Marie Saure

30. mai – 4. august 2024

Norsk

Velkommen til åpningen av Marie Saures utstilling Hvem ser du meg som? på SOFT galleri torsdag 30. mai kl. 18:00 – 20:00! Utstillingen åpnes av Bjørn Hatterud.

Hvem er vi? Hva vektlegges i våre fordommer? Hvordan bedømmer vi andre når de er avkledd? Er de en annen person etter at du har fått vite navnet deres, endres oppfatningen når du får høre pronomena deres? Hva er viktig i det første møtet med et nytt menneske?

Dette er noen av spørsmålene Marie Saure (de/hun/han) stiller med utstillingen Hvem ser du meg som?. Deres små, strikkede, mennesker i kunstige farger, preget av arr, kroppshår, tatoveringer og piercinger, handler om identitet og stereotypier. De menneskelignende figurene vil få de egenskapene vi tilskriver dem. De er alle unike. Menneskene er små, som gjør dem sårbare og man får lyst til å beskytte dem. Samtidig er de både morsomme og underholdende, hvor muligheten til å holde dem og oppleve verkene med flere sanser skaper et personlig bånd mellom publikum og strikket menneske.

Saure strikker uten et forutbestemt mønster og lar tilfeldighetene i arbeidet bestemme uttrykket. Han utforsker hvordan man strikker en albue, en nese, et kne og de andre ulike kurvene i menneskekroppen. Gjennom et strikket menneske ønsker hun å konfrontere publikum med deres holdninger rundt kjønn og identitet, men håper også at de finner humor i verkene. Hvem relaterer du mest til?

I denne utstillingen inviterer Saure publikum til å holde verkene/figurene.

Marie Saure (f. 1997 i Molde, oppvokst i Hustadvika) er utdannet ved Kunstakademiet i Tromsø og Kunstskolen i Rogaland. De er en ikke-binær/gender queer (de/hun/han) kunstner, som i sin praksis utforsker seksualitet, identitet, normer og forventninger. Han benytter seg av en rekke forskjellige formater som tekstil, keramikk, video og performance. De utfordrer anvendelighet og materialitet i skulpturene sine, og ønsker å bryte med forventningene han føler på fra samfunnet og de rundt seg.

Hun har tidligere utstilt på bl.a. Tromsø Kunstforening, Kurant9000 og OpenOut Festival.

Åpningstalen til utstillingen, skrevet av forfatter, kunstkritiker og kurator Bjørn Hatterud, finner du her.

Merk: SOFT galleri er sommerstengt i juli. Utstillingen åpner igjen torsdag 1. august.

instagram.com/merriesau/

English

Welcome to the opening of Marie Saure’s exhibition Who do you see me as? at SOFT Gallery, Thursday, 30 May, from 6 to 8 pm! The exhibition will be officially opened by Bjørn Hatterud.

Who are we? What do we emphasise in our prejudices? How do we judge others when they are undressed? Are they different people after we learn their names? Do our opinions change after we hear their pronouns? What is important in the first encounter with someone?

These are some of the questions the artist Marie Saure asks in the exhibition Who do you see me as? It features small humanoid figures knitted in artificial colours, replete with scars, body hair, tattoos and piercings that allude to identity and stereotypes. The figures acquire the qualities we ourselves ascribe to them. They are all unique, and their smallness makes them vulnerable and may cause us to want to protect them. At the same time, they are both whimsical and entertaining. The opportunity to hold and experience the works with several bodily senses creates a personal bond between the audience and the knitted beings.

Saure does not use a pre-existing pattern when knitting, but allows chance occurrences in the work process to determine the expression. Of particular interest is to explore how to knit an elbow, a nose, a knee and other curved areas of the human body. Through the knitted human figures, the artist wants to confront us about our attitudes to gender and identity, but there is also the hope that we will find humour in the works. Who do yourelate most to?

In this exhibition, Saure invites you to hold the works/human figures.

Marie Saure (b. 1997 in Molde, grew up in Hustadvika) studied at Kunstskolen i Rogaland (in Stavanger) and the Academy of Arts at the Arctic University of Tromsø. They are a non-binary/gender-queer artist (they/he/she) who uses her artistic practice to explore sexuality, identity, norms and expectations. Using a range of media and genres such as textiles, ceramics, video and performance, Saure seeks to challenge the versatility and materiality in sculptures and to break with the expectations he feels from society and those in their environment.

Saure has previously exhibited at Tromsø Art Society, Kurant9000 and OpenOut Festival.

Note: SOFT gallery is closed in July. The exhibition will reopen on Thursday, August 1st.

instagram.com/merriesau/

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.