Pearla Pigao

Wave Shaper

16. januar – 23. februar 2020

Pearla Pigao // Wave Shaper Foto: Øystein Thorvaldsen

Norsk
Velkommen til åpning av Wave Shaper av Pearla Pigao torsdag den 16. januar kl. 18-20. Åpningstale ved Kari Skippervold, kurator ved kunstnerforbundet.

Utstillingen viser en interaktiv lydinstallasjon bestående av to store tekstilarbeider, samt seks skulpturer fylt med vann. Ved å undersøke materialenes reaktivitet på elektriske strømmer forvandler Pearla Pigao vevde flater og bevegelser i vann, til musikkinstrumenter som aktiveres av publikum.

De tekstile arbeidene i utstillingen er digitalt håndvevd, noe som betyr at verkene er laget av en synkronisert balanse mellom hånden og den programmerte digitale vevstolen. Ved nøyere inspeksjon blir det tydelig at dette ikke er tradisjonelle tekstiler: ved å bruke metalltråder som innslag i veven, omdannes de vevde flatene til instrumenter. Når betrakterene beveger seg i samspill med tekstilene blir de medskapere av verkets lydkomposisjon. De fem skulpturene fylt med vann fungerer også som instrumenter, men i motsetning til tekstilene må man i skulpturene dyppe, plaske eller slå på vannets overflate for å trigge lyden. For hver gang hånden treffer vannet endres tonen, og slik er betrakteren med på å drive komposisjonen videre.

Installasjonen er inspirert av tidevannssykluser, hav, og bølgeformer. Komposisjonen er delvis selvgenererende i samspill med publikum og vil aldri bli lik to ganger. Pigao ønsker at installasjonen skal være tilgjengelig for alle uansett musikalske referansegrunnlag, samtidig som den fremstår intrikat, med flere klangdybder. I sine arbeider oppfordrer hun betrakteren til ikke bare å se, men til å engasjere seg aktivt og i sin tur bli medskaper av selve lydkomposisjonen. Slik blir de besøkende både initiativtager, respondent og formidler. 

Lydverket som publikum interagerer med er spesialkomponert for denne installasjonen i samarbeid med musiker og produsent Sigurd Thomassen.

Hele installasjonen Wave Shaper ble kjøpt av Innkjøpsfondet for norske kunsthåndverk og inngår i samlingen til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim.

Pearla Pigao ( f.1984, Lillesand) er en Oslo-basert kunstner, musiker og kunsthåndverker. 

Pigao ble uteksaminert med mastergrad ved Kunsthøgskolen i Oslo våren 2017, der hun også tok sin Bachelorgrad ved avdelingen for tekstilkunst. Hennes interaktive installasjoner har tjent henne en rekke stipend og priser, inkludert Norske Kunsthåndverkeres studentpris og Kunst- og Håndverksprisen fra Fondet for Kunst- og Designstudenter, samt BKH stipend under Stipendutstillingen i Agder 2017. 

Pigao har allerede hatt flere utstillinger nasjonalt og internasjonalt, som blant annet inkluderer Helsinki Contemporary, Atelier nord, galleri Format, Norwegian Presence i Milano, CHART kunstmesse i København, der hennes arbeider ble vist både i Charlottenborg Kunst Hall og Design Museum Danmark. Pigaos arbeider er kjøpt inn av det norske utenriksdepartementet for generalkonsulatet i New York og det finske nasjonalgalleriet for samtidskunst Kiasma.

I 2017 begynte Pigao å samarbeide med elektronikkutvikler Henrik Waarum for å lage interaktive tekstile lydinstallasjoner.  

pearlapigao.com

English
Welcome to the opening of Wave Shaper by Pearla Pigao, Thursday, 16 January 2020, 6–8 pm. The exhibition will be officially opened with a speech by Kari Skippervold, curator for the gallery Kunstnerforbundet.

The exhibition presents an interactive sound installation consisting of two large textile works and six sculptures filled with water. By exploring the various materials’ reactivity to electrical currents, Pigao turns woven surfaces and movement in water into musical instruments that are activated by the public.

The textile works in the exhibition are digitally handwoven. This means they are created through synchronised balance between the artist’s hands and a programmed digital loom. On close inspection, we realise that these are not traditional textiles: by using metal thread as weft, the artist has transformed the woven surfaces into musical instruments. When moving towards the textiles, we become co-creators of their sound composition. The five sculptures filled with water also function as musical instruments, but in contrast to the textiles, we must dip, splash or hit the water’s surface to trigger the sound. Each time a hand touches the water, the tone changes. In this way, we participate in developing the composition.

The installation is inspired by tide cycles, the ocean and the shapes of waves. Its audial composition is partly self-generating through interaction with the public, and it will never repeat the same sequence twice. While Pigao wants the installation to be accessible to everyone, regardless of musical references or background, she also wants it to be experienced as intricate, with infinite variations in harmony and timbre she invites us not just to look but to become actively involved co-creators of the composition. In this way we become initiators, respondents and mediators.

The sound works which the public interact with are specially composed for this particular installation through collaboration with the musician and producer Sigurd Thomassen.

The installation Wave Shaper was purchased by Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk (The Fund for Crafts) and is included in the collection of Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum in Trondheim.

Pearla Pigao (b. 1984, Lillesand) is an Oslo-based artist, musician and craftsperson.

She studied at Oslo National Academy of the Arts, completing a BFA with specialisation in textile art (2015) and an MFA in (2017). She has won several grants and prizes for her interactive installations, among others, the ‘Norwegian Craft Artists’ Student Prize’, the ‘Arts and Crafts Prize’ from the Fondet for Kunst- og Designstudenter, and the ‘BKH Grant’ in connection with ‘Stipendutstillingen’ (an exhibition for artists applying for grants) in Agder (county) in 2017.

Despite being in an early stage of her career, she has already participated in several national and international exhibitions (a selection): at Helsinki Contemporary, Atelier nord in Oslo, Galleri Format in Oslo, Norwegian Presence in Milan, and CHART Art Fair in Copenhagen, in which her works were shown in both Charlottenborg Kunst Hall and in the Design Museum Denmark. Pigao’s works have been purchased by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs for the General Consulate in New York, and by KIASMA Finish National Gallery / Museum of Contemporary Art.

In 2017 Pigao began collaborating with the electronics developer Henrik Waarum, to create textile sound installations.

pearlapigao.com

Watch our video with Pearla Pigao on youtube

Lyden i utstillingen streames vilket betyr at det altid er mulig å høre vad som spilles inne i galleriet. Det går lytte direkte, men også å «spole» opp til 12 timmer bak i tid. 

Følg denne linken for å lytte til komposisjonen som blir laget av besøkerne i utstillingen.

We’re streaming the sound of Wave Shaper. You can both listen to it in real-time, but also go back 12 hours in time.

Follow the link and listen to the compositions made by the visitors in the gallery.

Performance i Wave Shaper av Pearla Pigao
22. februar 2020
16:00 og 17:00

Velkommen til performance med Sigurd Thomassen og Arne Kjelsrud Mathiesen lørdag 22. februar. Første performance er kl 16:00 og neste kl 17:00. OBS kun 20 plasser per klokkeslett. Første mann til mølla! Send påmelding til dl@softgalleri.no

Denne kvelden vil publikum få mulighet å oppleve lydinstallasjonen Wave Shaper på en helt ny måte. Sigurd Thomassen, som også er komponisten bak lydverket som aktiveres i utstillingen, vil sammen med musikern Arne Kjelsrud Mathiesen gjøre en unik tolkning av installasjonen på Soft galleri.

Arne Kjelsrud Mathiesen
Arne Kjelsrud Mathiesen er musiker, komponist og produsent basert i Grimstad. Han er mest kjent for sitt arbeid med artister som I Was A King, The No Ones og Heroes & Zeros. Han har også komponert musikk for dans, kortfilm og teater m.m

Sigurd Thomassen 
Sigurd Thomassen har utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo og arbeider som komponist og låtskrivere. Han spiller i Pow Pow og Hanne Kolstø, og har gjort remikser for flere kjente artister.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.