Sarah Vajira Lindström

Unidentified Objects

8. januar – 8. februar 2015

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Utstillingen åpnes av høgskolelektor og kurator Line Halvorsen.

Vi har gleden av å være det første galleriet i Norge som presenterer Sarah Vajira Lindström og hennes prosjekt Unidentified Objects. Utgangspunktet for dette prosjektet er hennes egen besatthet av å samle på ting fra naturen for deretter å ta det med hjem og arrangere funnene på nytt – en naturromantikers lengsel etter å organisere naturen.

Sarah Vajira Lindström ønsker å undersøke forholdet vi mennesker har til naturen rundt oss og motsetningen mellom den ville og den kultiverte naturen. Til utstillingen på SOFT galleri har Lindström laget en samling av små, uidentifiserbare objekter. En samling som tilsynelatende likner på noe hun kan ha funnet i skogen, men som alle er tilvirket av kunstneren selv. Objektene er naturlike gjenskapninger av fiktive, ikke-eksisterende organismer, og det kan se ut som at kunstneren gjennom tilvirkningen av hvert objekt har fanget et øyeblikk, fryst en vekstprosess, og tatt vare på det i sitt eget naturhistoriske arkiv. 

De utstilte verkene er kunstnerens egen samling av eksperimenter med ulike teknikker og materialer. Lindström har utforsket knytteteknikker, varmefiksering, broderi, og smelting og brenning av materialer som tekstil, plast og gummi. Hun har arbeidet lag på lag med transparens og opasitet. Objektene er små og varierte og betrakteren må komme veldig nærme for å oppdage alle detaljene. Opplevelsen kan minne om en oppdagelsestur i naturen der man studerer detaljene på et blad eller en frøkapsel.

Sarah Vajira Lindström (1981) er en svensk kunstner som bor og arbeider i Oslo. Hun har MA i tekstilkunst fra Royal College of Art i London og BA fra Central Saint Martins i London. Hun har deltatt på flere kollektivutstillinger som for eksempel Nordisk Salong, Helsingborg, Talente 2014 i Munchen og 2009 i Eindhoven, Konstslöjdsalong ved Arkitekturmuseum i Stockholm og Fablernas Värld på Konsthantverkarna i Stockholm. Hun skal stille ut på Liljevalchs Vårsalong i Stockholm til våren 2015.

www.sarahlindstrom.com

Utstillingen fikk anmeldelse i Aftenposten: http://www.osloby.no/oslopuls/kunst_og_scene/Unidentified-Objects-Oppdatert-raritetskabinett-7857199.html

English

We are pleased to be the first gallery in Norway to present Sarah Vajira Lindström and her project Unidentified Objects. The starting point for the project is Lindström’s obsession with collecting things she finds in nature. She takes them home and arranges them in new constalations – a nature-romantic’s yearning to organize nature.

Lindström explores the relation we as people have to the nature around us, and the contrast between wild and cultivated nature. For the exhibition at SOFT galleri, she has created a collection of small, unidentifiable objects. The works look like things she has found in the woods, but they are all unique works she herself has made. They are naturalistic creations of fictive, non-existant organisms. It seems as though the artist, through the process of creating each object, has captured a moment, frozen a growth process, and preserved it in her own natural-historical archive.

The exhibited works are the artist’s own collection of experiments with different techniques and materials. She has investigated knotting techniques, heat-fixing and embroidery, but also the melting and burning of materials such as textiles, plastics and rubber. She has worked layer-upon-layer with transparency and opacity. The objects are small and varried, and we need to see them up close to discover all the details. The experience could resemble a walk through nature for the purpose of exploring a leaf or seed capsule’s details.

Sarah Vajira Lindström (b. 1981) is a Swedish artist who lives and works in Oslo. She holds an MA in textile arts from the Royal College of Art in London, and a BA from Central Saint Martins in London. She has participated in numerous collective exhibitions, e.g., Nordisk Salong, Helsingborg; Talente 2014 in Munich; Talente 2009 in Eindhoven; Konstslöjdsalong at the Arkitekturmuseum in Stockholm; and Fablernas Värld at Konsthantverkarna in Stockholm. This spring she will participate in Liljevalchs Vårsalong in Stockholm.

www.sarahlindstrom.com

Translation: Arlyne Moi.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.