Marte Edvarda Tidslevold

Tell me your dreams and I will make them come true

27. oktober – 20. november 2016

Marte Edvarda Tidslevold

Norsk

Utstillingen ble åpnet av Heidi Furre, fotograf og forfatter.

Vi har gleden av å presentere utstillingen Tell me your dreams and I will make them come true av Marte Edvarda Tidslevold. Utstillingen er basert på en performance der kunstneren inviterer inn publikum som deltakere, til en personlig samtale. Underveis i samtalen syr Tidslevold et abstrakt portrett, i form av en maske. Etter samtalen, som varer i ca 15min, dokumenteres deltakeren med masken på og får så ta med seg masken som et minne som om samtalen. Bildet, derimot, havner på galleriets vegger som en del av utstillingen. Utstillingen vil derfor være i stadig endring og bli et visuelt minne over alle møtene kunstneren gjør under utstillingsperioden.

Hvordan fremstiller man seg for andre, hvem vil man være og hvem er man egentlig? Dette er problemstillinger vi forholder oss til hele tiden i vårt samfunn, hvilken maske viser du i en gitt situasjon. Alt etter hvilken situasjon man befinner seg i, viser man ulike sider av seg selv. Man tar på seg ulike masker eller roller der man drar fram de fordelaktige sidene for situasjonen.

«I mine arbeider har jeg fokus på tekstile og performative uttrykk der et stort nærvær av kropp og materiale leder til subtile og følsomme performancer, og der møtet mellom mennesker har stor betydning. Tematikken omhandler ofte hvordan vi forholder oss til andre mennesker, hvordan vi leser og forstår eller misforstår uskrevne regler i sosiale situasjoner og ubehaget som oppstår når grensene for våre intimsoner brytes.» (Marte Edvarda Tidslevold).

Marte Edvarda Tidslevold (født 1985 i Misvær) bor og arbeider i Malmö. Tidslevold har en Master i Fri Konst fra Umeå Konsthögskola, våren 2013, og Bachelor i Billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim. Hun har tidligere stilt ut i blant annet Norge, Sverige og Russland og deltatt på gruppeutstillinger som den Nord-Norske kunstutstilling, 24 spaces, en kakafoni ved Malmö Konsthall og Performing Identity ved Luda gallery i St. Petersburg. Vår 2016 mottok hun Malmö Stads Kulturstipend.

www.marteedvarda.com

Utstillingsperiode: 27.10 – 20.11 2016

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Verderlagsfond

English

Tell me your dreams and I will make them come true, by Marte Edvarda Tidslevold, is an exhibition that develops through interactive performance: The artist invites members of the public to participate in a ca. 15-minute personal conversation. During this time, she sews a portrait that takes the form of an abstract mask. Afterwards she photo-documents the participant wearing the mask, and invites him or her to take the mask home as a souvenir of the conversation. The photo, however, is hung on the gallery wall. The exhibition is therefore constantly changing and becomes a visual record of the personal conversations the artist has had during the exhibition period.

How do we present ourselves to others? Who do we want to be, and who in fact are we? These are questions we relate to all the time in society, and they concern the masks we present to others in any given situation. We show aspects of ourselves that are contingent on the situation we are in; we adopt a role that underscores something we think is beneficial in the specific context.

‘In my works I focus on textiles and performative expressions involving bodily presence and materials. These result in subtle and sensitive performances emphasising interpersonal encounters. The themes often concern how we relate to others, how we read, understand or misunderstand unwritten rules in social situations, also the distress that arises when the boundaries of our intimate sphere are broken.’ (Marte Edvarda Tidslevold)

Marta Edvarda Tidslevold (b. 1985, in Misvær, Norway) lives and works in Malmö, Sweden. She earned a Bachelor’s degree from Trondheim Art Academy, and a Master’s degree from Umeå Academy of Fine Arts (2013). She has exhibited in Norway, Sweden, Denmark and Russia. Selected exhibitions include the Northern Norwegian Art Exhibition in Bodø, 24 Spaces, A Cacophony at Malmö Konsthall, and Performing Identity at Luda Gallery in St. Petersburg. In 2016 Tidslevold received the prize Malmö Stads Kulturstipend.

Exhibition period: 27 October – 20 November 2016

www.marteedvarda.com

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.