Monika Mørck

Fig Tree Bay

9. juni –  31. juli 2016

Bilde av Monika Mørck sin utstilling Fig Tree Bay på SOFT galleri i 2016
Foto: Øystein Thorvaldsen

Norsk

Torsdag 30. juni er siste mulighet til å oppleve utstillingen Fig tree bay i gallerirommet på SOFT galleri. Hele juli holdes 9. juni –  31. juli 2016 galleridøren stengt, og utstillingen vil da fungere som en vindusutstilling som kan betraktes igjennom galleriets vindu ut mot Rådhusgata.

Vi har gleden av å ønske velkommen til årets sommerutstilling Fig tree bay av Monika Mørck. Utstillingen har en stedsspesifikk tilnærming som tar utgangspunkt i SOFT galleris beliggenhet. Galleriet ligger i et område som transformeres fra kunst- og næringsområde på dagtid til at prostitusjon og strippeklubber overtar på kvelds- og nattestid. I denne konteksten har Monika Mørk laget utstillingen Fig tree bay

Med draperier av ferskenfarget ornamenterte silketekstiler, tapet og en dansestang ønsker Mørck å skape et rom vi kjenner igjen i 1800-talls malerier av haremspiker. 
Med kunsthistoriske referanser og dekorative virkemidler rettes søkelyset mot dagens holdninger til privat og offentlig seksualitet. Vinduet på gateplan synliggjør utstillingen fra utsiden slik at den interfererer med omgivelser og lokalmiljø.

I kunsthistorisk sammenheng er det en lang tradisjon med å fremstille den nakne kvinnekroppen sammen med draperier og ornamentikk. Denne referansen viser til kvinnens rolle som begjærsobjekt og den dekorative kunstens status i historisk sammenheng. Dansestanga midt i rommet viser til dagens sexkultur og populærkultur.

Mønsteret som sprer seg utover galleriets vegger og de draperte tekstilene danner et abstrakt mønster. Et bilde eller symbol som representerer et samfunnskritisk spørsmål transformeres til et forførende mønster. Elementene hun bruker er symboler fra kristen- og renessansekunst som for eksempel fikenbladet; symbolet på begjær, skam og tildekking. Dette kombinert med ikoner fra populærkulturen: Marilyn Monroe, Madonna og Rihanna. Mørck har i tillegg med et stilisert Instagrambilde av sin egen kropp. Ved å kombinere kristne symboler med populærkultur ønsker hun å si noe om hvordan den kristne moralen i stor grad preger holdningene våre til kropp og seksualitet. Hvordan det å selge kroppen sin eller bruke sin egen seksualitet i offentligheten er stigmatisert, og hvordan sosiale medier i dag blir brukt som et forum for å moralisere, dømme og ytre meninger om hva som er rett og galt.

Poledance er et eksempel på hvordan sex er til stede i vår treningshverdag. Selv om de fleste som utøver det profesjonelt ikke er tilknyttet stripperyrket, spiller gjerne treningssentrene på den erotiske bakgrunnen til Poledance når de promoterer sine timer ved å bruke uttrykk som ’sexy trening’. Slik viser stanga i utstillingen både erotisk aktivitet i seg selv og i tillegg hvordan sex er til stede i vår populærkultur.

Monika Mørck (f.1984) bor og arbeider i Oslo. Hun har mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo fra 2013. Sommeren 2015 viste hun utstillingen Tie me up tie me down, på TM51 Infill i Oslo. Monika Mørck har deltatt på flere gruppe- og kollektivutstillinger som for eksempel, ++ på Black Box teater, Kasbah vandring II på Galleri F 15 og Knock Knock på Billedhugger-foreningen. Monika Mørck ble tildelt statens 3-årige arbeidsstipend for yngre kunstnere i 2014. Parallelt med sin kunstneriske praksis er hun også en del av designerduoen MØRCK sammen med sin mor Marianne Mørck. Til høsten er Monika Mørck også å se i Trøndelagsutstillingens 40 års jubileumsutstilling som vises på Trøndelag Senter for Samtidskunst i Trondheim.

Utstillingen er støttet av Oslo kommune.

https://www.monikamorck.com/#/

English

The exhibition will be officially opened by the aesthetician and art historian Martin Berner Mathiesen and the art historian Vilde M. Horvei.

We are pleased to welcome you to this year’s summer exhibition Fig Tree Bay by Monika Mørck. The starting point for the show is SOFT Galleri’s location. The gallery is in an area of Oslo characterised durring the daytime by art galleries and businesses, but during the evenings and at night by prostituion and strip clubs. This is the context for Fig Tree Bay.

With peach-coloured and ornamented silk drapery, wallpaper and a dance pole, Mørck seeks to create a room we reccognise from nineteenth-century paintings of harem girls. Art historical references and decorative means are used to illucidate contemporary attitudes to private and public sexuality. The gallery’s front window reveals the exhibition to the outside world, thus allowing it to interfere in the local environment.

In art history, there is a long tradition of presenting the nude female body with drapery and ornamentation. This points to the woman’s role as an object of desire but also to decorative art’s historical status. The dance pole in the middle of the room can be read as symbolising today’s sex culture and popular culture.

The draped textiles and pattern spreading across the gallery walls establish an abstract picture. Symbol representing a socio-critical question are transformed into a seductive pattern. The elements Mørck uses are symbols from Christian and Renaissance art, for instance the fig leaf: a symbol of desire, shame and the act of hiding nakedness. It is combined with icons from popular culture: Marilyn Monroe and the singers Madonna and Rihanna. Mørck also includes a stylised Instagram image of her own body. By combining Christian symbols with popular culture, she wants to say something about how Christian morality largely informs our attitudes to the body and sexuality, how selling one’s body or the use of sexuality in public is stigmatised, and how social media today is used as a forum for moralising, judging and expressing opinions about right and wrong.

Pole dancing offers an example of how sex is present in everyday exercise regimes. Even though most professional pole dancers are not strippers by profession, modern gyms tend to play on erotic connotations when promoting their classes by using expressions like ‘sexy training’. Thus the pole in the exhibition points both to erotic activity in itself and to how sex is present in popular culture.

Monika Mørck (b. 1984) lives and works in Oslo. She holds a Master’s degree (2013) from Oslo National Academy of the Arts. In the summer of 2015 she presented the exhibition Tie Me Up Tie Me Down at TM51 Infill in Oslo. Mørck has participated in several group and collective shows, examples being ++ at Black Box Theatre, Kasbah vandring II at Galleri F 15, and Knock Knock at the Association of Norwegian Sculptors. In 2014 she received a three-year government work grant for young artists. Parallel to her artistic practice, she is part of the design duo MØRCK, along with her mother Marianne Mørck. This fall, Monika Mørck’s art will also be featured in an exhibition marking the 40th anniversary of Trøndelagsutstillingen – a regional exhibition held at Trøndelag Centre for Contemporary Art in Trondheim.

Fig Tree Bay has received support from Oslo Municipality.

Bilder: Øystein Thorvaldsen og Monika Mørck

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.