Marianne Moe

Blått flimmer

9. juni – 7. august 2022

Marianne Moe: Blått flimmer (foto: Øystein Thorvaldsen)

Marianne Moe

Blått flimmer

9. juni – 7. august 2022

Velkommen til åpningen av Marianne Moes utstilling Blått flimmer i SOFT galleri, torsdag 9. juni klokken 18.00 – 20.00. Utstillingen åpnes av Line Fasteraune, daglig leder av SOFT galleri og Norske Tekstilkunstnere.

Jeg ser vannet fra ateliervinduet. Husene i fjellsiden speiler seg i vannet. Det flimrer, et lysspill som dirrer. Jeg ser på vannet og speilingene uendelig lenge, og jeg prøver å fange øyeblikket. I atelieret blander fargene seg inn i filten til et indre flimmerbilde.

I utstillingen Blått flimmer viser Marianne Moe veggrelieffer i farget ullfilt. Arbeidene er sammensetninger av ullfilt som er dekonstuert, farget og montert sammen til monumentale veggtavler som velter ut fra veggen. Moe har bred erfaring innen det tekstile feltet, og arbeidene viser en enkel, men raffinert håndtverksmessig utførelse. Verkene bryter med de klare skillelinjene i kunstens kategorier, og befinner seg i et krysningspunkt mellom skulptur, maleri og tekstilkunst.

Marianne Moes arbeider henter inspirasjon fra naturen og landskapet. Naturens former er abstrahert og omformet til et spill av farger, folder og skygger. Ullfilten som er montert sammen danner tredimensjonale komposisjoner som kan minne om topografiske kart eller landskapsformasjoner som fjord, fjell, vann og klipper.

Marianne Moe (f. 1975) er oppvokst på Herøy på Helgeland, og bor og arbeider i Bergen. Moe er utdannet ved seksjon for tekstil ved kunsthøgskolen i Bergen (2003). Hun har deltatt i flere juryerte utstillinger, blant annet Høstutstillingen (2020, 2017, 1999) og Den Nordnorske Kunstutstilling, hvor hun også mottok kritikerprisen i 2018. Hun har hatt separatutstillinger ved blant annet Østfold Kunstsenter i Fredrikstad (2021), KRAFT i Bergen (2018) og RAM galleri i Oslo (2005), og er innkjøpt til en rekke samlinger, blant annet Oslo Kommunes Kunstsamling og KODE kunstmuseer og komponisthjem i Bergen. Hun har hatt flere verv nasjonalt og lokalt, blant annet i Norske Kunsthåndverkere og B-open. I 2022 er hun leder for Norske kunsthåndverkeres nasjonale jury, og er med å juryere Årsutstillingen som åpner på Drammen museum i september.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Billedkunstnernes  vederlagsfond og regionale prosjektmidler for visuell kunst

https://www.mariannemoe.no

Marianne Moe

Blue Flicker

9 June – 7 August 2022

Welcome to the opening of the exhibition Blue Flicker by Marianne Moe at SOFT Gallery on Thursday, 9 June, 6 – 8 pm. The exhibition will be opened by Line Fasteraune, general director of SOFT Gallery and Norwegian Textile Artists.

I see the fjord from the studio window. The houses on the hillside are reflected in the water. It flickers in a vibrating play of light. I look at the water and the reflections for a long time and then try to capture a single moment. In the studio, the colours mix together in the felt and create an inner image of flickering. 

The exhibition Blue Flicker features wall reliefs made of wool felt. The felt has been painted and then cut into small strips that are then recombined to create monumental wall reliefs which seem to spill out from the wall. Moe has many years of experience in the field of textiles, and her works reveal a simple yet refined craftsmanship. They do not adhere to any clearly defined category of art but exist instead at the intersection between sculpture, painting and textile art.

The works are inspired by nature and landscapes. Nature’s forms are abstracted and reshaped into a play of colours, folds and shadows. When mounted together, the wool felt forms three-dimensional compositions that can bring to mind topographical maps or landscape formations such as fjords, mountains, lakes and cliffs.

Marianne Moe (b. 1975) grew up on the island of Herøy, off the Helgeland Coast. She now lives and works in Bergen. Since completing her studies in textile art at Bergen National Academy of the Arts (2003), she has participated in numerous juried annual exhibitions, for instance the national Autumn Exhibition in Oslo (2020, 2017, 1999) and the North Norwegian Art Exhibition, where she won the Critics’ Prize in 2018. Some of her solo exhibitions have been at Østfold Art Centre in Fredrikstad (2021), KRAFT Gallery in Bergen (2018) and RAM Gallery in Oslo (2005). Her works have been purchased for several prestigious public and private collections, among others, The City of Oslo Art Collection and KODE Art Museums and Composer Homes in Bergen. Moe has been on boards and committees for organisations such as B-open and the Norwegian Association for Arts and Crafts (Norske Kunsthåndverkere, NK). In 2022 she will be the leader of NK’s national jury and will participate in jurying the Annual Craft Exhibition, which will open at Drammens Museum in September. 

The exhibition Blue Flicker has received support from Arts Council Norway, the Norwegian Visual Artists’ Fund, and Kunstnersentrene i Norge (KIN, a regional project grant for visual art).

https://www.mariannemoe.no

Marianne Moe: Blått flimmer (foto: Øystein Thorvaldsen)
Marianne Moe: Blått flimmer (detalj)
Marianne Moe: Blått flimmer (detalj)

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.