Solbrända erfarenheter

18. juni – 2. august 2020

Norsk

Torsdag 18. juni kl. 18.00 klipper vi den digitale snoren av Solbrända erfarenheter – en nettbasert salgsutstilling med medlemmer av Norske tekstilkunstnere (NTK). Noen av verkene vises også på SOFT galleri sommeren 2020.

Deltakende kunstnere er Marit Helen Akslen, Runa Boger, Siren Elise Dversnes Dahle, Ane Vik Eines, Kristine Fornes, Hanne Friis, Brit H. Fuglevaag, Kristin Lindberg, Åse Ljones, Marianne Moe, Marius Moldvær, Klara Pousette, Hanna Roloff, Liilian Saksi, Anne Stabell, Kirsten-Marie Wagle, Tonje Høydahl Sørli og Solveig Aalberg.

Solbrända erfarenheter er kuratert av tekstilkunstner John Raustein. Han tok oppdraget på kort varsel da den planlagte sommerutstillingen vår måtte utsettes på grunn av koronapandemien. Raustein var blant annet med å kuratere jubileumsutstillingen til NTK i 2017 som fikk rosende omtaler og satte publikumsrekord på Kunstnerforbundet. 
 
For å fremheve medlemmer av NTK har Raustein invitert et utvalg av sine kolleger til å delta i denne utstillingen. Den nye nettbutikken på softgalleri.no og galleriet i Kvadraturen vil bugne av tekstilkunst i ulike teknikker, materialer, formater og prisklasser. Det blir både perfekte førstegangskjøp og noe for den viderekomne kunstsamleren.
 
Solbrända erfarenheter («solbrente erfaringer») låner tittelen av en gulvstående skulptur av Hanna Roloff. 

SOFT galleri sin nettbutikk er midlertidig stengt og relanseres med utstillingen torsdag 18. juni kl. 18.00. NB: verk som kjøpes fra utstillingen kan hentes/sendes etter 2. august.

Åpningstider SOFT galleri sommer 2020
Fredag 19. – søndag 21. juni kl. 12.00 – 16.00
Torsdag 25. – søndag 28. juni kl. 12.00 – 16.00 
Vi har sommerstengt fra 29. juni til 2. august. I denne perioden kan utstillingen oppleves på softgalleri.no og gjennom det store vinduet vårt i Rådhusgata 20.

Bilde: detalj av Hanna Roloff sitt verk SOLBRÄNDA ERFARENHETER (2019). Funnede strandtekstiler på lerret av lin, papirmache og sand, 170 x 150 x 130 cm, 145 x 110 cm.

English

On Thursday, June 18th at 6 pm we invite you to the digital launch of Solbrända erfarenheter (Sunburnt experiences) – an online sales exhibition with members of Norwegian Textile Artists (NTK). A selection of the works will also be presented in an exhibition at SOFT gallery this summer.

Participating artists: Marit Helen Akslen, Runa Boger, Siren Elise Dversnes Dahle, Ane Vik Eines, Kristine Fornes, Hanne Friis, Brit H. Fuglevaag, Kristin Lindberg, Åse Ljones, Marianne Moe, Marius Moldvær, Klara Pousette, Hanna Roloff, Liilian Saksi, Anne Stabell, Kirsten-Marie Wagle, Tonje Høydahl Sørli and Solveig Aalberg.

Sunburnt experiences is curated by textile artist John Raustein. He took the assignment at short notice when SOFT gallery’s planned summer exhibition had to be postponed due to the corona pandemic. Raustein has previously curated, with others, NTK’s anniversary exhibition in 2017, which received great acclaim and set visitor records at Kunstnerforbundet (gallery in Oslo).

To highlight members of NTK, Raustein has invited a selection of his colleagues to participate in this exhibition. The webshop at softgalleri.no and our gallery in Kvadraturen (downtown area of Oslo) will display loads of textile art in various techniques, materials, formats, and price ranges. The exhibition will include works both perfect for first-time textile art buyers and something for the more experienced art collector.

The exhibition title Solbrända erfarenheter (Sunburnt experiences) lends its name from a floor standing sculpture by artist Hanna Roloff.

SOFT gallery’s webshop will be temporarily closed until the exhibition opens on Thursday June 18th at 6 pm. NB: works purchased from the exhibition can be picked up or sent after August 2nd.

Opening hours SOFT gallery summer 2020
Friday 19th – Sunday 21st  from 12 – 4 pm  
Thurday 25th – Sunday 28th from 12 – 4 pm

SOFT gallery will be closed from June 29th to August 2nd. During this period, the exhibition can be experienced at softgalleri.no and through our large window in Rådhusgata 20, Oslo.

Image: detail of Hanna Roloff’s work SOLBRÄNDA ERFARENHETER (2019). Found beachtextiles on linen canvas, papier mache and sand, 170 x 150 x 130 cm, 145 x 110 cm.

Bilder av utstillingen på SOFT galleri

Bilder av Øystein Thorvaldsen.

Alle verk i utstillingen

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.