Line Solberg Dolmen

Olje og vann

30. november – 3. januar 2018

Foto: Øystein Thorvaldsen

Norsk

Vi har gleden av å ønske velkommen til Line Solberg Dolmens første separatutstilling etter endt master fra Kunsthøgskolen i Oslo. Med denne utstillingen avslutter Norske tekstilkunstnere (NTK) sitt jubileumsår. Line Solberg Dolmen har vært sterkt tilstede i jubileet vårt med deltagelse på jubileumsutstillingen Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger på Kunstnerforbundet i mars, intervjuet i jubileumsboken med samme navn samt vært en del av et SOFT moments på Trøndelag Senter for Samtidskunst. Det er derfor veldig riktig at det er Solberg Dolmen som avslutter hele jubileumsåret til NTK med en separatutstilling på SOFT galleri.

Line Solberg Dolmen jobber primært med større tekstile installasjoner som reflekterer samtidige problemstillinger. De siste årene har forflytning og tilknytning stått sentralt i kunstnerskapet der hun har sett nærmere på global migrasjon, midlertidig og mobil arkitektur, samt forankring og nyttiggjøring av sted.  Materialene som brukes belyser tematikken ytterligere; presenning fra Kina funnet på byggeplasser i Oslo sys sammen til teltmoduler og oljebasert PVC blir lerret for historier om isbreer som smelter og innsjøer som tørker inn. Materialene Solberg Dolmen bruker har ofte hatt en bruksnytte før de blir integrert i arbeidene hennes; utslitte laken, masseproduserte handlenett, stillasdekke og veiduk.

Til utstillingen på SOFT galleri presenterer Line Solberg Dolmen en installasjon som omhandler relasjonen mellom olje og vann. I grafiske fremstillinger av hvordan havet stiger, tegnes både fortid, nåtid og et forespeilet fremtidsscenario inn i kartet. Med linjer som ligner topografiske koter ser vi et helt tidsstrekk samtidig, her oppleves urgamle geologiske epoker side om side med noe som ennå ikke er erfart eller opplevd, noe vi bare så  vidt aner konturene av, fjernt etter egen levetid. Fra en skinne i taket henges flere «flak» av transparent plast som er bearbeidet gjennom applikasjon, broderi og påtegnet med oljekritt. Plasten belyses og kaster skygger på vegg og gulv slik at detaljer og sting forstørres og trer tydeligere frem. Plastflakene kan dras rundt på skinnen av betrakteren, slik at verket hele tiden vil være i endring utfra betrakterens medvirkning. 

Olje og vann er vår tids viktigste ressurser. De er utgangspunktet for hvordan vi lever, og hvor vi lever. Vi beveger oss etter vannet, strekker oss etter oljen. Men olje og vann går ikke sammen.

Line Solberg Dolmen (1982) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet med Bachelor fra Kunstakademiet i Tromsø (2010) og Master fra Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo (2016). I tillegg har hun svennebrev i kjole- og draktsøm. Siden endt utdannelse har Solberg Dolmen allerede markert seg med deltagelse på flere gruppe- og kollektivutstillinger som Norske tekstilkunstneres jubileumsutstilling: Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger vist på Kunstnerforbundet (2017) som igjen skal vises på Stavanger Kunsthall (utstillingen åpner fra 25. januar 2018) og Statens 130. Kunstutstilling – Høstutstillingen (2017) på Kunstnernes Hus i Oslo, hvorfra ett av hennes verk ble innkjøpt til Oslo kommunes kunstsamling. Hun var nylig aktuell i Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling «Kunsthåndverk 2017» som ble vist på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseet i Trondheim. I begynnelsen av november var hun også deltaker i SOFT moment på Trøndelag senter for samtidskunst i Trondheim. I januar 2018 er hun aktuell i Den 72. Nordnorske Kunstutstilling som vises i Bodø kunstforening.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Kulturrådet med utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen.

linesolbergdolmen.com

English

We are pleased to welcome you to a solo exhibition by Line Solberg Dolmen – her first since completing her master’s degree at Oslo National Academy of the Arts in 2016. This exhibition marks the end of the Norwegian Textile Artists’ 40th anniversary celebrations. Dolmen has had a strong presence in this jubilee year, through her participation in the anniversary exhibition Ode to a Dishrag, Hymn to a Tiger, at the gallery Kunstnerforbundet in March 2017, through her interview in the anniversary book with the same title, and her contribution to the exhibition SOFT Moments at Trøndelag Centre for Contemporary Art. It is therefore fitting to end this celebratory year with a solo exhibition of her works at SOFT Gallery.

Line Solberg Dolmen works primarily with larger textile installations that reflect some of today’s critical issues. In recent years, ‘migration’ and ‘belonging’ have been central themes for her. She has studied global migration, temporary and mobile architecture, how places are used, and people’s rootedness in a place. The materials she chooses help her explore her themes: a tarpaulin from China, found at a building site in Oslo is sewn into tents; oil-based PVC becomes canvas for telling stories about melting glaciers and dried up lakes. The materials have often have had a function before she integrates them into her works. She has, for example, used worn-out sheeting, mass-produced shopping bags, protective awnings for scaffolding and ground cloths.

For the exhibition at SOFT Gallery, she presents an installation themed on the relation between oil and water. Oil and water are our era’s most important resources. They form the basis for how we live and where we live. We move about in relation to where the water is, and we strive to reach the oil. But oil and water do not mix. The exhibition presents a map showing how the ocean rises. We see past, present and possible future scenarios drawn on it. Lines resembling topographical contours show us several epochs simultaneously: primordial geological epochs are pictured alongside epochs no one has as yet experienced – we can just sense their contours because they are so distant from our own lifetime. From runners mounted on the ceiling, there hang several transparent plastic sheets treated with appliqué, embroidery and oil-based crayon. Spotlights on the plastic cast shadows on the walls and floor, such that details and stitches are magnified and rendered obvious. We as viewers can move the sheets back and forth such that they change in relation to our involvement.

Line Solberg Dolmen (b. 1982) lives and works in Oslo. She earned a bachelor’s degree from Tromsø Academy of Contemporary Art and Creative Writing (2010) and a master’s degree in art and craft from Oslo National Academy of the Arts (2016). She also has a journeyman’s certificate in dressmaking and tailoring. Since completing her education, Solberg Dolmen has distinguished herself through participating in several group and collective exhibitions, examples being the Norwegian Textile Artists’ 40th anniversary exhibition Ode to a Dishrag, Hymn to a Tiger, at the gallery Kunstnerforbundet (2017) (the exhibition will travel to Stavanger Kunsthall and open on 25 January 2018); the 130th national exhibition Høstutstillingen (2017) at the gallery Kunstnernes Hus in Oslo, where one of her works was purchased for the art collection of the City of Oslo; and the annual national exhibition organized by the Norwegian Association for Arts and Crafts, Craft 2017, at Nordenfjeldske Kunstindustrimuseet in Trondheim. In early November, she also participated in the exhibition SOFT Moment at Trøndelag Center for Contemporary Art in Trondheim.

Foto: Øystein Thorvaldsen

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.