Liilian Saksi

FLOCK

20. september – 21. oktober 2018

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

FLOCK er Saksis første separatutstilling etter fullført master på Kunsthøgskolen i Oslo. Utstillingen viser tovede flater og arbeider i sprangteknikk, som har sin visuelle drivkraft i fargen og materielle opphav i en bestemt saueflokk.

Flokken bor på foreldrenes gård utenfor Norrköping i Sverige og består av til sammen 22 individer med egennavn. Gjennom sin relasjon til sauene og ved å bruke ulla deres, opplever Saksi en tilhørighet. Samtidig ser hun det som et standpunkt å gi egenverdi til både materialet og dyrene ulla kommer fra.

Saksi lar de grunnleggende tekstile teknikkene, farging, toving og spinning, komme til uttrykk i verkene sine. Hun skriver:

Det spunna garnet tar jag vidare i tekniker som har ett visuellt släktskap till väven. Jag tillåter mig att befinna mig i dess grundläggande sammanbindning. Här arbetar jag i variationer och undersöker aspekter som elasticitet och proportion, men framförallt den optiska effekten av att blanda färger. Genom att arbeta i liten skala formas ett tempo som ger utrymme för spontanitet, samtidigt som det skapar dynamik med de för övrigt tidskrävande arbetsprocesserna. Arbetena blir en del av en större undersökning och presenteras därför i varandras sällskap.

Sprang, som kalles «språngning» på svensk, er en eldgammel håndverksteknikk der garntråder spennes opp parallelt i en ramme og flettes over i hverandre for hånd. Ved å jobbe fra midten og ut vokser arbeidet samtidig på begge sider. Denne mindre kjente teknikken var frem til slutten av 1800-tallet arkeologisk misforstått som for eksempel strikking. Det er funnet spor av sprangarbeid helt tilbake til oldtidens Egypt og som hårnett fra bronsealderen i Danmark, men også i form av folkedraktenes strømpebånd i Sverige og blondeborder i Norge. I dag er sprang på Husflidens rødliste, men teknikken benyttes fremdeles i produksjon av hengekøyer i Sør-Amerika og som grunnprinsipp for hønsenetting og grønn gjerdenetting.

For å låse og presse ut hver runde i sprangarbeidet anvendes tre- eller strikkepinner, som Saksi i det ferdige arbeidet har byttet ut med pinnelignende former. Disse er sydd i plastikk og fylt med ull, og gir en inngang i teknikkens oppbygging, samtidig som de tilfører en materialmessig dissonans.

I forbindelse med utstillingen lanseres publikasjonen Vi, som gjennom bilder og et utvalg tekster reflekterer over Saksis relasjon til ulla og sauene. Publikasjonen vil være til salgs under utstillingen. .

Liilian Saksi (f. 1989 i Norrköping) bor og arbeider i Oslo. Saksi fullførte sin MFA i Medium- og materialbasert kunst på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) i 2017.

www.liiliansaksi.com

Utstillingen er støttet av Kulturrådet.

English

FLOCK is Liilian Saksi’s first solo exhibition since she completed her master’s degree in art in 2017. The exhibition features felted surfaces and works made with the ‘sprang’ technique. The material origin and visual impetus for these works is a specific flock of sheep.

The flock, which lives on Saksi’s parent’s farm near Norrköping in Sweden, consists of 22 named sheep. Through her relationships with the sheep, and by using their wool, Saksi experiences a sense of belonging. At the same time, it is a matter of principle for her to see both the wool material and the animals from which it is sourced as having intrinsic value.

Basic textile techniques – dyeing, felting and spinning – come to expression in her works:

I work with spun yarn, using techniques that have a visual relation to weaving. I willingly restrict myself to the most basic binding methods, concentrating on variation and exploring aspects such as elasticity and proportion, but above all, the optical effect of mixing colours. Through working in small scale, a tempo is established which offers an opportunity for spontaneity at the same time as it creates dynamism in the otherwise time-consuming creation processes. The works become part of a larger exploratory project and are therefore presented in the company of each other.

Sprang is an ancient technique. A strand of yarn is wrapped on a weaving frame to create warp. The vertical parallel threads are then interlinked by hand. Working from the middle outwards, the ‘cloth’ grows at the top and bottom at the same time. Up to the late 19th century, this now-little-known technique was misunderstood by archaeologists as a type of knitting. Fragments of sprang have been found at excavation sites dating back to ancient Egypt, and in Denmark, hairnets from the Bronze Age have been found. Swedish folk costumes have garters made with the technique, and in Norway, we find sprang-lace borders. Today, sprang is on the Norwegian Folk Art and Craft Association’s ‘endangered list’, but the technique is still used for making hammocks in South America, and it is the basic principle for making chain-link fencing.

To fix and press out each row of sprang, Saksi uses wooden sticks or knitting needles. In the finished work, these are exchanged with other stick-like forms sewn from plastic and filled with wool fibre. They offer an introduction to the technique’s structure as well as adding material dissonance.

In connection with the exhibition, the publication Vi will be launched. In it, Saksi presents pictures and texts which reflect on her relation to the sheep and their wool. Vi will be on sale during the exhibition.

Liilian Saksi (b. 1989, Norrköping) lives and works in Oslo. She completed her MFA in media and material-based art at Oslo National Academy of the Arts in 2017.

www.liiliansaksi.com

The exhibition is funded by Arts Council Norway.

Alle bilder: Øystein Thorvaldsen.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.