Kirsti Willemse

Evaporasjonar

22. november – 31. desember 2012

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Utstillingen åpnes av Hans Hamid Rasmussen, førsteamanuensis i tekstilkunst ved Kunsthøyskolen i Oslo.

Vi har gleden av å presentere en ung og svært lovende kunstner i SOFT galleri. 

Kirsti Willemse leverte masterarbeidet sitt på kunstfag ved KhiO i mai i år, og dette er hennes første separatutstilling etter endt studie.

Utstillingen Evaporasjonar består av tekst, tekstilmaterialer og naturstein. Et tekstarbeid er montert på vinduet mot gaten, et tekstilarbeid, der en mengde løse tråder er samlet til et rutenett, er montert midt i rommet, og et verk på gulvet består av krittegninger på steiner.

Willemse har arbeidet med overganger –  overganger mellom linjen, tråden og rommet, overgangen mellom det todimensjonale og det tredimensjonale, overgangen mellom innerom og uterom. Hun undersøker tekst som materiale, og vev som en form for tekst. Gjennom en bruk av dagligdagse materialer speiles en interesse for det temporære.

Med en nedstrippet bruk av materialer skaper Kirsti Willemse poetiske tablåer som er både vakre og tankevekkende.

Kirsti Willemse (1985) bor og arbeider i Oslo. Hun har vært en aktiv utstiller i løpet av studietiden sin, og deltatt på ustillinger ved Galleri KHM i Malmö, Galleri Nb8, Galleri Storck, og Studio 44 i Stockholm. Kirsti Willemse har også deltatt i driften og kurateringen av Galleri Nb8 og Søylegalleriet på KhiO. Hun har akkurat deltatt på en gruppeutstilling på Hå gamle prestegard og skal i 2013 stille ut på Punkt Ø i Moss.

Se kunstnerens webside for mer informasjon: http://www.kirstiwillemse.com

English

We are happy to present a young and promising artist here at SOFT gallery.

Kirsti Willemse graduated (MA) from Oslo National College of the Arts in May this year, and this is her first solo exhibition after graduating.

The exhibition Evaporations consists of text, textile materials and stone. A text work is on display in the window facing the street, a textile work – where loose threads are assembled into a grid, centered towards the middle of the room, and a work on the floor consists of chalk drawings on stone.

Willemse is working with transitions – transitions between the line, the thread and the room, transitions between the two dimensional and three dimensional, the transition between inside and outside space. She investigates text as a material, and weave as a form of text. Her choice of materials from everyday-life reflects an interest for the temporary.

With the use of a minimum of materials and means, Kirsti Willemse creates poetic tableaus that are both beautiful and thought-provoking.

Kirsti Willemse (born in 1985) lives and works in Oslo.

www.kirstiwillemse.com

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.