runa Boger.

The exhibition presents two new works, one a monumental wall piece four meters wide. Aspects that characterize Kari Hjertholm’s previous works are tactility and the absence of colour. In the exhibition at SOFT Galleri she shows two yellow works, each with different colour harmonies – from warm to decidedly sour.

Kari Hjertholm uses an old and time-consuming floss technique, also called tufting. With this technique she creates what appear to be partly transparent surfaces. Thousands of small folds of yellow thread are sewn to a blue background material, stich by stich with a small hand-held tool. The loops of thread have an irregularity that creates liveliness and tactile presence in the surface. Yet unlike all the lights illuminating the city during this time of year, the interplay of yellow and blue engenders a subtle and poetic conversation.

‘I want to achieve a visual and poetic musicality, an interplay between tactile experience at close range and monumentality at a distance. Interpretation I leave to the viewer’.

Kari Hjertholm (b. 1954) lives and works in Bergen. She studied at the Norwegian College of Applied Art and Design in Bergen (textiles), West Norway Art Academy in Bergen and Valand Art Academy in Gothenburg. Along with holding many solo exhibitions and participating in group exhibitions, she has contributed several times to Norway’s annual Autumn Exhibition. Hjertholm’s works have been purchased by notable institutions including the National Museum – Museum of Decorative Arts and Design in Oslo, West Norway Museum of Applied Art and Design and Bergen Picture Gallery (the latter two are incorporated into KODE – Art Museums of Bergen). She has received numerous stipends over the years (also a government-guaranteed income) and has produced several public decorative commissions.

The exhibition is generously supported by Arts Council Norway and Bergen Municipality.


www.karihjertholm.no

Alle bilder: Øystein Thorvaldsen

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.