Kristin Wexelsen Goksøyr

Uro

10. september – 11. oktober 2015

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Utstillingen åpnes av Erik Steen, daglig leder for Norsk Billedhoggerforening.

Vi har gleden av å ønske velkommen til en utstilling av Kristin Wexelsen Goksøyr. Hun arbeider ikke med tekstile materialer, men er opptatt av å skape et mykt uttrykk i materialer som viser seg å være harde; som stein, gips og bronse. Verkenes følsomme overflatebehandling gir assosiasjoner til noe mykt som tekstil eller hud, og man får umiddelbart lyst til å kjenne og klemme.

Goksøyrs arbeider kan sees på som en lek med abstrakte og organiske former. De kan gi en følelse av noe nesten gjenkjennelig. Arbeidene oppleves av mange som vakre, stille og sensuelle, men også urovekkende. Hun har et ønske om at hennes arbeider skal skape undring. Arbeidene blir til over tid; det er en assosiativ prosess hvor det ene tar det andre.

I utstillingen Uro, viser Goksøyr nyproduserte arbeider: veggobjekter utført i gips eller bronse, én større skulptur samt tegning.

Kristin Wexelsen Goksøyr (1965) bor og arbeider i Oslo og Nittedal. Hun har sin utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, med hovedfag fra 1992. Hun har hatt en rekke separatutstillinger ved blant annet Agder Kunstsenter i Kristiansand, Galleri BOA, Unge Kunstneres Samfund og Tegnerforbundet i Oslo. Hun har også deltatt på flere kollektivutstillinger som for eksempel Skulpturbiennalen og Høstutstillingen. For tiden er hun også representert i skulpturparken ved Bærums verk. Hun har gjennomført flere utsmykkingsoppdrag hvor det mest omfattende er ved Nadderud videregående skole i Akershus. Hun har også utført fire små installasjoner i gulvet ved Oslo Lufthavn, Gardermoen.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond
www.kristinwexelsengoksoyr.no

English

The exhibition will be officially opened by Erik Steen, director of the Association of Norwegian Sculptors (Norsk Billedhoggerforening).

We are pleased to welcome you to an exhibition featuring the art of Kristin Wexelsen Goksøyr. Although she does not work with textiles, she aims to create a soft expression with materials that are in fact ‘hard’, for instance stone, plaster and bronze. Her sensitive treatment of surfaces engenders associations to soft materials such as textiles and skin. We immediately want to touch them.

Goksøyr’s works can be read as playful experiments with abstract and organic forms. They suggest something almost recognizable. Many people experience them as beautiful, calm and sensual, but also as disturbing. She wants her works to generate wonderment. T hey come into being over time, partly through a process involving a chain of associations.

The exhibition Uro presents some of Goksøyr’s newest works: wall objects made of plaster or bronze, one larger sculpture and a series of drawings.

Kristin Wexelsen Goksøyr (b. 1965) lives and works in Oslo and Nittedal. She studied at the National College of Art and Design in Oslo, completing a hovedfag degree in 1992. She has held several solo exhibitions, for instance at Agder Art Centre in Kristiansand, Gallery BOA in Oslo, and the Young Artists’ Society (Unge Kunstnernes Samfund) in Oslo. She has also participated in numerous group exhibitions such as the Sculpture Biennial and the annual Autumn Exhibition in Oslo. Her art is currently represented in the sculpture park at the arts-and-crafts centre ‘Bærums verk’. Goksøyr has produced several decorative commissions, one large project being for Naddreud High School in Akershus. Also notable are four smaller installations imbedded in floors at Oslo’s Gardermoen Airport.

The exhibition has been generously supported by Crafts Council Norway and the arts fund ‘Billedkunstnernes Vederlagsfond’.

Translation: Arlyne Moi.

www.kristinwexelsengoksoyr.no

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.