Performance på SOFT galleri i juni

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Malin Bülows verk Mjuk polygon, elastisk polyeder – ett rörelseexperiment mellan konkav och konvex vil bli aktivert av danserne Wanda Breistrand og Marte Bjørnseth Kristoffersen hver torsdag, lørdag og søndag fra kl. 13 – 15. Siste helgen med aktivering blir 16. og 17. juni, og siste aktivering før sommeren blir torsdag 21. juni.

Verket utforsker elastisitet i forhold til kropp og bevegelse, og initierer en ambivalent opplevelse av rigidhet og fleksibilitet. Mjuk polygon, elastisk polyeder – ett rörelseexperiment mellan konkav och konvex er en fysisk kropp i gallerirommet som sitter fast i en rektangulær ramme på veggen via en elastisk tube. Kroppen representerer en forlengelse av bildene, samtidig som den refererer til andre kropper som ser på kunst i gallerirommet. På denne måten ønsker Bülow at publikum skal veksle mellom identifisering og tolkning. Koreografien til danseren inne i tuben er langsomme, utstrekte og repetitative, noe som gjør at verket ter seg mer som en levende, elastisk skulptur eller et performativt stilleben. Det semi-transparante stoffet tøyer kroppens mest naturlige grense – huden. Huden som barriere til vårt indre og huden som mellommenneskelig grense.

Følg med på Facebook (http://www.facebook.com/softgalleri) i tilfellet det blir endringer av de planlagte tidspunktene.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.