Admir Batlak

Fake a Patina, DealBreak a Vibe

11. august – 11. september 2022

Foto: Øystein Thorvaldsen

Admir Batlak

Fake a Patina, DealBreak a Vibe

11. august  – 11. september 2022

Velkommen til åpningen av Admir Batlaks utstilling Fake a Patina, DealBreak a Vibe i SOFT galleri torsdag 11. august klokken 18 til 20. Utstillingen åpnes av moteviter og skribent Ida Eritsland.

Admir Batlak jobber med tekstil, skulptur og klær. Sentralt i arbeidet hans står eksperimentering med håndverk og utvikling av nye tekstiler. Gjennom et vell av teknikker og referanser til mote, historie, sosiale bevegelser og mainstreamkultur, skaper han komplekse uttrykk som observerer samtiden, og utforsker spørsmål om smak, idealer og identitet.

I sitt arbeid med skulptur fremstiller Batlak tekstil og sømtilbehør som byggematerialer. Med skredderlim og strykejern sveiser han sammen lag på lag med tekstiler slik at de får nye skulpturelle egenskaper. En paljett blir til en byggestein, en PVC-folie simulerer våt betong. Konstruksjoner i krinolinebånd boltes sammen til vingeaktige stillaser.

Resultatet er en dynamisk mix og match av form og frihet, folklore og fetisj, der man finner hint til alt fra Titos Spomenik-monumenter til dagens dating-apper. Han er interessert i hva tilsynelatende kontrasterende referanser kan bety sammen, både tematisk og visuelt.

“De ulike assosiasjonene spriker nemlig ikke bare i ulike tolkninger fra person til person, men også internt i hodet til den som ser. Admirs skulpturer er allegorier: de er det de er, men eksisterer samtidig i kraft av å være det motsatte. Arbeidene er feminine og samtidig maskuline, de er både flate og skulpturelle. De er kunst og mote. De er fake og ekte. Det er noe rastløst over det hele, samtidig som det nitide arbeidet bringer med seg en tålmodighet og en ro som smitter gjennom verkene. De er vanskelige, tidvis tunge, komplekse og pepret med detaljer du mest sannsynlig aldri vil legge merke til – samtidig som de har en enorm letthet over seg. Admir Batlaks skulpturer er monumentale sommerfugler. Men de er også alt annet enn det.”

Kjersti Solbakken, «Sommerfugler i krinolinebånd», Kunst Pluss #1 2022 / Norske Kunstforeninger

Admir Batlak (f. 1982 i Mostar, Bosnia-Hercegovina) bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet klesdesigner fra Istituto Marangoni i Milano (2006). De siste årene har han virket først og fremst i kunstfeltet og vist sine arbeider ved blant annet Melk, Oslo (2022); Skulpturtriennalen, Billedhoggerforeningen (2021); NoPlace, Oslo (2020); Galleri Riis, Oslo (2019); Kunsthall Stavanger (2018); og Kunstnerforbundet, Oslo (2017). Han er representert i samlingene til Nasjonalmuseet, Kode 1, Bergen, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim og Stavanger Kunstmuseum. I 2020 vant han Norske Kunstforeningers debutantpris på Høstutstillingen, og han ble nylig valgt til den tredje utgaven av SOLO OSLO på Munchmuseet i 2023. 

Utstillingen er støttet av Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere og Ingrid Lindbäck Langaards stiftelse.

http://www.admirbatlak.com

11 August – 11 September 2022

Welcome to the opening of Admir Batlak’s exhibition Fake a Patina, DealBreak a Vibe at SOFT galleri, on Thursday, 11 August, at 6 pm. The exhibition will be officially opened by the fashion specialist and writer Ida Eritsland.

Admir Batlak works with textiles, sculpture, and clothing. Experimentation with handicraft and the development of new textiles are central to his artistic practice. Through a wealth of techniques and references to fashion, history, social movements and mainstream culture, he creates complex expressions that reflect on observations of contemporary life and explore questions about taste, ideals and identity.

In his work with sculpture, Batlak uses textiles and sewing accessories as building materials. With fabric glue and an iron, he combines layer-upon layer of textiles to give them new sculptural qualities. A sequin becomes a building block, a sheet of PVC foil simulates wet cement. Constructions in crinoline tape are bolted together to create wing-like scaffolding.

The result is a dynamic mix and match of form and freedom, folklore and fetish, in which one finds hints of everything from Tito’s spomenik monuments to today’s dating apps. The artist is interested in what seemingly contrasting references can mean when they are combined both thematically and visually.

The various associations not only split into different interpretations from person to person, but also internally, in the mind of the beholder. Admir’s sculptures are allegories: they are what they are, but they also exist by virtue of being the opposite. The works are feminine and yet masculine, they are both flat and sculptural. They are art and fashion. They are fake and real. There is something restless about them at the same time as the meticulous work that is involved brings with it a patience and calm that infects you through the works. They are difficult, at times heavy, complex and peppered with details you most likely will never notice – at the same time as they have an enormous lightness. Admir Batlak’s sculptures are monumental butterflies. But they are also everything other than that.

Kjersti Solbakken, ‘Sommerfugler i krinolinebånd’, Kunst Pluss #1 2022 / Norske Kunstforeninger

Admir Batlak (b. 1982 in Mostar, Bosnia-Hercegovina) lives and works in Oslo. He studied fashion design at Istituto Marangoni in Milan, graduating in 2006. In recent years he has devoted his attention primarily to the field of art, presenting his works at (a selection) Melk, Oslo (2022); The Sculpture Triennial, the Norwegian Sculptors Society (2021); NoPlace, Oslo (2020); Galleri Riis, Oslo (2019); Kunsthall Stavanger (2018); and Kunstnerforbundet, Oslo (2017). He is represented in the collections of the National Museum, Oslo; KODE 1, Bergen; Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim; and Stavanger Art Museum. In 2020 Batlak won the Norwegian Association of Art Societies’ debut prize, awarded at the annual Autumn Exhibition in Oslo. He was recently selected as the featured artist for the third edition of SOLO OSLO at the Munch Museum (2023).

The exhibition has received financial support from two charitable foundations: Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere, and Ingrid Lindbäck Langaards stiftelse.

http://www.admirbatlak.com

Foto: Øystein Thorvaldsen.

Dette nettstedet bruker cookies for å samle statistikk og gi en forbedret brukeropplevelse.