Sissel Blystad

Glanset

5. januar – 3. februar 2017

Foto: Øystein Thorvaldsen

Norsk
I 1977 ble fagorganisasjonen Norske tekstilkunstnere (NTK) stiftet og gjennom hele 2017 vil dette markeres. NTK har derfor invitert Sissel Blystad til å åpne jubileumsåret med en separatutstilling på SOFT galleri. Hun er en markant kunstner som har jobbet med tekstil på ulikt vis gjennom sin mer enn 50 år lange karriere og vi er veldig stolte over at hun takket ja. Blystad vil også være en del av vår store jubileumsutstilling «Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger» som åpner 24. mars 2017 på Kunstnerforbundet.

Blystad har gjennom hele sin karriere brukt Hoelfeldt Lund ryegarn, et tykt norsk garn som ofte blir brukt til gulvryer og som er blankt og slitesterkt. Hun har laget mange billedvever med denne tråden, men fra 2002 la hun vekk veven.

Nysgjerrighet og fornyelsestrang har ført meg og min venn, tråden, til nye teknikker de siste 10 årene. Den er blitt limt på gamle pledd, og i de siste årene, på papp.  Arbeidene er blitt mindre, detaljer er blitt fotografert, manipulert på data,  printet – og puttet i glass og ramme. 
Men hovedformålet er fremdeles og nesten alltid, det visuelle rommet jeg kan lage med denne tråden og fargen. (Sissel Blystad)

Da Sissel Blystad forlot veven ble også arbeidene friere i formen, noen ser ut som nøkkelhull, andre som stjerner eller helt abstraherte figurer. Blystad har farget ryegarnet selv i sterke, klare farger. Alt garnet er rester fra den tiden da hun vevde. Hun bruker tråder fra sitt velfylte arkiv til å lage nye arbeid som peker fremover, som et tekstilt kretsløp. De fargesterke trådene bukter og smyger seg innover i bildene hennes og lar blikket ditt sendes rundt i en evig fargesprakende runddans. Disse arbeidene har hun fått fotografert på atelierveggen sin med alle de spor og sår kunstnerisk aktivitet gir. Fotografiene blir så «bakt inn i akryl» som hun selv sier. Akrylplatene gir trådene i bildet enda mer glans, og det er disse arbeidene hun stiller ut på SOFT for første gang. En utstilling av nye arbeid basert på foto av tidligere arbeid.

Blystad sier selv: – Og hvor langt kan jeg strekke et stykke tekstilarbeide, og fremdeles la det fremstå som tekstil?

Sissel Blystad er født i Oslo 1944, bor og arbeider i Bergen. Hun har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Bergens Kunsthåndverksskole (1970). Siden Blystad fikk Bergen kommunes kunstnerstipend i 1974 er hun tildelt et tyvetalls kunstnerstipender. Fra 1994 -2011 mottok hun statens garantiinntekt for kunstnere. Hun har høy utstillingsaktivitet i både inn- og utland. Blystad har blant annet hatt separatutstillinger ved Bergens Kunstforening (1996), Kunstnerforbundet (2002), HV Galleri i Stockholm (2003) Tidens Krav (2014), Vestfossen Kunstlaboratorium (2014), Sandnes Kunst-forening (2015), Kunstgarasjen i Bergen (2016) og Hester i New York (2016). Hun har deltatt på en rekke gruppe- og kollektivutstillinger, som Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen hele 17 ganger, og Vestlandsutstillingen16 ganger. Hun har også deltatt på utstillinger som: «Expression Textile Nordique» Angers i Frankrike (1973), Norsk Tekstilkunst i Moskva (1989), Ny norsk Billedvev på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (1992), «Accordion», Laura Bartlett Gallery i London (2014), «Myke Monumenter» på KODE i Bergen (2015), LIAF i Svolvær (2015), «Tefriss», Kvit Galleri /Felt Galleri i København og NADA Miami Beach (2016). Sissel Blystad står bak flere store utsmykningsoppdrag, blant annet kanskje Norges best kjente billedvev, – billedteppene «Landskap» (2005) som henger i vandrehallen på Stortinget. Hennes verk er også innkjøpt til flere offentlige samlinger som: Norsk Kulturråd, Gullfaks B og C, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Universitetet i Bergen, Oslo Kommune, Nasjonalmuseet for kunst og KODE, Kunstmuseene i Bergen.

www.sisselblystad.no

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Verderlagsfond

English
In 1977 the organisation which serves the interests of Norwegian textile artists – Norske tekstilkunstnere (NTK) – was established. Throughout 2017 we mark this historic event. The 40th anniversary year opens with a solo exhibition by Sissel Blystad at SOFT galleri. Blystad is a notable artist who has worked with textiles in various ways throughout a career spanning more than 50 years. We are therefore very proud she has agreed to participate in the celebrations with an exhibition at SOFT. Blystad will also be included in our big anniversary exhibition Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger (‘Ode to a Washcloth, Hymn to a Tigre’), which opens on 24 March 2017 at the gallery Kunstnerforbundet in Oslo.

Sissel Blystad has used rug yarn from the Hoelfeldt Lund spinning mill throughout her years of artistic practice. This thick Norwegian yarn is glossy and strong, and with it she has woven many tapestries. In 2002, however, put the loom aside.

Curiosity and a need for innovation led me and my friend, the yarn, to develop new techniques in the last decade. I started gluing the yarn onto old blankets, and most recently, onto carton. The works have become smaller, details have been photographed, digitally manipulated, printed and then framed under glass. But the main goal remains almost always the same: the pictorial room that I can create with this yarn and with colour. (Sissel Blystad)

When Blystad stepped back from weaving, her works became freer in form. Some shapes resemble keyholes, others suggest stars or completely abstract figures. Blystad has dyed the rug yarn herself, producing strong and clear colours. All the strands are remnants from her years of weaving, and she uses them to create new works that seem to point to a textile lifecycle. The colourful strands bend this way and that, creating pictorial depth and sending our eyes on a perpetual circuitous dance. The works have been photographed on studio walls that are marked by many years of artistic activity. The photos are then ‘baked into acrylic’, as she puts it. The acrylic glass gives the pictured strands of yarn a heightened glossiness. It is these works she exhibits at SOFT for the first time: an exhibition of new works based on photographs of earlier works.

Blystad asks herself: ‘How far can I “stretch” a textile work and have it still appear to be textile?’

Sissel Blystad (b. Oslo 1944) lives and works in Bergen. She studied at the National Academy of Craft and Art Industry in Oslo (1964–65) and the National College of Art and Design in Bergen (1968–70). Since receiving Bergen Municipality’s artist stipend in 1974, Blystad has won more than twenty artist stipends. During the period 1994–2011, she received a guaranteed income from the Norwegian government.

Blystad exhibits widely in Norway and internationally. Some of her solo exhibitions have been presented by the galleries Bergen Kunstforening (1996), Kunstnerforbundet in Oslo (2002), HV Galleri in Stockholm (2003), Tidens Krav in Oslo (2014), Vestfossen Kunstlaboratorium (2014), Sandnes Kunst-forening (2015), Kunstgarasjen in Bergen (2016) and Hester in New York (2016). She has participated in numerous national and juried group shows and collective exhibitions: the annual autumn exhibition (17 times), and the annual regional exhibition for western Norway (16 times).

Of more international format, we mention her contributions to exhibitions such as ‘Expression Textile Nordique’ at Angers in France (1973), ‘Norwegian Textile Art’ in Moscow (1989), ‘New Norwegian Tapestry’ at the National Museum of Decorative Arts in Trondheim (1992), ‘Accordion’ at the Laura Bartlett Gallery in London (2014), ‘Soft Monuments’ at KODE Art Museums of Bergen (2015), LIAF (Lofoten International Art Festival) in Svolvær (2015), ‘Tefriss’, Kvit Galleri /Felt Galleri in Copenhagen, and the art fair NADA (New Art Dealers Alliance) in Miami Beach (2016).

Sissel Blystad has produced a large number of public artworks, including what is perhaps the best known tapestry in Norway: ‘Landscape’ (2005) which hangs in the foyer of the Norwegian Parliament. Her works are also acquired for public collections, among others, for Arts Council Norway, the North Sea oil rigs Gullfaks B and C, the National Museum of Decorative Arts in Trondheim, the University of Bergen, Oslo Municipality, the National Museum in Oslo, and KODE Art Museums of Bergen.

www.sisselblystad.no

Alle bilder Øystein Thorvaldsen.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.