Nina Bang Larsen

Innanfor / Utanfor

22. mars – 29. april 2012

Norsk

Utstillinga vert opna av kunsthistorikar og prosjektleiar i Norsk Billedhoggerforening Linda Olsen.

Me har gleda av å presentera Nina Bang Larsen si fyrste separatutstilling etter enda mastergrad ved Kunsthøgskolen i Bergen. Utstillinga Innanfor / Utanfor er ei stadsspesifikk installasjon laga for SOFT galleri. Den består av ei stor mengde skulpturar som er montert på golv, vegg og i tak. Tilskodaren vert invitert til nær kontakt med skulpturane etter som ein flyttar seg mellom dei og rundt dei og nærmast vert omslutta av dei.

Nina Bang Larsen arbeider med brukte tekstilar, møblar og andre heimlege gjenstandar i sine skulpturar. Materiala kan vera puter, kleshengarar, lamper, klede og sko, briller, gyngestolar og krakkar, stumtenar, tekannevarmar, rammer, nær sagt alt ein kan finna i ein vanleg heim, og de fleste arbeida i denne utstillinga er oppblåsbare. Utanom denne interessa for å bruka lett tilgjengelege og kvardagslege materialar, er ho oppteken av den delen av det menneskelege liv som ikkje er så synleg. Skulpturane hennar er visualiseringar av det som går føre seg inni hovuda på oss alle. Ho lar det psykiske koma til uttrykk gjennom dei fysiske materiala me omgjev oss med.

Skulpturane handlar om kjensler og tankar om det å vera innanfor og utanfor, på mange forskjellige måtar. Kvar skulptur representerer forskjellige tankar og kjensler, men kunstnaren har arbeidd for at skulpturane skal vera opne for tilskodaren sjølv å projisera eigne tankar/kjensler over på skulpturane. Arbeida hennar balanserer ein stad mellom tiltrekkande og fråstøytande, og humoren luskar alltid i kullissane, hand i hand med melankolien.

Nina Bang Larsen (1981) bur og arbeidar i Bergen. Ho har si utdanning frå Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet med mastergrad i 2010, samt Kunsthochschule Berlin-Weissensee. Ho har stilt ut på Vestlandsutstillingen i 2011, Sculpture by the Sea og Sculpture Inside i Århus i 2011, og ho har stilt ut både separat og i gruppe ei rekke stader medan ho var student. Nina Bang Larsen er også medlem i kunstnargruppa Camilla Bang Frantzen.

Sjå kunstnaren si webside på: www.ninabanglarsen.com

Utstillinga er støtta av Norsk kulturråd.

Les intervju med Nina Bang Larsen om utstillingen på Kunstforum: http://www.kunstforum.as/2012/04/humoristisk-gravalvor/

English

Welcome to opening Thursday 22 March 6 pm to 8 pm

We are happy to present the first solo show by Nina Bang Larsen after she graduated from National College of Art and Design in Bergen with master degree. The exhibition Inside / Outside is a site specific installation made especially for SOFT gallery.  The installation consists of many soft sculptures hanging from the roof, walls and standing on the floor.

Nina Bang Larsen works with second hand textiles, furniture and other domestic objects in her sculptures. Her chosen materials can be pillows, lamps, clothes and shoes, glasses, rocking chair and stools, hangers and frames, almost everything you can find in an ordinary home, and most of the works in this exhibition are inflatable.

The sculptures reflects emotions and thoughts about what it is to be inside and outside in many different ways. Each sculpture represent different feelings and thoughts, but they are at the same time open for the onlookers own interpretation. The works in this exhibition balances between being attractive and repulsive, and they are both humoristic and melancholic.

Nina Bang Larsen (born 1981) lives and works in Bergen. She has her master degree from The National College of Art and Design in Bergen in 2010. Her works has been shown in Vestlandsutstillingen 2011, Sculpture by the Sea and Sculpture Inside in Århus, Denmark in 2011, and other group exhibitions. Nina Bang Larsen is one of three artists in the artist group Camilla Bang Frantzen.

Webpage: http://www.ninabanglarsen.com

The exhibition is made with support by Arts Council Norway.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.