Liv Zachrisson

jag lyssnar under tyget

26. november 2015 – 3. januar 2016

Liv Zacrisson sin utstilling «jag lyssnar under tyget». Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Vi har gleden av å ønske velkommen til kunstnersamtale mellom Liv Zachrisson og kunstkritiker Lars Elton, søndag 20.desember kl 14- 15.

Dette vil være siste dag hvor det er mulig å oppleve utstillingen “jag lyssnar under tyget ” i gallerirommet. Fra og med 21.desember vil galleridøren være stengt, men utstillingen vil være mulig å se fra vårt store vindu helt frem til søndag 3.januar 2016

Installasjonen jag lyssnar under tyget er et mangfoldig verk. Arbeidet tar for seg det å lytte, til verden og til seg selv. Utstillingen beveger seg inn på temaer som sårbarhet, tilgjenglighet og styrke.Tyget sett som en membran mellom en ytre verden og et indre rom, tyget som et verktøy for å lytte, innover i seg selv og utover i verden.

Gjennom visuelle og audiovisuelle uttrykksformer undersøker Zachrisson ulike former for eksistensielt nærvær. Mediene foto/maleri/lest tekst-lyd/tegning/skulptur settes sammen. Elementene møtes i ulike berøringspunkter, og uvante koblinger oppstår og danner en helhet i rommet.

«…kroppen vår vet hva den gjør. Den husker, den har erfaring. Dette er en grunnleggende innsikt Liv Zachrisson tar i bruk og utvikler videre i sine arbeider, hun stoler selv på at kroppen vet hvor den skal i den kunstneriske prosessen. (…) Enhver kunstnerisk idé krever sitt medium. Som kunstner tar Zachrisson dette på alvor og jobber åpent i spennet mellom teknologi og det håndverksmessige. Hennes arbeider er derigjennnom både gåtefulle og avklarte – uutgrunnelige og materielle. (…) Det handler ikke bare om et kunstverk, men vel så mye om en kunstnerisk måte å tenke på.»
Anne Karin Jortveit i lyden av stillhet, stillheten i lyd – en introduksjon til Liv Zachrissons kunst.

Liv Zachrisson (f. 1958 i Malmö ) bor og arbeider i Oslo. Hun har sin utdannelse fra Statens Håndverk og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi (1991). Liv Zachrisson har hatt en rekke separatutstillinger blant annet på Vigelandsmuseet,  Bergen Kunsthall, Ram Galleri, Unge kunstneres Samfund, Agder Kunstnersenter, Galleri Rostrum i Malmö. Hun har deltatt på flere gruppe og fellesutstillnger i Norge og Norden bland annet på Oslo Kunstforening, Kunstnerforbundet, Galleri Nylistásafni∂ i Reykjavik og Galleri Overgaden i København. Hun er også antatt flere ganger på både Høstutstillingen og Øslandsutstillingen. Zachrisson har mottatt en rekke stipender, og hennes verk er innkjøpt til Linkøpings Kulturnämnd, Sørlandets Kunstmuseum og flere ganger av Norsk Kulturråd.

livzachrisson.no

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

English

The exhibition will be officially opened by art critic Lars Elton.

The installation jeg lyssnar under tyget (I Listen from under the Cloth) is multi-faceted. It concerns listening, both to the world and to oneself, but also deals with themes such as vulnerability, accessibility and strength. A cloth can be seen as a membrane between an external world and an internal space; it can be a tool for listening, either to oneself or to the world outside.

Through visual and aural expressions, Zachrisson explores different forms of existential presence. The work combines the media of photography, painting, drawing, sculpture and audio-recorded text. The variously interfaced elements create unusual connections, yet also work to unify the expression in the exhibition space. To quote Anne Karin Jortveit:

‘…our body knows what it is doing. It remembers, it has experience. Liv Zachrisson uses this fundamental insight and develops it in her art; she herself trusts that the body knows where it is going in the artistic process. (…) Each and every artistic idea requires a certain medium. As an artist, Zachrisson takes this seriously, working in a borderland between technology and craft. Her works are thus enigmatic yet well defined – inscrutable yet material. (…) It is not simply a matter of an artwork, but equally much an artistic way of thinking.’
lyden av stillhet, stillheten i lyd – en introduksjon til Liv Zachrissons kunst (our translation)

Liv Zachrisson (b. 1958 Malmö) lives and works in Oslo. She studied at the Norwegian National Academy of Craft and Art Industry and at the National Academy of Art (1991). Her numerous solo exhibitions have been held at venues such as Vigelandsmuseet, Bergen Kunsthall, Ram Galleri, Unge Kunstneres Samfund, Agder Kunstnersenter and Galleri Rostrum in Malmö. She has also participated in group shows in Norway and in the Nordic countries, some of which have been at Oslo Kunstforening, Kunstnerforbundet in Oslo, Galleri Nylist- ásafni∂ in Reykjavik and Galleri Overgaden in Copenhagen. Her works have been featured in the juried exhibitions Høstutstillingen and Østlandsutstillingen. Zachrisson has received numerous grants, and her works have been purchased by Arts Council Norway, Linkøpings Kulturnämnd and Sørlandets Kunstmuseum.

The exhibition has received funding from Arts Council Norway and Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.