Boklansering: Tekstilkunst i Norge av Randi Nygaard Lium

Tid: Torsdag 17. november kl. 15
Sted: SOFT Galleri / Norske tekstilkunstnere
Rådhusgata 20, Oslo

Tekstilkunst i Norge gir for første gang en samlet fremstilling av utviklingen innenfor tekstilkunsten her i landet. Bokas hoveddel tar for seg 1900-tallet, da faget tok form og personligheter sto frem med sitt eget originale uttrykk. Vi hører om vevrenessansen rundt 1900, brukskunstbevegelsen i mellomkrigstiden, utdannelsessituasjonen etter krigen samt eksperimentering, radikalisering og kvinnefrigjøring på 70-tallet. Kvinneutstillinger var på plakaten i kvinneåret 1975, og en milepel var opprettelsen av organisasjonen Norske tekstilkunstnere i 1977, da faget oppnådde status som billedkunst. Boka gjør også rede for ulike retninger som eksperimentell vevkunst, stofftrykk og fiberkunst. Faget plasseres i en kvinnehistorisk kontekst, og det blir tematisert rundt tendenser som har stått sentralt på den internasjonale kunstscenen de siste tiårene, slik som «arte povera», «art fabric», postkolonialisme og identitet.

Randi Lium er en anerkjent norsk kunsthistoriker og tekstilkunstner. Ved siden av å være en dyktig utøvende kunstner har hun vært direktør ved Trondheim kunstmuseum og er i dag ansatt som seniorforsker ved Museene i Sør-Trøndelag (MiST). Lium har skrevet en rekke bøker om norsk kunst, kuratert mange utstillinger og holdt foredrag om norsk tekstilkunst i inn- og utland. I tillegg har hun deltatt på flere internasjonale utstillinger og hatt separatutstillinger.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
SOFT Galleri / Norske tekstilkunstnere og Museumsforlaget

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.