Kari Steihaug

Syersken i Trastevere

23. mars – 30. april 2017

Kari Steihaug // Syersken i Trastevere Foto: Øystein Thorvaldsen

Norsk
I 1977 avholdt Norske tekstilkunstnere (NTK) sitt aller første årsmøte. Organisasjonen ble stiftet av tekstilkunstnere som kjempet for å innta billedkunstscenen på egne premisser og for makten til å definere eget fag. I 2017 feirer NTK 40 år og har invitert Kari Steihaug til å åpne jubileumsfesten med en utstilling på SOFT galleri.

Vi har gleden av å ønske velkommen til Kari Steihaugs utstilling Syersken i Trastevere. Utstillingen åpnes av kunsthistoriker Kathrine Lund. På åpningen blir det performance av Kristina Bræin og Borgen Åndelige Kor.

Roma-dagbok, februar 2010: Går forbi Syersken i Trastevere og hennes broderier, som lyser opp langs den grå murveggen. Hun sitter så konsentrert om arbeidet, små sting på lys stramei, raske skritt på brostein, og jeg har en hel februar måned her på Skandinavisk forening. Hun minner meg om Syersken til Helene Scherfbeck eller Kniplersken til Vermeer, og hun er i tilstanden jeg søker i mitt eget arbeid; konsentrasjon og tid som flyter. Men mest er hun i den harde virkeligheten. Hun er den jeg ser i alle byer, på mange hjørner, i all slags vær, noen strikker eller syr, spiller musikk eller pusser sko. Noen bare sitter. Hver dag.

«Og hva er dette øyeblikk i tiden, denne dagen som jeg nå er fanget i? Brølet fra trafikken kan være en hvilken som helst støy – trær i skogen eller brøl fra ville dyr. Tiden er spolt et par tommer tilbake på snellen; vårt korte framskritt er annullert.  Jeg tror også at kroppene våre i sannhet er nakne. Vi er bare lett tildekket av tøy med knapper i; og under brolegningen ligger skjell, beinrester og stillhet.»        (Virginia Woolf, Bølgene 1931.)

Kari Steihaug samler ullplagg og ufullendte strikketøy som blir til installasjoner i dialog med et rom. Hennes temaer finnes i henders arbeid og levd liv, historie og hukommelse, det private og det kollektive. Installasjonen hun viser på SOFT galleri Syersken i Trastevere består av et strikket bilde, film, lyd, tråder, ullplagg som rakner, stoppes og repareres. Utstillingen er laget spesielt til gallerirommet på SOFT.

Kari Steihaug (f 1962), bor og arbeider i Oslo. Steihaug har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen og Oslo, og Manchester Metropolitan University (1994 -2000). Hun har stilt ut separat blant annet ved Luleå Konsthall (2014), Norsk Trikotasjemuseum (2008), Kunstner-forbundet (2007), Vestlandske Kunst-industrimuseum (2007), Henie Onstad Kunstsenter (2005), Rogaland Kunst-senter (2003), Akershus Kunstnersenter (2003), Østfold Kunstnersenter (2002) og RAM galleri (2001).

Hun har deltatt i en rekke gruppe- og kollektive utstillinger både nasjonalt og internasjonalt som: Tegnebiennalen SKISSEN på Galleri ROM for kunst og arkitektur i Oslo, Unraveled ved Contemporary Arts Center, Cincinnati, Ohio i USA (2016), Textile Biennial på Rijswijk Museum i Nederland (2015), Myke Monumenter på KODE, Kunst-museene i Bergen (2015), Tusen tråder -en historie fortelling i tekstil på Lillehammer Kunstmuseum og Maihaugen på Lillehammer (2014), SOFT på Gustavsberg Konsthall i Stockholm (2013), I tråd med tiden på Haugar Kunstmuseum i Tønsberg (2013), Forårsudstillingen, Charlottenborg Kunsthall i København (2012), Bomulds-fabriken Kunsthall i Arendal (2009), Everydaylife på Galleri Norsu i Helsinki (2008), 12th International Triennial of Tapestry, Lódz i Polen (2007), Trøndelag Senter for Samtidskunst i Trondheim (2006) og Høstutstillingen (1997, 2009, 2011) for å nevne noen. Kari Steihaug har mottatt flere kunstnerstipender, fra 2006 er hun tildelt Statens garantiinntekt for kunstnere.

Steihaugs kunst er innkjøpt til flere offentlige samlinger som: Oslo Kommunes Kunstsamling, Lillehammer Kunstmuseum, Nasjonalmuseet, Norsk Kulturråd, KODE kunstmuseene i Bergen og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Hun står også bak flere offentlige utsmykninger som: Gassco på Karmøy, Dragvoll Eldresenter i Trondheim, Melum skole i Skien og Kongsvinger Folkebibliotek. 2017 blir et travelt år for Steihaug med flere planlagte utstillinger og prosjekter som separatutstilling ved Kongsberg Kunstforening og VII Biennial of Contemporary Textile Art, Montevideo i Uruguay. Høsten 2017 drar hun på 6 måneders kunstner-opphold til Cite´i Paris. I 2018 er hun aktuell med ny separatutstilling på Kunstnerforbundet i Oslo.

http://www.karisteihaug.no/

English
Norwegian Textile Artists (Norske tekstilkunstnere) held its first annual meeting in 1977. The organisation was started by textile artists who struggled to enter the arena of visual art on their own terms and to be allowed to define their own field. In 2017 NTK celebrates its 40th anniversary and invites Kari Steihaug to continue the party with an exhibition at SOFT Gallery.

Please join us for the opening of Kari Steihaug’s exhibition Seamstress in Trastevere. The exhibition will be officially opened by the art historian Kathrine Lund. The opening will also feature a performance by Kristina Bræin and the choir Borgen Åndelige Kor.

Rome diary, February 2010: Walk past the seamstress in Trastevere and her embroideries. They brighten the grey cement wall. She sits in rapt concentration, small stitches on light evenweave. Rapid steps on cobblestones, and I have a whole month here at Circolo Scandinavio. She reminds me of the seamstress in a painting by Helene Scherfbeck, or Vermeer’s lace-maker. She’s in the state of mind I myself seek: concentration and flow in time. But most of all she’s in hard reality. She’s the one I see in all cities, on many street corners, in all types of weather. Some knit or sew, play music or polish shoes. Some just sit. Every day.

“And, what is this moment of time, this particular day in which I have found myself caught? The growl of traffic might be any uproar – forest trees or the roar of wild beasts. Time has whizzed back and inch or two on its reel; our short progress has been cancelled. I think also that our bodies are in truth naked. We are only lightly covered with buttoned cloth; and beneath these pavements are shells, bones and silence.” (Virginia Woolf, The Waves, 1931)

Kari Steihaug collects wool garments and unfinished knitting projects, combining them into installations that converse with their surroundings. She finds her themes in the work of hands and lived life, history and memory, the private and the collective. The installation at SOFT Gallery, The Seamstress in Trastevere, consists of a knitted picture, film, sound, yarn, wool garments that unravel, are patched and repaired. The exhibition is created especially for the gallery space at SOFT.

Kari Steihaug (b. 1962) lives and works in Oslo. Studied at the National College of Art and Design in both Oslo and Bergen, and at Manchester Metropolitan University (1994-2000). Selected solo exhibitions: Luleå Konsthall (2014), Norwegian Knitting Industry Museum (2008), Kunstnerforbundet (2007), West Norway Museum of Decorative Art (2007), Henie Onstad Art Centre (2005), Rogaland Art Centre (2003); Akershus Artist Centre (2003), RAM Gallery, Oslo (2001).

She has participated in numerous group and collective exhibitions in Norway and abroad, among others: the drawing biennial SKISSEN, Gallery ROM, Oslo; Unravelled, Contemporary Arts Center, Cincinnati (2016); Rijswijk Textile Biennial (2015); Soft Monuments, KODE, Bergen (2015); A Thousand Threads, Lillehammer Art Museum & Maihaugen, Lillehammer (2014); SOFT, Gustavsberg Konsthall, Stockholm (2013); “I tråd med tiden” (Keeping up with the times), Haugar Art Museum, Tønsberg (2013); Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal (2009); Everyday Life, Galleri Norsu, Helsinki (2008); 12th International Triennial of Tapestry, Lódz (2007); Trøndelag Centre for Contemporary Art (2006); Norway’s national Autumn Exhibition (1997, 2009, 2011). Steihaug has received several art grants. In 2006 she received the state’s guaranteed income for artists.

Her works can be found in several public collections, among others, that of Oslo Municipality, Lillehammer Art Museum, the National Museum in Oslo, Arts Council Norway, KODE Art Museums of Bergen, and the National Museum of Decorative Arts in Trondheim. She has produced several public art commissions, not least, for Gassco on the island of Karmøy, Dragvoll Senior Centre in Trondheim, Melum School in Skien and Kongsvinger Public Library. 2017 will be a busy year for her, with projects such as a solo exhibition at Kongsberg Art Society and participation in the 7th Biennial of Contemporary Textile Art, Montevideo, Uruguay. This fall she starts a six-month artist residency in Paris, and in 2018, will present a solo exhibition at the artist-run gallery Kunstnerforbundet in Oslo.

http://www.karisteihaug.no/

Alle bilder: Øystein Thorvaldsen

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.