Turid Holter

Minneutstilling

2. mai – 2. juni 2013

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Utstillingen åpnes av kunsthistoriker Jorunn Haakestad, forskningsleder ved KODE / Kunstmuseene i Bergen.

Turid Holter (1936-2011) har vært en svært viktig tekstilkunstner i Norge. Vi har valgt å vie henne oppmerksomhet ved å stille ut noen av de mange arbeidene som hun har deltatt med på Høstutstillingen i løpet av sitt kunstnervirke.

Gjennom sitt livsløp bar Turid Holter tekstilkunstens og stofftrykkets historie i det 20. århundret med seg. Hun utdannet seg til stofftrykker på Kunst- og håndverksskolen i Oslo i årene 1955 til 59. Åtte år etter endt utdanning deltok hun på Høstutstillingen med arbeidet “Fragment”. Aldri før var et stofftrykkarbeid blitt vist der. Statens årlige, kunstnerjuryerte utstilling var – og er – selve lakmustesten på kunstnerisk anerkjennelse i Norge. Hele åtte ganger har hun blitt antatt, siste gang i 2011. Hun var også med i den første nasjonale jury for tekstilkunst.

Fra de første arbeidene var Holters stofftrykk med på å bryte barrierer. Hun utvidet grensene for bruk av materialer og teknikker slik at det i dag ikke finnes grenser for hva som kan tjene som blokk eller stempel – hvis dette verktøyet over hodet brukes av dagens tekstilkunstnere. Samtidig som stofftrykket løsrev seg fra den rasjonelle verkstedsproduksjonen med metervare som norm og ideal, ble det åpnet for en nærmest ubegrenset bruk av trykkemetoder. Og etter som stofftrykket skiftet karakter fra et håndverk og funksjonspreg til et kunstnerisk uttrykksmiddel, ble uttrykket overordnet teknikken. En hvilken som helst teknikk, art og metode kan i dag brukes. Men det institusjonelle skillet var etablert allerede i 1967 da et av hennes stofftrykkarbeider ble stilt ut på Høstutstillingen. Et veiskille og en milepæl var satt. Stofftykk var kunst. Turid Holter var selv en drivkraft i transformasjonen.

(Teksten er skrevet av Jorunn Haakestad og hentet fra artikkelen Portrett av tiden, publisert i SOFT magasin.)

Turid Holter er representert i våre tre kunstindustrimuseer og er kjøpt inn av daværende Museet for samtidskunst. Hun har hatt ti separatutstillinger i prestisjegallerier. Den siste separatutstillingen var under planlegging og skulle holdes i Kunstbanken på Hamar i 2012.

Hennes utsmykning av Oslo kommunes administrasjonsbygg i 1974 var banebrytende. Utsmykningen til Riksarkivet nybygg i 1982 er særegent vakkert; figurativt og historisk motivert. Sin siste utsmykning laget hun til Edwin Ruud Hospital, innviet i 2003.

Turid Holter var ansatt som formgiver og stofftrykker på PLUS i Fredrikstad i perioden 1964-1966.

Utstillingen er støttet av Bildene kunstneres hjelpefond BKH.

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.