Mikkel Wettre

10. mars – 17. april 2016

Foto: Øystein Thorvaldsen

Norsk

Vi har gleden av å ønske velkommen til utstilling med Mikkel Wettre. På SOFT galleri viser han en ny stedspesifikk installasjon tilpasset galleriets rom. Installasjonen består av 7 perforerte plater som henger fra taket og sakte roterer rundt seg selv. Installasjonen blir belyst av et sterkt lys og ornamentet som oppstår på veggen endres kontinuerlig.

I gatene utenfor galleriet kjører biler forbi hele døgnet og lysenes bevegelser endres fra dag, til skumring og til natt. Gjennom det store vinduet røres oppmerksomheten om lys og arkitektur inn i opplevelsen av det store ornamentet og projeksjonen som går i gallerirommet. De repetitive bevegelsene og gjentagelsen av lys som går inn og ut av fokus er noe som kanskje oftest utspiller seg i periferien av både synsfeltet og oppmerksomheten.

Ved å sette bevegelser og grunnformer i sammenheng med øyets funksjonalitet ønsker Mikkel Wettre å undersøke tilstanden som utgjør overgangen mellom faktiske og fiktive erfaringer. Hva øyet oppfatter avhenger av lys, avstand, plassering, kontrast og ikke minst erfaring. Installasjonen er ment som en materialisering av det som skjer på siden av øyets fokusfelt – som manifesterte formkonstanter eller flyktige synsblaff. De er bevegelige synsinntrykk uten en statisk plass i en bestemt kulturell ramme, lik minner der hukommelsen er ufullstendig.

Mikkel Wettre (1974) er født i Sierra Leone, men er nå bosatt i Fet kommune utenfor Oslo. Han jobber som professor ved produktdesign på Høgskolen i Oslo og Akershus. Han tok hovedfag på Institutt for Farge ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2000. Han har deltatt på en rekke gruppeutstillinger i både ut- og innland. Blant annet fjorårets skulpturbiennale på Vigelandsmuseet, flere ganger på Høstutstillingen, og utstillinger i Japan, Spania, Dublin, Thailand og London for å nevne noen få. Han har også hatt en rekke separatutstillinger i Norge og kunne sist ses i Oslo i 2014 på Prosjektrom Carl Berner, og i 2012 på Kunstnerforbundet.

mikkelwettre.com

English

The exhibition will be officially opened by Gunnar H. Gundersen, artist and professor at the Department of Product Design, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.

SOFT galleri is pleased to welcome you to an exhibition featuring a new work by Mikkel Wettre: a site-specific installation consisting of seven perforated panels that hang from the ceiling and rotate slowly on their own axes. The installation is lit by a strong light, and its cast shadows create continuously changing ornaments on the walls.

In the streets around the gallery cars pass continuously, and light moves and changes from day to dusk to night. As we look through the large window, our awareness of light and architecture mixes with our experience of the large ornaments and the projections moving in the gallery space. Phenomena such as repetitive movements and light that constantly comes into and goes out of focus usually remain in our peripheral vision. We tend not to give them our full attention.

By focusing on the connection between movement, basic shapes and the eye’s functionality, Mikkel Wettre explores the circumstances that make up the transition between actual and fictive experience. What our eyes perceive is dependent on light, distance, placement, contrast and, not least, our previous experience. The installation is conceived as a materialisation of what happens in the eye’s peripheral field of focus – as constant manifestations of forms or fleeting glimpses. These are mutable visual impressions lacking a fixed position in a specific cultural framework, much like incomplete memories.

Mikkel Wettre (b. 1974 in Sierra Leone) lives in the municipality of Fet near Oslo. He is currently a professor of product design at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. In 2000 he completed a Master’s degree at the Institute for Colour, Oslo National Academy of the Arts. Wettre has participated in numerous group exhibitions in Norway and abroad. We make do to mention his contribution to the sculpture biennial at Vigeland Museum in 2015, his presentations at the annual Autumn Exhibitions, and his participation in exhibitions in Japan, Spain, Ireland, Thailand and England. He has also held numerous solo exhibitions in Norway. His most recent Oslo show was in 2014 at Prosjektrommet Carl Berner, and before that in 2012 at the gallery Kunstnerforbundet.

mikkelwettre.com

Alle bilder: Øystein Thorvaldsen

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.