Solveig Aalberg

CONTINUUM

26. november 2020 – 7. januar 2021

Solveig Aalberg: CONTINUUM. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Norsk

Velkommen til Solveig Aalbergs utstilling CONTINUUM på SOFT galleri fra torsdag 26. november 2020.

MERK: På grunn av de midlertidige tiltakene mot koronasmitte i Oslo blir det ikke arrangert vernissage for denne utstillingen.

Torsdag 26. november er SOFT galleri åpent fra kl. 14.00 – 18.00.

I tråd med smittevernhensyn tillater vi kun tre personer i galleriet samtidig.
Vi oppfordrer alle besøkende til å oppgi kontaktinformasjon og til å bruke munnbind. 


CONTINUUM

Gjentakelse og forskyvning. En rytme som repeteres,
men som samtidig er i endring. Som dagene vi lever.

Ordet «continuum» kommer fra latin og er avledet av «continere» som betyr å holde sammen. Det kan også bety noe vedvarende, eller en kontinuerlig serie med forbundne hendelser. I 2016 begynte Solveig Aalberg å veve miniatyrer i et format på ca. 20 x 24 cm, og ganske snart fikk de fellestittelen Continuum. Aalberg har til sammen laget hundre utgaver, og ca. nitti av dem vises i utstillingen på SOFT galleri.

Gjennom mengden av miniatyrer som er bygget over samme lest undersøker Aalberg hvordan det tilsynelatende enkle faktisk kan romme både kompleksitet og detaljrikdom.

Gjentagelse og forskyvning speiles i framstillingsprossen. Utførelsen av hver miniatyr forholder seg til kriterier som delvis bestemmes på forhånd, som trådtetthet, fargeholdning, antall innslagsfarger og repetisjoner i vevprosessen, og delvis underveis; der sting, tvunnede tråder og knuter tilføres og bearbeider det vevde utgangspunktet. Aalberg benytter materialer som lin, bomull, silke, hamp, polyester, polyproylen og refleks. Noe av garnet er håndfarget for å oppnå ønsket valør. Vevteknikkene er dobbeltvev på enkel renning og toskaft.

Solveig Aalberg (f. 1955) er utdannet ved Statens håndverks– og kunstindustriskole 1979-83. Aalberg har hatt separatutstillinger i bl.a. Kunstnerforbundet, RAM galleri, Galleri F15, Akershus Kunstsenter, Hå Gamle Prestegard, Møre og Romsdal Kunstsenter, Det Gule Huset, Trafo Kunsthall og Haugesund Kunstforening. Hun er antatt en rekke ganger på Høstutstillingen og Østlandsutstillingen. Av flere juryerte utstillinger internasjonalt kan nevnes Forårsutstillingen i København, ”Artapestry5″, ”ITF 6th International Textile Exhibition” i Museum of Kyoto, Den 4. Nordiske tekstiltriennale, samt utstillinger i Kina, Latvia, Tsjekkia, Finland og Nederland. I løpet av 2020 er hun aktuell med utstillingene «Ta deg TID», Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, «Den nye normalen», Galleri Dikemark, «Solbrända erfarenheter», SOFT galleri og «Årsutstillingen Norske Kunsthåndtverkere», Nordnorsk Kunstmuseum.

Hun har utført kunstoppdrag i offentlige rom, til bl.a. Drammen Energi, Kapellet Bærum sykehus, Statsarkivet Kongsberg, Haukeland sykehus, Ålesund sykehus, Skien fritidspark, Asker kommune, Bærum kommune, Holmlia, – Røyken,- Vardåsen og Helgerud kirker. Aalberg er innkjøpt til Norsk Kulturråd, KODE, Asker kommune, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Viking Ocean Cruises. Parallelt med sitt eget kunstnerskap har Aalberg hatt en rekke kunstrelaterte styreverv. Hun har også vært kurator for Trafo Kunsthall og arbeider kontinuerlig som kunstfaglig prosjektleder for KORO.

solveigaalberg.no / @solveigaalbergart

Merk: SOFT galleri er julestengt fra 21. desember 2020 til 4. januar 2021.


Lansering av bok

Til utstillingen lanseres en bok med presentasjon av de hundre miniatyrvevene i Continuum-serien, og med nyskrevne tekster av Ole Robert Sunde og Anne Karin Jortveit. Enkeltarbeidene er fotografert av Halvard Haugerud. 

Som et supplement til den visuelle dokumentasjonen av prosjektet får vi også presentert en inngående skriftlig fortegnelse til hvert enkelt arbeid, der fargenavn, materialer og tekniske detaljer er sirlig oppført. På denne måten inviteres vi som publikum til å gå enda dypere inn i prosjektet og dermed kunne studere vevnadene med et ytterligere lag forståelse og informasjon tilgjengelig.

Boken selges i SOFT galleri og nettbutikken vår. 

English

Welcome to Solveig Aalberg’s exhibition CONTINUUM at SOFT galleri, opening on Thursday, 26 November.

Please note: in accordance with temporary infection control measures in Oslo, no vernissage will be held for this exhibition.

Opening hours at SOFT gallery on Thursday, November 26th are 2 – 6 pm.

We have a temporary restriction of three visitors in the gallery at the same time. Visitors are also encouraged to register contact information and to wear face masks.


CONTINUUM

‘Repetition and shifts. A rhythm that is repeated
even as it changes. Just like the days of our lives.’

The word ‘continuum’ comes from Latin and is derived from continēre, meaning ‘to hold together’. It can also mean something enduring, or a contiguous series of related events. In 2016 Solveig Aalberg began weaving miniatures in a format of ca. 20 x 24 cm. Soon the series was entitled Continuum. Altogether, Aalberg has woven more than 100 miniatures, and about 90 of them are included in the exhibition at SOFT galleri.

By making many miniatures based on the same theme, Aalberg explores how apparently simple phenomena can contain both complexity and a wealth of details.

Repetition and change are reflected in the creation process. The making of each miniature relates to criteria that are partly determined in advance – for instance, the yarn density, the colour palette, the number of weft colours and repetitions – and partly during the creation process, with stitches, twisted yarn, and knottes being added, and by treating the woven starting points in various ways. Aalberg uses materials such as linen, cotton, silk, hemp, polyester, polypropylene, and reflective fibre. Some yarn is hand-coloured to achieve desired shades. The weaving techniques are double weaving with a single warp, and plain weave.

Solveig Aalberg (b. 1955) studied at the National College of Art and Design (SHKS), Oslo (1979–83). She has held solo exhibitions at (a selection) Kunstnerforbundet, RAM galleri, Galleri F15, Akershus Kunstsenter, Hå Gamle Prestegaard, Møre og Romsdal Kunstsenter, Det Gule Huset, Trafo Kunsthall and Haugesund Billedgalleri. Her works have frequently been showcased in jurried exhibitions such as Høstutstillingen and Østlandsutstillingen. Of the many jurried international exhibitions she has contributed to, we mention ‘The Spring Exhibition’, Kunsthal Charlottenburg in Copenhagen, ‘Artapestry5’, Denmark, Sweden, Latvia and Romania, ‘ITF 6th International Textile Exhibition’ in the Museum of Kyoto, the ‘4th Nordic Textile Triennial’, Denmark, Sweden, Norway, Faroe Islands, Finland, Island, and exhibitions in China, Latvia, the Czech Republic, Finland and the Netherlands. In 2020 she participated in ‘Take Your TIME’ at Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, ‘The New Normal’ at Galleri Dikemark, ‘Sunburnt Experiences’ at SOFT galleri, and the annual exhibition ‘Craft’ organised by the Norwegian Association for Arts and Crafts at Nordnorsk Kunstmuseum.

Aalberg has created public art for (a selection) Drammen Energi, Bærum Hospital’s chappel, the National Archive in Kongsberg, Haukeland Hospital in Bergen, Ålesund Hospital, the sports centre Skien fritidspark, Asker Municipality, Bærum Municipality, and the Church of Norway in Holmlia, Røyken, Vardåsen, and Helgerud. Her works have been purchased by Arts Council Norway, KODE in Bergen, Asker Municipality, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum in Trondheim, and Viking Ocean Cruises. Parallel to her own practice, Aalberg has curated for Trafo Kunsthall and participated in committees working on behalf of artists. She is currently also an artistic project leader for KORO, an organisation which commissions, funds, and manages public art in Norway.

www.solveigaalberg.no / @solveigaalbergart

Note: SOFT gallery is closed for Christmas from December 21st 2020 to January 4th 2021.


Book launch

At the exhibition, we launch an artist book that features all the 100 miniatures in the Continuum series as well as texts by Ole Robert Sunde and Anne Karin Jortveit.

The book is sold at SOFT gallery and in our webshop.

Bilder av utstillingen

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.