Silja Puranen

Fabler

15. oktober – 15. november 2015

Silja Puranens utstilling Fabler på SOFT galleri i 2015. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Utstillingen åpnes av billedkunstner og tidligere styreleder hos Norske tekstilkunstnere, Anne Stabell.

Vi har gleden av å presentere en separatutstilling av den finske kunstneren Silja Puranen for det norske publikum for aller første gang.

Det generelle tema i Silja Puranens arbeider er det moderne samfunn, og forholdet mellom individ og samfunn. I hennes siste arbeider tar hun et kritisk blikk på globale problemer som rettferdighet, vold og bærekraftig utvikling.

Puranens verk er figurative og fortellende. I denne utstillingen har dyr tatt plassen til mennesket, og blitt symboler for menneskelige aktiviteter og sivilisasjon. Selv om fokuset for hennes arbeider er kritisk observasjon av samfunnet, kan man også finne en kombinasjon av poetisk skjønnhet, urovekkende fremmedhet og en særegen form for humor. Silja Puranens mål er å skape verk som kan tolkes på mange forskjellige nivåer.

Silja Puranen arbeider i flere sjangere, i utstillingen Fabler presenteres videoarbeid og digitalt manipulerte fotografier overført på funne tekstiler. De funne tekstilene er alle relatert til fotoet eller den konseptuelle ideen som ligger til grunn for verket. Dette kan ligge i den historiske konteksten til tekstilen, bruken det en gang har hatt eller den visuelle referansen til tekstilen.

Silja Puranen (f.1961) bor og arbeider i Finland. Hun har sin utdannelse innen tekstil design fra Kuopio Institute of Art and Design og fra Lahti University of Applied Sciences, Institute of Fine Arts. Hun har hatt en rekke separatutstillinger i Finland, Sverige, Estland og Spania. Hun har også deltatt på en rekke gruppeutstillinger i Finland og ellers i Europa. Hennes verk finnes i flere finske og europeiske offentlige samlinger bla. Museum of Contemporary Art Kiasma i Helsinki, Musée du Feutre, Mouzon (FR) og Tekstilmuseet i Borås (SE). Hun har mottatt en rekke stipender og priser bla.  Nordic Award in Textile i 2009 og WCC- Europe Award for Contemporary Crafts.

http://www.elisanet.fi/silja.puranen/

English

Welcome to the opening of the exhibition Fabels, on Thursday, 15 October 2015, from 6pm to 8pm.

The exhibition will be officially opened by Anne Stabell, former director of the Norwegian Textile Artists Association.

SOFT Galleri is pleased to be the first to present the Norwegian public with a solo exhibition by the Finish artist Silja Puranen.

General themes in Puranen’s works are the modern society and the relation between an individual and the society. In her latest productions, she looks critically at global issues such as justice, violence and sustainable development.

Puranen’s works are figurative and narrative. In this exhibition, animals have replaced human figures and become symbols for human activities and civilization. Although the focus for her artistic practice is the critical observation of society, one can also find a combination of poetic beauty, disturbing strangeness and a singular type of humour. She seeks to create art that can be interpreted on many levels.

Puranen works with several genres. In the exhibition Fables, she presents video works and digitally-manipulated photos transferred to found textiles. Each found textile is related to a photo or underlying concept that could concern the textile’s historical context, former use or visual references.

Silja Puranen (b. 1961) lives and works in Finland. She first studied textile design at Kuopio Institute of Art and Design, then design at Lahti University of Applied Sciences, Institute of Fine Arts. She has held numerous solo exhibitions in Finland, Sweden and Spain and has participated in an even greater number of group exhibitions in Finland and elsewhere in Europe. Her works can be found in several Finish and European public collections, not least, in the Museum of Contemporary Art Kiasma in Helsinki; Musée du Feutre, Mouzon, France; and the Textilmuseet in Borås, Sweden. She has received numerous stipends and prizes, among others, the Nordic Award in Textile for 2009 and the WCC-Europe Award for Contemporary Crafts. 

Translation: Arlyne Moi.

http://www.elisanet.fi/silja.puranen/

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.