Lisbeth Norshus

Rommet som lytter

17. september – 18. oktober 2020

Lisbeth Norshus – Rommet som lytter (2020). Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Velkommen til åpningen av Lisbeth Norshus sin utstilling Rommet som lytter i SOFT galleri torsdag 17. september kl. 18.00 – 20.00.

I utstillingen Rommet som lytter er René Magrittes bilde av det grønne eplet som fyller rommet, La chambre d’écoute, utgangspunktet. Norshus skriver:

I mine versjoner er dette motivet abstrahert. Slik får tittelen ny betydning; arbeidene er en utforskning av sirkelen og kvadratet, punktet og flaten, kulen og kuben, rundingen og firkanten – og det sanselige i dette: rommet som lytter.

Arbeidene til Norshus består av håndlaget filt, noen ganger i form av ett enkelt filtflak, andre ganger sydd sammen av flere filtstykker (filtintarsia). I tillegg benytter hun broderi, og etterfarging av deler av filten. Håndens bearbeiding av ullen og materialets fysiske begrensninger er i høy grad med på å påvirke tankeprosessen rundt hvert arbeid.

Det vil foreligge en katalog til utstillingen.

Lisbeth Norshus (født 1958 på Lillehammer) bor og arbeider i Oslo. Hun er selvlært som tekstilkunstner, og har arbeidet med filt siden midten av 1980-tallet. Hun har deltatt på Høstutstillingen flere ganger, og har mottatt flere stipend. Hennes forrige separatutstilling var i Galleri BOA i Oslo. Hun jobber også som språkkonsulent for diverse forlag.

www.norshus.no

English

Welcome to the opening of Lisbeth Norshus exhibition The Listening Room at SOFT gallery on Thursday, September 17th from 6 – 8 pm.

The starting point for the exhibition is René Magritte’s painting La chambre d’écoute (The Listening Room), with a green apple filling a room to the brim. Norshus writes:

In my versions, this motif is abstracted. This way, the title takes on a new meaning; my works are an exploration of the circle and the quadrate, the point and the surface, the sphere and the cube, the rounding and the square – and the sensuous in this: the room that listens.

Norshus works consists of handmade felt, sometimes in the shape of a single felt sheet, other times sewn together from several pieces of felt (felt intarsia). In addition, she embroiders and dyes parts of the felt afterwards. The hand’s processing of the wool, together with the material’s physical limitations greatly affects Norshus’ though process around each work.

A catalog will be released for the exhibition.

Lisbeth Norshus (born 1958 in Lillehammer) lives and works in Oslo. She is self-taught as a textile artist, and has worked with felt since the mid-1980s. She has participated in Høstutstillingen several times (annual exhibition at Kunstnernes hus and Norway’s largest marking of contemporary art), and has received several grants. Her previous solo exhibition was at Galleri BOA in Oslo. She also works as a language consultant for various publishers.

www.norshus.no

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.